Wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA

Aktualności

Wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA

Zakończyliśmy wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires w Argentynie.

W ramach wdrożenia przeszkoliliśmy pracowników instytucji z obsługi systemu, z zakresu porządkowania archiwaliów, zasad wyodrębniania zespołów i tworzenia jednostek oraz przeprowadziliśmy migrację opisów archiwalnych.
Tym samym informacje o zbiorach Biblioteki Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires w Argentynie dostępne są w jednym, nowoczesnym narzędziu, które ułatwia pracę archiwistów, a użytkownikom umożliwia wygodne i precyzyjne przeszukiwanie zbiorów po ich publikacji w serwisie Szukaj w Archiwach.

wdrozenie_ZoSIA_w_Bibliotece_Polskiej_w_Buenos_Aires_2 wdrozenie_ZoSIA_w_Bibliotece_Polskiej_w_Buenos_Aires_1

Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA to aplikacja przeznaczona do opracowania (ewidencji i inwentaryzacji) zbiorów archiwalnych na wszystkich poziomach ich hierarchicznej struktury – od całego archiwum aż po obiekt archiwalny.

Obecnie system jest z powodzeniem wykorzystywany w 44 instytucjach, spośród których 19 należy do sieci archiwów państwowych.