Remont

Szanowni Państwo,

Od dnia dzisiejszego trwa remont siedziby Archiwum Akt Nowych, w związku z tym mogą pojawić się problemy z poruszaniem się po budynku.

Przepraszamy za utrudnienia.

Cenna spuścizna fotograficzna trafi do NAC

14 grudnia 2016 r. do zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego trafi niezwykle cenna darowizna- spuścizna Pana Wojciecha Tuszko, który po raz pierwszy publicznie zaprezentował swoje fotografie w ubiegłym roku, na wystawie w Pracowni Duży Pokój w Warszawie, miał w tedy 94 lata.

Spuścizna fotograficzna Wojciecha Tuszko liczy ponad 60 tys. klatek negatywów. Na opakowaniach klisz autor zamieścił istotne dla niego informacje techniczne: dane aparatu fotograficznego, obiektywu, kliszy, wywoływacza, datę naświetlenia i wywołania.

Jak mówi sam Wojciech Tuszko: zacząłem fotografować, żeby wiedzieć o czym piszę.

Oprócz fotografii rejestrujących wydarzenia z najbliższego kręgu rodziny i przyjaciół, są zdjęcia z zapisem otaczającej rzeczywistości. Fotografował także promocje doktorskie odbywające się na Politechnice Łódzkiej, wykłady i spotkania z naukowcami, w 1961 r. zrealizował na Politechnice Warszawskiej fotoreportaż z uroczystości wręczenia doktoratu honoris causa najwybitniejszemu polskiemu fizykochemikowi profesorowi Wojciechowi Świętosławskiemu.

Wojciech Tuszko  to uznany teoretyk i znawca fotografii, długoletni współpracownik czasopisma „Fotografia” (w latach 1953-1972), wiceprzewodniczący sekcji Naukowej Fotografii Związku Polskich Artystów Fotografików (ZPAF), jest członkiem honorowym Związku Polskich Artystów Fotografików oraz Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej. Wojciech Tuszko napisał książki poświęcone teorii fotografii, a także hasła encyklopedyczne. Należał do grona jurorów międzynarodowych konkursów podczas INTERKAMERY w Pradze, był jurorem konkursów fotograficznych „Diastar” i „Pentacon-ORWO”. Od lat 90. XX w. współpracował z „Foto Kurierem”.

Fotografie przekazane w darze do Narodowego Archiwum Cyfrowego, po zdigitalizowaniu i opracowaniu zostaną udostępnione na portalu szukajwarchiwach.pl.

Materiały wyłączone z udostępniania

W związku z remontem magazynów archiwalnych od 30 listopada 2016 r. do 28 lutego 2017 r. wyłączone z udostępniania będą następujące zespoły/zbiory archiwalne:

 • nr 36 Rozgłośnia Polska „Radia Wolna Europa”, nr 58 Wytwórnia Filmowa „Czołówka” w Warszawie,
 • nr 81 Wytwórnia Filmów Sportowych i Turystycznych „Sportfilm”,
 • nr 122 Agencja Prasowa „Interpress” – filmy.

Za utrudnienia przepraszamy.

Uwaga! Zostały jeszcze wolne miejsca na szkolenia modułowe!

Zapraszamy ostatnich chętnych na drugą edycję modułu Finansowanie projektu digitalizacji w ramach szkoleń modułowych z digitalizacji materiałów archiwalnych.

Podczas zajęć podpowiemy gdzie szukać środków finansowych na przeprowadzenie digitalizacji, pokażemy jak przygotować preliminarz projektu, co to są koszty kwalifikowane, jak skonstruować umowę na digitalizację i rozliczyć dotację. Na zgłoszenia czekamy jeszcze do czwartku 17 listopada br.

Zajęcia poprowadzą zarówno pracownicy NAC o wieloletnim doświadczeniu w digitalizacji materiałów archiwalnych, jak i wysoko wykwalifikowani specjaliści zewnętrzni.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkoleń sygnowany przez Narodowe Archiwum Cyfrowe, Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych.

Program szkoleń:

Uwaga!

Uczestnikom zapewniamy wyżywienie podczas szkoleń.

Kiedy?

Finansowanie projektu digitalizacji

II edycja: 27 listopada 2016 r

Gdzie?

Zajęcia odbywają się w siedzibie Narodowego Archiwum Cyfrowego przy ul. Hankiewicza 1 w Warszawie.

Dla kogo?

Szkolenia skierowane są do pracowników archiwów państwowych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, jednostek administracji publicznej, muzeów, bibliotek, którzy planują lub już prowadzą digitalizację materiałów archiwalnych.

Jak wygląda rekrutacja?

Kwalifikacja uczestników na odbywa się na podstawie informacji zawartych w formularzach zgłoszeniowych.

Pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy na adres szkolenia@nac.gov.pl do 17 listopada br.

Czekaj cierpliwie na odpowiedź. Do 18 listopada br. skontaktujemy się z zarówno z zakwalifikowanymi uczestnikami, jak i z kandydatami, którzy niestety nie przeszli pomyślnie procesu rekrutacji.

Wszelkie zapytania dotyczące szkoleń prosimy kierować na adres mailowy: szkolenia@nac.gov.pl.

Rusza rekrutacja na szkolenia modułowe z digitalizacji materiałów archiwalnych!

Rusza rekrutacja na szkolenia modułowe z digitalizacji materiałów archiwalnych!

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach Digitalizacja materiałów archiwalnych. Szkolenia modułowe.
W tym roku uruchamiamy dwie edycje każdego z modułów.

Zakres szkoleń

 1. Zarządzanie w projekcie digitalizacji
 2. Finansowanie projektu digitalizacji
 3. Opracowanie materiałów archiwalnych przed digitalizacją
 4. Prawne aspekty digitalizacji
 5. Infrastruktura digitalizacji

W module Zarządzanie w projekcie digitalizacji przeprowadzimy uczestnika przez tematykę ułożenia ludzi i zasobów sprzętowych w ramy projektu, zbudowania harmonogramu projektu, identyfikacji i wykorzystania ryzyk. Uczestnicy modułu przygotują w grupach własną dokumentację projektu.

W module Finansowanie projektu digitalizacji pokażemy gdzie szukać środków finansowych na przeprowadzenie digitalizacji, pokażemy jak przygotować preliminarz projektu, co to są koszty kwalifikowane, jak skonstruować umowę na digitalizację i rozliczyć dotację.

Podczas modułu Opracowanie materiałów archiwalnych przed digitalizacją nauczymy opiekunów archiwów jak obchodzić się z archiwum analogowym, jak je uporządkować i stworzyć do niego opisy w formie metadanych. Opisy zostaną przeniesione do bazodanowego systemu informacji archiwalnej, na podstawie którego dokonywana jest następnie digitalizacja.

Moduł Prawne aspekty digitalizacji wprowadzi uczestników w zagadnienia prawne związane z digitalizacją różnego rodzaju materiałów archiwalnych. W trakcie wykładów oraz ćwiczeń wskażemy wszelkie regulacje prawne, na które trzeba zwrócić uwagę prowadząc digitalizację, omówimy elementy prawa autorskiego i praw pokrewnych ważne w tym procesie, zwrócimy uwagę na szczególną sytuację materiałów audiowizualnych, przyjrzymy się definicji domeny publicznej i możliwościom, jakie dają licencje Creative Commons w udostępnianiu cyfrowych kopii materiałów audiowizualnych.

W module Infrastruktura digitalizacji poruszymy zagadnienie zarządzania barwą, opowiemy o budowie skanerów i innych urządzeń przetwarzających analog na cyfrę, przedstawimy sposób działania urządzeń kalibrujących i monitorów. Przyjrzymy się również zapleczu informatycznemu digitalizacji, potrzebnej sieci informatycznej i miejscom na składowanie kopii cyfrowych, pokażemy jak bezstratnie przesłać kopię wzorcową. Wszystko to z uwzględnieniem różnorodności nośników materiału archiwalnego oraz możliwości infrastrukturalnych instytucji prowadzących digitalizację.

Zajęcia poprowadzą zarówno pracownicy NAC o wieloletnim doświadczeniu w digitalizacji materiałów archiwalnych, jak i wysoko wykwalifikowani specjaliści zewnętrzni.
Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkoleń sygnowany przez Narodowe Archiwum Cyfrowe, Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych.

Program szkoleń:

Uwaga!

Uczestnikom zapewniamy wyżywienie podczas szkoleń.

Kiedy?

Zarządzanie w projekcie digitalizacji

 • I edycja: 19 listopada 2016 r.
 • II edycja: 20 listopada 2016 r.

Finansowanie projektu digitalizacji

 • I edycja: 26 listopada 2016 r.
 • II edycja: 27 listopada 2016 r

Opracowanie materiałów archiwalnych przed digitalizacją

 • I edycja: 3 grudnia 2016 r.
 • II edycja: 4 grudnia 2016 r

Prawne aspekty digitalizacji

 • I edycja: 10 grudnia 2016 r.
 • II edycja: 11 grudnia 2016 r.

Infrastruktura digitalizacji

 • I edycja: 17 grudnia 2016 r.
 • II edycja: 18 grudnia 2016 r

Gdzie?

Zajęcia odbywają się w siedzibie Narodowego Archiwum Cyfrowego przy ul. Hankiewicza 1 w Warszawie.

Dla kogo?

Szkolenia skierowane są do pracowników archiwów państwowych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, jednostek administracji publicznej, muzeów, bibliotek, którzy planują lub już prowadzą digitalizację materiałów archiwalnych.

Jak wygląda rekrutacja?

Kwalifikacja uczestników na odbywa się na podstawie informacji zawartych w formularzach zgłoszeniowych. W tym roku uruchamiamy dwie edycje każdego z modułów. Uwaga ‒ rekrutujemy od razu na wszystkie moduły!

 1. Pobierz formularze zgłoszeniowe na wybrane moduły.
 2. Wypełnij formularze. Pamiętaj o wskazaniu wybranej edycji danego modułu.
 3. Odeślij formularz na adres szkolenia@nac.gov.pl do 11 listopada br.
 4. Czekaj cierpliwie na odpowiedź. Do 14 listopada br. skontaktujemy się z zarówno z zakwalifikowanymi uczestnikami, jak i z kandydatami, którzy niestety nie przeszli pomyślnie procesu rekrutacji.

Limit miejsc:

12 osób na każdy moduł.

Wszelkie zapytania dotyczące szkoleń prosimy kierować na adres mailowy: szkolenia@nac.gov.pl

Wizyta archiwistów z Mołdawii

Archiwiści z Mołdawii

6 października NAC gościło reprezentację archiwistów państwowych z Mołdawii. Przyjechały do nas panie: Irina Spirydonow – kierownik Biura Rozwoju Archiwów, Ewidencjii Reorganizacji Państwowej Służby Archiwalnej Mołdawii, Swietłana Borodin – zastępca dyrektora Archiwum Narodowego, Wiera Iowu – starszy archiwista oraz Maja Flenkea – dyrektor Archiwum Miejskiego w Kiszyniowie.

Podczas wizyty zaprezentowano NAC, jego misję i specyfikę działalności. Goście odwiedzili magazyn zbiorów fotograficznych oraz zapoznali się z procesem digitalizacji. Pracownicy NAC zaprezentowali najnowsze metody i techniki wykorzystywane w archiwum, jak również metody promowania przez nas swojego zasobu.

Ponad 600 tys. nowych skanów w SzukajwArchiwach.pl

Trzecia w tym roku aktualizacja serwisu Szukaj w Archiwach przyniosła kolejne materiały do badań nad historią rodzinną. To m.in. XIX – wieczne akta stanu cywilnego z blisko stu miejscowości w Wielkopolsce oraz imienne wykazy mieszkańców gmin i miast z terenu obecnego województwa łódzkiego. W serwisie udostępniono także dokumentację dotyczącą działalności Komitetu Narodowego Polskiego oraz przedwojenne akta Komendy Głównej Policji Państwowej w Warszawie.

Nowo opublikowane materiały pochodzą ze zbiorów Archiwum Akt Nowych, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze oraz archiwów państwowych w Kaliszu, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Poznaniu.

Z Muzeum Romantyzmu w Opinogórze pochodzi dokumentacja Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, który w czasie I wojny światowej pełnił funkcję rządu polskiego na emigracji. W serwisie można zapoznać się z wykazami i aplikacjami składanymi przez ochotników do Armii Polskiej we Francji, których znaczną część stanowili polscy emigranci ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Brazylii. Znajdują się tu także wspomnienia porucznika I Pułku Strzelców Pieszych Witolda H. Trawińskiego zatytułowane „Odyseja Polskiej Armii Błękitnej”.

Dokumentcja Komitetu Narodowego Polskiego

„Odyseja Polskiej Armii Błękitnej” Witolda H. Trawińskiego

Wspomnienia Witolda H. Trawińskiego z pobytu w Szkole Podchorążych w Toronto

Karta zgłoszenia do Armii Polskiej we Francji

 

6 (4)

Pochodzące ze zbiorów Archiwum Akt Nowych akta Komendy Głównej Policji Państwowej w Warszawie obejmują lata 1919-1939. Zawierają m.in. dokumentację organizacyjną i kadrową, w tym wykazy funkcjonariuszy, oraz sprawozdania poszczególnych referatów. Pośród akt Referatu Kryminalnego, który prowadził m.in. sprawy zabójstw, fałszerstw, handlu ludźmi i narkotykami, znajdują się miesięczne statystyki przestępstw za lata 1927-1939. W serwisie udostępniono także raporty sytuacyjne Wydziału Defensywy Politycznej, który zajmował się m.in. walką ze szpiegostwem i inwigilacją osób podejrzanych o działalność antypaństwową.

Dokumentcja Komendy Głównej Policji Państwowej w Warszawie

Statystyka przestępstw w Polsce za lata 1927-1939

9 (1)

Materiały do badań genealogicznych dotyczące obecnego województwa łódzkiego zamieściły w serwisie archiwa państwowe w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim. To ostatnia instytucja opublikowała XIX-wieczne wykazy osób zamieszkujących ówczesne gminy i miasta m.in.: Piotrków, Wolbórz, Szydłów, Radomsko, Gosławice i Uszczyn.

Dla osób poszukujących rodzinnych korzeni cennym źródłem informacji mogą okazać się również akta stanu cywilnego z blisko stu miejscowości położonych na terenie obecnego województwa wielkopolskiego, udostępnione przez archiwa państwowe w Kaliszu i Poznaniu.

Serwis szukajwarchiwach.pl jest największym źródłem dokumentacji historycznej dotyczącej Polski dostępnym online. Oferuje ponad 21 mln skanów dokumentacji pochodzącej z zasobu archiwów państwowych i innych instytucji pamięci. Obok aktów stanu cywilnego i ksiąg metrykalnych z tysięcy miejscowości w Polsce, ewidencji mieszkańców (m.in. Krakowa, Poznania, Lublina i Łodzi) oraz archiwów rodowych, za pośrednictwem serwisu można zapoznać się z dokumentacją wytworzoną przez instytucje państwowe, samorządowe i społeczne np. agendy Rządu RP na uchodźstwie, Biura Odbudowy Stolicy, Rozgłośni Polskiej „Radia Wolna Europa”, a także dotyczącą hitlerowskich obozów koncentracyjnych czy łódzkiego getta.

Od momentu uruchomienia w 2009 r. serwis odwiedziło 2,1 mln użytkowników. Codziennie korzysta z niego około 5 tys. osób. Serwis stworzyło oraz rozwija Narodowe Archiwum Cyfrowe.

 

 

1 29 30 31 32 33 37