Wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA

Aktualności

Wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA

Zakończyliśmy wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA w Archiwum Państwowym w Zamościu.

W ramach wdrożenia przeszkoliliśmy pracowników instytucji z obsługi systemu oraz przeprowadziliśmy migrację opisów archiwalnych.
Tym samym informacje o zbiorach Archiwum Państwowego w Zamościu dostępne są w jednym, nowoczesnym narzędziu, które ułatwia pracę archiwistów, a użytkownikom umożliwia wygodne i precyzyjne przeszukiwanie zbiorów po ich publikacji w serwisie Szukaj w Archiwach.

Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA to aplikacja przeznaczona do opracowania (ewidencji i inwentaryzacji) zbiorów archiwalnych na wszystkich poziomach ich hierarchicznej struktury – od całego archiwum aż po obiekt archiwalny.

Obecnie system jest z powodzeniem wykorzystywany w 45 instytucjach, spośród których 20 należy do sieci archiwów państwowych.