Świadectwa ofiar okupacji sowieckiej ze zbiorów Instytutu Hoovera

25 stycznia br. w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego podpisano porozumienie pomiędzy Instytutem Hoovera, Narodowym Archiwum Cyfrowym, Archiwum Akt Nowych oraz Ośrodkiem Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego. 

Na mocy tego porozumienia Narodowe Archiwum Cyfrowe będzie przekazywać do Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego kopie zdigitalizowanych dokumentów  pochodzące ze zbiorów amerykańskiego Instytutu Hoovera dotyczące świadectw polskich obywateli, ofiar okupacji sowieckiej na ziemiach polskich w latach 1939 – 1941.

Materiały są także dostępne na portalu szukajwarchiwach.pl

http://www.szukajwarchiwach.pl/800/1/0/-/48/str/1/1/100#tabSkany

1,6 mln nowych skanów!

W dniu 12 stycznia zaktualizowaliśmy serwis szukajwarchiwach.pl o nowe opisy i skany. Zostało dodanych ok. 1,6 mln skanów. Udostępnione materiały pochodzą z archiwów państwowych w Lublinie, Kraśniku, Opolu, Poznaniu, Koninie, Siedlcach, Szczecinie i Warszawie.

Obecnie w systemie znajduje się prawie 23 mln skanów i ponad 4,3 mln opisów jednostek archiwalnych.

Zachęcamy do korzystania!

Pobierz listę opublikowanych materiałów.

Remont

Szanowni Państwo,

Od dnia dzisiejszego trwa remont siedziby Archiwum Akt Nowych, w związku z tym mogą pojawić się problemy z poruszaniem się po budynku.

Przepraszamy za utrudnienia.

Cenna spuścizna fotograficzna trafi do NAC

14 grudnia 2016 r. do zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego trafi niezwykle cenna darowizna- spuścizna Pana Wojciecha Tuszko, który po raz pierwszy publicznie zaprezentował swoje fotografie w ubiegłym roku, na wystawie w Pracowni Duży Pokój w Warszawie, miał w tedy 94 lata.

Spuścizna fotograficzna Wojciecha Tuszko liczy ponad 60 tys. klatek negatywów. Na opakowaniach klisz autor zamieścił istotne dla niego informacje techniczne: dane aparatu fotograficznego, obiektywu, kliszy, wywoływacza, datę naświetlenia i wywołania.

Jak mówi sam Wojciech Tuszko: zacząłem fotografować, żeby wiedzieć o czym piszę.

Oprócz fotografii rejestrujących wydarzenia z najbliższego kręgu rodziny i przyjaciół, są zdjęcia z zapisem otaczającej rzeczywistości. Fotografował także promocje doktorskie odbywające się na Politechnice Łódzkiej, wykłady i spotkania z naukowcami, w 1961 r. zrealizował na Politechnice Warszawskiej fotoreportaż z uroczystości wręczenia doktoratu honoris causa najwybitniejszemu polskiemu fizykochemikowi profesorowi Wojciechowi Świętosławskiemu.

Wojciech Tuszko  to uznany teoretyk i znawca fotografii, długoletni współpracownik czasopisma „Fotografia” (w latach 1953-1972), wiceprzewodniczący sekcji Naukowej Fotografii Związku Polskich Artystów Fotografików (ZPAF), jest członkiem honorowym Związku Polskich Artystów Fotografików oraz Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej. Wojciech Tuszko napisał książki poświęcone teorii fotografii, a także hasła encyklopedyczne. Należał do grona jurorów międzynarodowych konkursów podczas INTERKAMERY w Pradze, był jurorem konkursów fotograficznych „Diastar” i „Pentacon-ORWO”. Od lat 90. XX w. współpracował z „Foto Kurierem”.

Fotografie przekazane w darze do Narodowego Archiwum Cyfrowego, po zdigitalizowaniu i opracowaniu zostaną udostępnione na portalu szukajwarchiwach.pl.

Materiały wyłączone z udostępniania

W związku z remontem magazynów archiwalnych od 30 listopada 2016 r. do 28 lutego 2017 r. wyłączone z udostępniania będą następujące zespoły/zbiory archiwalne:

 • nr 36 Rozgłośnia Polska „Radia Wolna Europa”, nr 58 Wytwórnia Filmowa „Czołówka” w Warszawie,
 • nr 81 Wytwórnia Filmów Sportowych i Turystycznych „Sportfilm”,
 • nr 122 Agencja Prasowa „Interpress” – filmy.

Za utrudnienia przepraszamy.

Uwaga! Zostały jeszcze wolne miejsca na szkolenia modułowe!

Zapraszamy ostatnich chętnych na drugą edycję modułu Finansowanie projektu digitalizacji w ramach szkoleń modułowych z digitalizacji materiałów archiwalnych.

Podczas zajęć podpowiemy gdzie szukać środków finansowych na przeprowadzenie digitalizacji, pokażemy jak przygotować preliminarz projektu, co to są koszty kwalifikowane, jak skonstruować umowę na digitalizację i rozliczyć dotację. Na zgłoszenia czekamy jeszcze do czwartku 17 listopada br.

Zajęcia poprowadzą zarówno pracownicy NAC o wieloletnim doświadczeniu w digitalizacji materiałów archiwalnych, jak i wysoko wykwalifikowani specjaliści zewnętrzni.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkoleń sygnowany przez Narodowe Archiwum Cyfrowe, Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych.

Program szkoleń:

Uwaga!

Uczestnikom zapewniamy wyżywienie podczas szkoleń.

Kiedy?

Finansowanie projektu digitalizacji

II edycja: 27 listopada 2016 r

Gdzie?

Zajęcia odbywają się w siedzibie Narodowego Archiwum Cyfrowego przy ul. Hankiewicza 1 w Warszawie.

Dla kogo?

Szkolenia skierowane są do pracowników archiwów państwowych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, jednostek administracji publicznej, muzeów, bibliotek, którzy planują lub już prowadzą digitalizację materiałów archiwalnych.

Jak wygląda rekrutacja?

Kwalifikacja uczestników na odbywa się na podstawie informacji zawartych w formularzach zgłoszeniowych.

Pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy na adres szkolenia@nac.gov.pl do 17 listopada br.

Czekaj cierpliwie na odpowiedź. Do 18 listopada br. skontaktujemy się z zarówno z zakwalifikowanymi uczestnikami, jak i z kandydatami, którzy niestety nie przeszli pomyślnie procesu rekrutacji.

Wszelkie zapytania dotyczące szkoleń prosimy kierować na adres mailowy: szkolenia@nac.gov.pl.

Rusza rekrutacja na szkolenia modułowe z digitalizacji materiałów archiwalnych!

Rusza rekrutacja na szkolenia modułowe z digitalizacji materiałów archiwalnych!

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach Digitalizacja materiałów archiwalnych. Szkolenia modułowe.
W tym roku uruchamiamy dwie edycje każdego z modułów.

Zakres szkoleń

 1. Zarządzanie w projekcie digitalizacji
 2. Finansowanie projektu digitalizacji
 3. Opracowanie materiałów archiwalnych przed digitalizacją
 4. Prawne aspekty digitalizacji
 5. Infrastruktura digitalizacji

W module Zarządzanie w projekcie digitalizacji przeprowadzimy uczestnika przez tematykę ułożenia ludzi i zasobów sprzętowych w ramy projektu, zbudowania harmonogramu projektu, identyfikacji i wykorzystania ryzyk. Uczestnicy modułu przygotują w grupach własną dokumentację projektu.

W module Finansowanie projektu digitalizacji pokażemy gdzie szukać środków finansowych na przeprowadzenie digitalizacji, pokażemy jak przygotować preliminarz projektu, co to są koszty kwalifikowane, jak skonstruować umowę na digitalizację i rozliczyć dotację.

Podczas modułu Opracowanie materiałów archiwalnych przed digitalizacją nauczymy opiekunów archiwów jak obchodzić się z archiwum analogowym, jak je uporządkować i stworzyć do niego opisy w formie metadanych. Opisy zostaną przeniesione do bazodanowego systemu informacji archiwalnej, na podstawie którego dokonywana jest następnie digitalizacja.

Moduł Prawne aspekty digitalizacji wprowadzi uczestników w zagadnienia prawne związane z digitalizacją różnego rodzaju materiałów archiwalnych. W trakcie wykładów oraz ćwiczeń wskażemy wszelkie regulacje prawne, na które trzeba zwrócić uwagę prowadząc digitalizację, omówimy elementy prawa autorskiego i praw pokrewnych ważne w tym procesie, zwrócimy uwagę na szczególną sytuację materiałów audiowizualnych, przyjrzymy się definicji domeny publicznej i możliwościom, jakie dają licencje Creative Commons w udostępnianiu cyfrowych kopii materiałów audiowizualnych.

W module Infrastruktura digitalizacji poruszymy zagadnienie zarządzania barwą, opowiemy o budowie skanerów i innych urządzeń przetwarzających analog na cyfrę, przedstawimy sposób działania urządzeń kalibrujących i monitorów. Przyjrzymy się również zapleczu informatycznemu digitalizacji, potrzebnej sieci informatycznej i miejscom na składowanie kopii cyfrowych, pokażemy jak bezstratnie przesłać kopię wzorcową. Wszystko to z uwzględnieniem różnorodności nośników materiału archiwalnego oraz możliwości infrastrukturalnych instytucji prowadzących digitalizację.

Zajęcia poprowadzą zarówno pracownicy NAC o wieloletnim doświadczeniu w digitalizacji materiałów archiwalnych, jak i wysoko wykwalifikowani specjaliści zewnętrzni.
Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkoleń sygnowany przez Narodowe Archiwum Cyfrowe, Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych.

Program szkoleń:

Uwaga!

Uczestnikom zapewniamy wyżywienie podczas szkoleń.

Kiedy?

Zarządzanie w projekcie digitalizacji

 • I edycja: 19 listopada 2016 r.
 • II edycja: 20 listopada 2016 r.

Finansowanie projektu digitalizacji

 • I edycja: 26 listopada 2016 r.
 • II edycja: 27 listopada 2016 r

Opracowanie materiałów archiwalnych przed digitalizacją

 • I edycja: 3 grudnia 2016 r.
 • II edycja: 4 grudnia 2016 r

Prawne aspekty digitalizacji

 • I edycja: 10 grudnia 2016 r.
 • II edycja: 11 grudnia 2016 r.

Infrastruktura digitalizacji

 • I edycja: 17 grudnia 2016 r.
 • II edycja: 18 grudnia 2016 r

Gdzie?

Zajęcia odbywają się w siedzibie Narodowego Archiwum Cyfrowego przy ul. Hankiewicza 1 w Warszawie.

Dla kogo?

Szkolenia skierowane są do pracowników archiwów państwowych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, jednostek administracji publicznej, muzeów, bibliotek, którzy planują lub już prowadzą digitalizację materiałów archiwalnych.

Jak wygląda rekrutacja?

Kwalifikacja uczestników na odbywa się na podstawie informacji zawartych w formularzach zgłoszeniowych. W tym roku uruchamiamy dwie edycje każdego z modułów. Uwaga ‒ rekrutujemy od razu na wszystkie moduły!

 1. Pobierz formularze zgłoszeniowe na wybrane moduły.
 2. Wypełnij formularze. Pamiętaj o wskazaniu wybranej edycji danego modułu.
 3. Odeślij formularz na adres szkolenia@nac.gov.pl do 11 listopada br.
 4. Czekaj cierpliwie na odpowiedź. Do 14 listopada br. skontaktujemy się z zarówno z zakwalifikowanymi uczestnikami, jak i z kandydatami, którzy niestety nie przeszli pomyślnie procesu rekrutacji.

Limit miejsc:

12 osób na każdy moduł.

Wszelkie zapytania dotyczące szkoleń prosimy kierować na adres mailowy: szkolenia@nac.gov.pl

1 28 29 30 31 32 37