Filmy o digitalizacji materiałów archiwalnych

Narodowe Archiwum Cyfrowe pełni rolę Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych. We współpracy z praktykami digitalizacji, przygotowaliśmy kolejne filmy informacyjne dotyczące specyfiki skanowania różnych typów materiałów i zastosowania aktualnych technik obrazowania cyfrowego.

 

  1. Przykład postępowania z aktami, które przez dziesięciolecia służyły pracy urzędników. Obecnie są w złym stanie technicznym i przed digitalizacją muszą trafić do specjalistycznej pracowni konserwacji. Przedstawione jest skanowanie dawnych, obszernych ksiąg z Archiwum Państwowego w Łodzi, zawierających ewidencję ludności oraz akta notarialne przy wykorzystaniu skanera posiadającego szalki do bezpiecznego umieszczenia materiałów oprawnych i szybę dociskową dla zapewnienia właściwego odwzorowania geometrii obrazu.

2. Prezentacja digitalizacji obiektów kartograficznych – atlasów i map – z zasobu Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Zbiory kartograficzne, mają dużą wartość dla badaczy rożnych dyscyplin naukowych, ale ich częste udostępnianie w oryginale naraża je na zniszczenie. Rozwiązaniem jest digitalizacja przy użyciu dedykowanych urządzeń. Omówiona jest specyfika skanowania obiektów wielkoformatowych do formatu A0, a nawet go przewyższających. Wykorzystany zostaje skaner z dużym stołem roboczym, ruchomą głowicą z matrycą CMOS i oświetleniem LED.


3. Niektóre materiały archiwalne zawierają elementy przestrzenne, które trudno jest odwzorować na tradycyjnym, jednorazowym skanie 2D. Należą do nich np. pieczęcie lakowe, czy zabytkowe elementy opraw. Rozwiązaniem tego problemu jest użycie wielu obrazów cyfrowych wykonanych ze zmiennym kątem oświetlenia, przy stałym ustawieniu kamery i obiektu. Projekt realizowany był we współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej oraz Archiwum Państwowego we Wrocławiu.


4. Prezentacja procesu digitalizacji dokumentacji aktowej w Archiwum Akt Nowych. Począwszy od sprawdzenia poprawności układu jednostek archiwalnych i paginacji dokumentów, skończywszy na  skanowaniu. Stanowiska digitalizacji dostosowane są do skanowania różnorodnych formatów akt. Zwrócona jest uwaga na stosowanie odpowiednich teł dla różnych typów papieru w celu zachowania czytelności treści.


5. Film omawia sposób masowej digitalizacji dokumentacji fotograficznej w Narodowym Archiwum Cyfrowym, w tym zdjęć stereoskopowych na podłożu szklanym oraz negatywów. Kopie zabezpieczające wykonywane są przy użyciu aparatu fotograficznego z dedykowanym obiektywem. Omówione jest przygotowanie urządzenia do pracy, ustawienia parametrów i zakres niezbędnej obróbki cyfrowej obrazu.


Realizacja: Narodowe Archiwum Cyfrowe
koordynator: Anna Skała
rok produkcji: 2022
Filmy powstały dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Centrów Kompetencji.

Konkurs architektoniczny na adaptację obiektu dla NAC

Narodowe Archiwum Cyfrowe oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w konkursie architektonicznym na koncepcję adaptacji i modernizacji nowej siedziby Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie.

Teren opracowania konkursowego znajduje się przy ul. Rakowieckiej 2D w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, jest to część dawnych Koszar Mokotowskich.

Uczestnicy konkursu powinni przedstawić koncepcję przebudowy budynku (wraz z adaptacją poddasza), w wyniku której powstanie układ funkcjonalno – przestrzenny odpowiadający wytycznym Organizatora zawartym w Regulaminie konkursu.

Wszelkie informacje o Konkursie w tym Regulamin konkursu wraz z Załącznikami dostępne są na stronie internetowej Konkursu pod adresem: konkurs-nac.sarp.warszawa.pl.

8.11.2022

Kiedy zacząć przygodę z archiwalną fotografią?

Okazuje się, że można już od najmłodszych lat! 4 listopada gościliśmy u nas dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej i okazało się, że podróż do przeszłości może być ciekawa i twórcza nawet dla 6 latków.
 
Odkrywaliśmy wspólnie tajemnicze zakamarki archiwalnych magazynów a na pamiątkę dzieci zabrały własnoręcznie zrobione zakładki do książek.
 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą lekcji archiwalnych:
 
Oferta dla szkół
 

8.11.2022