Kultura cyfrowa – fundusze na digitalizację

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór do Programu MKiDN “Kultura cyfrowa” na rok 2024. Strategicznym celem programu jest digitalizacja i udostępnianie w Internecie zasobów bibliotecznych, archiwalnych, zabytkowych, muzealnych oraz audiowizualnych wraz z zapewnieniem bezpiecznej i długookresowej archiwizacji zasobów cyfrowych.

Narodowe Archiwum Cyfrowe stanowi centrum kompetencji w zakresie digitalizacji obiektów archiwalnych, czyli dokumentacji aktowej i fotografii. Beneficjenci są zobowiązani przekazywać kopie cyfrowe takich materiałów do repozytorium NAC. Konieczne jest dysponowanie informacją o statusie prawno-autorskim digitalizowanych zbiorów oraz ich zewidencjonowanie.

W ramach programu uprawnionymi do składania wniosków są:

  • samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra),
  • organizacje pozarządowe,
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

Kwota dofinansowania może wynieść 40-400 tys. zł.

W przypadku udostępniania obiektów cyfrowych w internecie, beneficjenci zobowiązani są do udostępnienia nieodpłatnie nie mniej niż 75% zasobu będącego przedmiotem zadania.

Składanie wniosków jest możliwe do 30.11.2023 r.

Więcej informacji oraz obsługa programu: https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-cyfrowa-2024.

 

26.10.2023

 

Dni Digitalizatora 2023

W dniach 28-29 września 2023 roku w Warszawie Narodowe Archiwum Cyfrowe zorganizowało kolejną edycję spotkania pracowników Archiwów Państwowych zajmujących się digitalizacją – Dni Digitalizatora. W konferencji uczestniczyli też przedstawiciele innych instytucji.

Pierwszy dzień dotyczył postępowania z kopiami cyfrowymi. Przedstawiona została infrastruktura służąca archiwizacji skanów, aktualne rozwiązania oraz potencjał jej rozwoju. Kolejne wystąpienia obejmowały dobre praktyki Archiwum Państwowego w Lublinie przy przekazywaniu kopii w systemie ZoSIA, sprawy przesyłu do NAC przy pomocy FTP, a także przygotowywany w ramach projektu strategicznego Archiwów Państwowych przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu, planowany do wdrożenia w archiwach, Rejestr Skanów. Nie zabrakło dyskusji na temat optymalnych sposobów pracy.

Jeszcze tego samego dnia uczestniczyliśmy w prezentacji rozwiązań mobilnych przy ul. Hankiewicza 1.

Drugi dzień dotyczył standaryzacji digitalizacji. Eksperci przedstawili aktualne standardy międzynarodowe, zagadnienia warsztatowe związane z profilowaniem sprzętu, stosowania wzorników oraz kontroli jakości. Po raz pierwszy zaprezentowane zostały zarysy projektu zmierzającego do konsensusu w zakresie polskiego standardu digitalizacji 2D, co umożliwiałoby wyposażenie instytucji kultury w niezbędne narzędzia.

Dzięki uczestnictwu pracowników AAN i NAC w tegorocznej konferencji międzynarodowej Preservation Today, podzieliliśmy się również wiedzą na temat aktualnych rozwiązań zabezpieczania materiałów archiwalnych stosowanych w poszczególnych krajach.

Dni Digitalizatora 2023

Zdjęcie 1 z 9

Dyrektor NAC Piotr Zawilski