Wizyta delegacji z Chin

14 lipca gościliśmy w NAC archiwistów z Chin, w skład delegacji wchodził Pan Hu Wanglin, zastępca Naczelnego Dyrektora Państwowego Archiwum Chin w Pekinie, Pan Chen Junhan, doradca w Departamencie Logistyki i Finansów oraz Pan Liu Shuangchenga z Departamentu Współpracy Międzynarodowej.

W czasie wizyty zaprezentowaliśmy główne zadania NAC. Zaczęliśmy od w Oddziału Zbiorów Fotograficznych, z dużym zainteresowaniem gości spotkały się szklane negatywy, pytano o ich przechowywanie i digitalizację. Następnie zaprezentowaliśmy sprzęt, który wykorzystujemy w pracowni digitalizacji oraz standardy pracy. Niestety ograniczony czas wizyty nie pozwolił na przedstawienie systemów informatycznych wykorzystywanych w NAC.

Mamy nadzieję na kolejne spotkania, podczas których będziemy mogli wymienić się doświadczeniami oraz problemami napotykanymi podczas pracy.

 

Barbara Witaczyńska (1926 – 2016)

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Barbary Witaczyńskiej, córki Narcyza Witczaka-Witaczyńskiego chorążego kawalerii Wojska Polskiego, którego bezcenne fotografie zostały w 2014 roku przekazane w darze Narodowemu Archiwum Cyfrowemu.

Barbara Witaczyńska urodziła się w 1926 roku w Warszawie. Do czasu przeprowadzki do Garwolina, po przeniesieniu chorążego Witaczyńskiego do 1 Pułku Strzelców Konnych, mieszkała z rodzicami na terenie koszar przy ul. Huzarskiej, gdzie jej Ojciec służył w Szwadronie Przybocznym Prezydenta Rzeczypospolitej przemianowanym później na Szwadron Przyboczny Prezydenta. Część zapamiętanych z tych czasów historii zdążyła jeszcze przekazać archiwistom z NAC, którzy zajmują się opracowaniem spuścizny fotograficznej chorążego. W swoim dorosłym życiu Barbara Witaczyńska zajmowała się dziedziną swojego Ojca prowadząc własne atelier fotograficzne w Garwolinie, w którym wykonywała przede wszystkim portrety, które do dziś przechowywane są w rodzinnym archiwum.

Rodzinie i bliskim Barbary Witaczyńskiej składamy serdeczne wyrazy współczucia.

SCAN_2_910_1

Ponad 20 mln skanów dostępnych w Szukaj w Archiwach

Miło nam poinformować, że dodaliśmy do serwisu Szukaj w Archiwach ponad 2 mln nowych skanów dokumentacji historycznej z zasobu archiwów państwowych. Tym samym łączna liczba dostępnych materiałów przekroczyła 20 mln.

Druga w tym roku aktualizacja serwisu przyniosła skany akt miasta Krakowa i Lublina oraz kolejnych akt stanu cywilnego z terenu obecnych województw: lubelskiego, małopolskiego, podlaskiego, wielkopolskiego oraz mazowieckiego, stanowiące bazę do badań nad historią rodzinną.

Wśród publikowanych materiałów znajdziemy takie perełki jak akt urodzenia Alfonsa Karnego (ur. 10 listopada 1910 r.), światowej sławy artysty rzeźbiarza, wielokrotnie wyróżnianego i nagradzanego. Był on laureatem między innymi: złotego medalu na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Współczesnej w Brukseli w1934 r., orderu króla Belgii Leopolda II, nagrody Polskiej Akademii Umiejętności im. F. Jasieńskiego, a w 1935 r. przyznano mu nagrodę artystyczną miasta stołecznego Warszawy.

Akt urodzenia Alfonsa Karnego – Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Białymstoku

W ramach obecnej aktualizacji opublikowano także nowe skany dokumentów z zespołu Kataster Galicyjski, który znajduje się w zbiorach Archiwum Narodowego w Krakowie. Materiały te są źródłem dla badań gospodarczych, demograficznych i geograficznych (wykaz dodanych sygnatur znajduje się w załączniku).

Ciekawe materiały dotyczące historii najnowszej pochodzą z Archiwum Państwowego w Szczecinie. Zespół Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szczecinie obejmuje skany dokumentów z lat 1948 -1990, są to między innymi materiały z posiedzeń plenarnych, uchwały, okólniki, instrukcje, wytyczne władz centralnych i wojewódzkich, referaty i wystąpienia członków Biura Politycznego i KC.

Zespół Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie obejmuje między innymi protokoły posiedzeń komisji rady (1950-1973), protokoły posiedzeń Komisji Odszkodowawczej, której zadaniem było świadczenie pomocy dla rodzin ofiar i osób rannych podczas walk ulicznych w grudniu 1970 r., sprawy osobowe radnych, interpelacje i postulaty.

Pierwsza strona Protokołu nr 1 Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 25 maja 1950 roku.

Zarządzenie porządkowe Nr 50/721/70 PWRN w Szczecinie z dnia 17 grudnia 1970 r. w sprawie zapewnienia spokoju i porządku publicznego

Archiwum Państwowe w Lublinie opublikowało XIX wieczne materiały dotyczące dziejów szlachty – zespół Deputacja Szlachecka Guberni Lubelskiej. Składają się nań księgi genealogiczne zawierające wpisy szlachty, która wylegitymowała się szlachectwem lub uzyskała je na mocy ustawy z 1836 r. „Prawo o szlachectwie”. Wśród zachowanych wpisów znajdziemy informacje dotyczące szlachty zamieszkałej na terenie dawnej guberni lubelskiej oraz podlaskiej np. Aleksandra Świętochowskiego wybitego ideologa pozytywizmu. W księgach szlachty dziedzicznej przed ogłoszeniem prawa rejestrowano szlachtę rodową tzw. starą (np. wpis dotyczący potwierdzenia szlachectwa przez Kajetana Koźmiana pamiętnikarza), natomiast w księgach szlachty dziedzicznej po ogłoszeniu prawa z 1836 r. wpisywano nazwiska osób, które uzyskały szlachectwo na mocy ustawy tzw. nowa szlachta, ze względu na sprawowane stanowisko w służbie administracji państwowej lub też wojskowej.

Potwierdzenia szlachectwa przez Kajetana Koźmiana

 

W serwisie prezentujemy także dokumentację Rady Narodowej . Powołana w 1912 roku, miała pełnić funkcję moralnej przedstawicielki całego społeczeństwa polskiego w obrębie Rzeszy niemieckiej, obejmując swoją działalnością wszystkie dziedziny życia publicznego. Znajdziemy tam materiały dotyczące Komitetu Obrony Kresów Wschodnich oraz Zjazdu działaczy Górnego Śląska, regulamin wieców, raporty informacyjne na temat Śląska, księgę przychodów i rozchodów z okresu plebiscytu.

Głosuj za Polską

W czerwcu tego roku po raz pierwszy swoje zbiory upubliczniło Muzeum Narodowe w Krakowie. W serwisie zamieszczono Spuściznę Władysława Bartynowskiego , prawnika, urzędnika miasta Krakowa i Emilii Honoraty. Był wynalazcą metody reprodukowania numizmatów, zwanej potocznie bartynotypią. Wspólnie z Karolem Estreicherem zajmował się opracowaniem planu „Słownika biograficznego artystów polskich”. Jak na razie to jedyny zespół opublikowany przez Muzeum Narodowe w Krakowie – witamy w szukajwachiwach.pl i czekamy na nowe materiały!

Spuściznę Władysława Bartynowskiego

 

Serwis Szukaj w Archiwach, który stworzyło i rozwija Narodowe Archiwum Cyfrowe, jest największym źródłem dokumentacji historycznej dostępnym on-line. Obok aktów stanu cywilnego i ksiąg metrykalnych z tysięcy miejscowości w Polsce, ewidencji mieszkańców (m.in. Krakowa, Poznania i Łodzi) i archiwów rodowych, które stanowią podstawowe źródło informacji do badań nad historią rodzinną, w serwisie można zapoznać się m.in. z aktami miast, dokumentacją Rządu RP na uchodźstwie, Biura Odbudowy Stolicy, Rozgłośni Polskiej „Radia Wolna Europa” oraz dotyczącą hitlerowskich obozów koncentracyjnych i łódzkiego getta. Od czasu uruchomienia w 2009 r. serwis odwiedziło ponad 2 mln użytkowników. Codziennie korzysta z niego ok. 5 tys. osób.