Podsumowanie spotkania Komitetu Sterującego ds. systemu ZoSIA

Aktualności

Podsumowanie spotkania Komitetu Sterującego ds. systemu ZoSIA

11 kwietnia odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego ds. Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA. Podczas spotkania uczestnicy omówili szczegóły powołania grupy roboczej ds. systemu ZoSIA pod nazwą: Ambasadorzy ZoSIA. Dyskutowano również na temat systemu NiKA i możliwości rozbudowania funkcjonalności ZoSIA w zakresie działań nadzorczych archiwów. Ponadto NAC przedstawił raport dotyczący wdrożenia systemu w archiwach państwowych.