Dni Digitalizatora 2017

W środę, 27 września, rozpoczęły się Dni Digitalizatora, które Narodowe Archiwum Cyfrowe organizuje już po raz 5! Coroczne spotkania pracowników archiwów państwowych poświęcone są zagadnieniom związanym z digitalizacją materiałów archiwalnych – od kwestii technicznych przez aspekty prawne do wizji i kierunków rozwoju cyfryzacji.

Program Dni Digitalizatora 2017

Konferencję otworzyły wystąpienia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr Wojciecha Woźniaka oraz Dyrektora Narodowego Archiwum Cyfrowego Marianny Otmianowskiej.

Dni Digitalizatora 2017

Zdjęcie 1 z 13

 

NAC w sekcji BEST OF PL na konferencji DIGITAL CULTURES

logo3_161774_20170703173410
Od 25 do 27 września 2017 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się konferencja Digital Cultures. W ramach wydarzenia zaplanowano liczne panele, debaty, warsztaty, a także bogaty program towarzyszący. 25 września w sekcji Best of PL o godz. 13.20 dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego Marianna Otmianowska zaprezentuje działalność instytucji oraz innowacyjność systemu ZoSIA.
 
Konferencja Digital Cultures to pierwsze w Polsce wydarzenie tak kompleksowo poświęcone kulturze cyfrowej. Interdyscyplinarny program konferencji obejmuje szerokie spektrum tej dynamicznie rozwijającej się dziedziny: od gier komputerowych, muzeów narracyjnych, po interaktywny storytelling i zagadnienia związane z digitalizacją. Po raz pierwszy na jednym forum poruszane będą tak różnorodne tematy jak digital re-use, rola nowych mediów w teatrze, szanse i wyzwania interaktywnego dziennikarstwa, archiwizowanie Internetu, aż po  wykorzystanie sztucznej inteligencji w muzeach i krytyczną dyskusję o roli technologii w instytucjach kultury.
 
Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji Digital Cultures: digitalcultures.pl
 
 
 

Konkurs Narodowego Archiwum Cyfrowego na projekt logotypu i oprawy graficznej serwisu Szukaj w Archiwach

Narodowe Archiwum Cyfrowe zaprasza do udziału w konkursie na projekt logotypu i oprawy graficznej serwisu Archiwów Państwowych – Szukaj w Archiwach.

Obecnie w serwisie jest ponad 7 milionów opisów archiwaliów oraz ponad 25 milionów skanów. Nowa identyfikacja powinna pokazać, że archiwa państwowe są otwarte na użytkownika, a ich celem jest zapewnienie łatwego i szybkiego dostępu do materiałów.

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie portfolio w formacie pdf na adres: konkurs.nac@stgu.pl, które zawiera projekty identyfikacji wizualnych,  w szczególności projekty związane z projektowaniem publikacji cyfrowych m.in. strony www. Jury wyłoni 5 finalistów, którzy zostaną zaproszeni do odpłatnego przygotowania koncepcji projektu (po 2.000 zł). Zwycięzca za opracowanie całości projektu otrzyma nagrodę główną w wysokości 40.000 zł
Konkurs ma charakter otwarty, dwuetapowy. 

Terminy konkursu:
• Przesłanie portfolio: do 24 września 2017 roku, godzina 24:00; 
• Ogłoszenie listy pięciu Uczestników zaproszonych do II etapu: 27 września 2017 roku; 

Portfolio i projekty oceni jury w składzie:
• Marianna Otmianowska, Dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego,
• 
Maciej Zdunek, Dyrektor Departamentu Archiwistyki, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych,
• dr Piotr Rypson, Z-ca Dyrektora ds. Naukowych w Muzeum Narodowym w Warszawie,
Tomek Głowacki
Bartek Gołębiowski
• Dominik Cymer
• dr hab. Dawid Korzekwa, prof. ASP

Regulamin

 

Odsłuchiwanie nagrań dźwiękowych w Narodowym Archiwum Cyfrowym

Przypominamy, że w Biurze Obsługi Klienta NAC istnieje możliwość odsłuchania nagrań dźwiękowych z kolekcji archiwum.

Aby odsłuchać wybrany materiał, należy przygotować numer sygnatury, a następnie skontaktować się z BOK (bok@nac.gov.pl lub tel. 22 572 16 19). Po weryfikacji wskazanego materiału, pracownik BOK wyznaczy termin wizyty.

Opisy nagrań oraz numery sygnatur można znaleźć w serwisie audiovis.nac.gov.pl.

W BOK można wykonywać kopie materiałów archiwalnych samodzielnie przy pomocy nieprofesjonalnego sprzętu.

Warsztaty “In Between? W poszukiwaniu lokalnych historii na pograniczach Europy”

15 września odbyły się warsztaty dla młodzieży “In Beetween?” prowadzone przez archiwistów NAC. Warsztaty polegały na nauce opisywania materiałów archiwalnych aktowych i fotograficznych. Projekt “In Between? W poszukiwaniu lokalnych historii na pograniczach Europy” przybliża zainteresowanym historią narzędzia oraz metody badania i dokumentowania przeszłości.

Rekrutacja na szkolenia z digitalizacji materiałów archiwalnych rozpoczęta!

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach z digitalizacji materiałów archiwalnych. Podczas tegorocznej edycji szkoleń uruchomionych zostanie czternaście modułów tematycznych:

Moduły szkoleniowe:

Moduł I: Wprowadzenie do digitalizacji materiałów archiwalnych

Termin: 7 października 2017 r.

Moduł II: Przygotowanie materiałów archiwalnych do digitalizacji

Termin: 7 października 2017 r.

Moduł III: Zarządzanie barwą w digitalizacji materiałów archiwalnych

Termin: 8 października 2017 r.

Moduł IV: Opracowanie materiałów archiwalnych przed digitalizacją

Termin: 14 października 2017 r.

Moduł V: Digitalizacja fotografii

Termin: 15 października 2017 r.

Moduł VI: Kontrola jakości kopii cyfrowych

Termin: 28 października 2017 r.

Moduł VII: Zabezpieczenie kopii cyfrowych materiałów archiwalnych

Termin: 28 października 2017 r.

Moduł VIII: Udostępnianie kopii cyfrowych materiałów archiwalnych

Termin: 29 października 2017 r.

Moduł IX: Digitalizacja materiałów aktowych

Termin: 4 listopada 2017 r.

Moduł X: Digitalizacja materiałów dźwiękowych

Termin: 5 listopada 2017 r.

Moduł XI: Digitalizacja materiałów filmowych

Termin: 5 listopada 2017 r.

Moduł XII: Prawne aspekty digitalizacji materiałów archiwalnych

Termin: 18 listopada 2017 r.

Moduł XIII: Finansowanie projektów digitalizacji

Termin: 25 listopada 2017 r.

Moduł XIV: Zarządzanie projektem digitalizacji.

Termin: 26 listopada 2017 r.

Każdy uczestnik wybiera tematy w różnych stopniach certyfikacji. Stopień “Digitalizatora” obejmuje podstawy teoretyczne i praktykę digitalizacji różnego rodzaju materiałów archiwalnych, ze szczególnym naciskiem na zajęcia warsztatowe. W trakcie wykładów wprowadzających uczestnicy zapoznani zostaną z zagadnieniami oraz terminologią, które dotyczą zarówno postępowania z dokumentacją archiwalną, jak również poszczególnych etapów procesu digitalizacji. Przeprowadzane w grupach warsztaty wdrażają w procedury digitalizacji oraz samodzielną pracę na sprzęcie dedykowanym cyfryzacji dokumentacji aktowej, mikrofilmów, fotografii oraz nagrań dźwiękowych, posiadanym przez Narodowe Archiwum Cyfrowe. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy poznają m.in. czynności wykonywane w ramach profilaktyki konserwatorskiej materiałów archiwalnych, wytyczne dotyczące parametrów kopii wzorcowych skanów, kontroli jakości oraz zarządzania barwą, oprogramowanie komputerowe wykorzystywane na każdym etapie procesu digitalizacji, a także zasady obsługi oraz doboru urządzeń do cyfryzacji.

Oferta dydaktyczna Narodowego Archiwum Cyfrowego obejmuje również moduły rozszerzone tematycznie o praktyczne aspekty procesu digitalizacji, oparte jednak przede wszystkim na formule zajęć teoretycznych. Przekazywany podczas szkoleń zespół zagadnień, w stopniu certyfikacji “Menedżera digitalizacji”, daje możliwość rozwinięcia i pogłębienia podstawowej wiedzy w dziedzinie cyfryzacji archiwaliów, a także w zakresie zarządzania całościowymi projektami digitalizacyjnymi.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkoleń sygnowane przez Narodowe Archiwum Cyfrowe – Centrum Kompetencji ds. digitalizacji materiałów archiwalnych.

Program szkoleń:

Uwaga!

W trakcie szkoleń zapewniamy uczestnikom posiłek.

Gdzie?

Zajęcia prowadzimy w siedzibie Narodowego Archiwum Cyfrowego przy ulicy Hankiewicza 1 w Warszawie.

Dla kogo?

Szkolenia skierowane są do pracowników archiwów państwowych, muzeów, bibliotek, urzędów administracji publicznej, instytucji edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych, którzy planują i prowadzą digitalizację materiałów archiwalnych.

Jak wygląda rekrutacja?

  1. Pobierz formularz zgłoszeniowy
  2. Wypełnij formularz. Wybierz interesujące Cię moduły
  3. Do dnia 22 września br. odeślij formularz zgłoszeniowy na adres mailowy szkolenia@nac.gov.pl
  4. Czekaj cierpliwie na odpowiedź. Do dnia 28 września br. skontaktujemy się zarówno z zakwalifikowanymi uczestnikami, jak też kandydatami, którzy niestety nie przeszli procesu rekrutacji.

Limit miejsc: Ograniczony

Wszelkie pytania dotyczące szkoleń prosimy kierować na adres mailowy: szkolenia@nac.gov.pl

Wszystkie szkolenia finansowane są ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach działalności Narodowego Archiwum Cyfrowego jako Centrum Kompetencji ds. digitalizacji materiałów archiwalnych.