Ponad 600 tys. nowych skanów w SzukajwArchiwach.pl

Trzecia w tym roku aktualizacja serwisu Szukaj w Archiwach przyniosła kolejne materiały do badań nad historią rodzinną. To m.in. XIX – wieczne akta stanu cywilnego z blisko stu miejscowości w Wielkopolsce oraz imienne wykazy mieszkańców gmin i miast z terenu obecnego województwa łódzkiego. W serwisie udostępniono także dokumentację dotyczącą działalności Komitetu Narodowego Polskiego oraz przedwojenne akta Komendy Głównej Policji Państwowej w Warszawie.

Nowo opublikowane materiały pochodzą ze zbiorów Archiwum Akt Nowych, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze oraz archiwów państwowych w Kaliszu, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Poznaniu.

Z Muzeum Romantyzmu w Opinogórze pochodzi dokumentacja Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, który w czasie I wojny światowej pełnił funkcję rządu polskiego na emigracji. W serwisie można zapoznać się z wykazami i aplikacjami składanymi przez ochotników do Armii Polskiej we Francji, których znaczną część stanowili polscy emigranci ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Brazylii. Znajdują się tu także wspomnienia porucznika I Pułku Strzelców Pieszych Witolda H. Trawińskiego zatytułowane “Odyseja Polskiej Armii Błękitnej”.

Dokumentcja Komitetu Narodowego Polskiego

“Odyseja Polskiej Armii Błękitnej” Witolda H. Trawińskiego

Wspomnienia Witolda H. Trawińskiego z pobytu w Szkole Podchorążych w Toronto

Karta zgłoszenia do Armii Polskiej we Francji

 

6 (4)

Pochodzące ze zbiorów Archiwum Akt Nowych akta Komendy Głównej Policji Państwowej w Warszawie obejmują lata 1919-1939. Zawierają m.in. dokumentację organizacyjną i kadrową, w tym wykazy funkcjonariuszy, oraz sprawozdania poszczególnych referatów. Pośród akt Referatu Kryminalnego, który prowadził m.in. sprawy zabójstw, fałszerstw, handlu ludźmi i narkotykami, znajdują się miesięczne statystyki przestępstw za lata 1927-1939. W serwisie udostępniono także raporty sytuacyjne Wydziału Defensywy Politycznej, który zajmował się m.in. walką ze szpiegostwem i inwigilacją osób podejrzanych o działalność antypaństwową.

Dokumentcja Komendy Głównej Policji Państwowej w Warszawie

Statystyka przestępstw w Polsce za lata 1927-1939

9 (1)

Materiały do badań genealogicznych dotyczące obecnego województwa łódzkiego zamieściły w serwisie archiwa państwowe w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim. To ostatnia instytucja opublikowała XIX-wieczne wykazy osób zamieszkujących ówczesne gminy i miasta m.in.: Piotrków, Wolbórz, Szydłów, Radomsko, Gosławice i Uszczyn.

Dla osób poszukujących rodzinnych korzeni cennym źródłem informacji mogą okazać się również akta stanu cywilnego z blisko stu miejscowości położonych na terenie obecnego województwa wielkopolskiego, udostępnione przez archiwa państwowe w Kaliszu i Poznaniu.

Serwis szukajwarchiwach.pl jest największym źródłem dokumentacji historycznej dotyczącej Polski dostępnym online. Oferuje ponad 21 mln skanów dokumentacji pochodzącej z zasobu archiwów państwowych i innych instytucji pamięci. Obok aktów stanu cywilnego i ksiąg metrykalnych z tysięcy miejscowości w Polsce, ewidencji mieszkańców (m.in. Krakowa, Poznania, Lublina i Łodzi) oraz archiwów rodowych, za pośrednictwem serwisu można zapoznać się z dokumentacją wytworzoną przez instytucje państwowe, samorządowe i społeczne np. agendy Rządu RP na uchodźstwie, Biura Odbudowy Stolicy, Rozgłośni Polskiej „Radia Wolna Europa”, a także dotyczącą hitlerowskich obozów koncentracyjnych czy łódzkiego getta.

Od momentu uruchomienia w 2009 r. serwis odwiedziło 2,1 mln użytkowników. Codziennie korzysta z niego około 5 tys. osób. Serwis stworzyło oraz rozwija Narodowe Archiwum Cyfrowe.

 

 

Harmonogram szkoleń modułowych z digitalizacji materiałów archiwalnych

W tym roku uruchamiamy dwie edycje szkoleń Digitalizacja materiałów archiwalnych. Szkolenia modułowe. Rekrutacja ruszy 2 listopada 2016 r.

Zakres merytoryczny

 1. Zarządzanie w projekcie digitalizacji
 2. Finansowanie projektu digitalizacji
 3. Opracowanie materiałów archiwalnych przed digitalizacją
 4. Prawne aspekty digitalizacj
 5. Infrastruktura digitalizacji

W module Zarządzanie w projekcie digitalizacji przeprowadzimy uczestnika przez zagadnienia gromadzenia zasobów ludzkich i sprzętowych w ramy projektu, budowania harmonogramu projektu, identyfikacji i minimalizacji ryzyk. Uczestnicy modułu przygotują w grupach własną dokumentację projektu.

W module Finansowanie projektu digitalizacji pokażemy gdzie szukać środków finansowych na przeprowadzenie digitalizacji, pokażemy jak przygotować preliminarz projektu, co to są koszty kwalifikowane, jak skonstruować umowę na digitalizację i rozliczyć dotację.

Podczas modułu Opracowanie materiałów archiwalnych przed digitalizacją nauczymy opiekunów archiwów jak obchodzić się z archiwum analogowym, jak je uporządkować i stworzyć do niego opisy w formie metadanych. Opisy zostaną przeniesione do bazodanowego systemu informacji archiwalnej, na podstawie którego dokonywana jest następnie digitalizacja.

Moduł Prawne aspekty digitalizacji wprowadzi uczestników w zagadnienia prawne związane z digitalizacją różnego rodzaju materiałów archiwalnych. W trakcie wykładów oraz ćwiczeń wskażemy wszelkie regulacje prawne, na które trzeba zwrócić uwagę prowadząc digitalizację, omówimy elementy prawa autorskiego i praw pokrewnych ważne w tym procesie, zwrócimy uwagę na szczególną sytuację materiałów audiowizualnych, przyjrzymy się definicji domeny publicznej i możliwościom, jakie dają licencje Creative Commons w udostępnianiu cyfrowych kopii materiałów audiowizualnych.

W module Infrastruktura digitalizacji poruszymy zagadnienie zarządzania barwą, opowiemy o budowie skanerów i innych urządzeń przetwarzających analog na cyfrę, przedstawimy sposób działania urządzeń kalibrujących i monitorów. Przyjrzymy się również zapleczu informatycznemu digitalizacji, potrzebnej sieci informatycznej i miejscom na składowanie kopii cyfrowych, pokażemy jak bezstratnie przesłać kopię wzorcową. Wszystko to z uwzględnieniem różnorodności nośników materiału archiwalnego oraz możliwości infrastrukturalnych instytucji prowadzących digitalizację.
Zajęcia poprowadzą zarówno pracownicy NAC o wieloletnim doświadczeniu w digitalizacji materiałów archiwalnych, jak i wysoko wykwalifikowani specjaliści zewnętrzni.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkoleń sygnowany przez Narodowe Archiwum Cyfrowe, Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych.

Kiedy?

Zarządzanie w projekcie digitalizacji

 •  I edycja: 19 listopada 2016 r.
 • II edycja: 20 listopada 2016 r.

Finansowanie projektu digitalizacji

 •  I edycja: 26 listopada 2016 r.
 • II edycja: 27 listopada 2016 r

Opracowanie materiałów archiwalnych przed digitalizacji

 • I edycja: 3 grudnia 2016 r.
 • II edycja: 4 grudnia 2016 r

Prawne aspekty digitalizacji

 • I edycja: 10 grudnia 2016 r.
 • II edycja: 11 grudnia 2016 r.

Infrastruktura digitalizacji

 •  I edycja: 17 grudnia 2016 r.
 • II edycja: 18 grudnia 2016 r

Gdzie?

Zajęcia odbywają się w siedzibie Narodowego Archiwum Cyfrowego przy ul. Hankiewicza 1 w Warszawie.

Dla kogo?

Szkolenia skierowane są do osób, które ukończyły szkolenia zorganizowane przez NAC w latach poprzednich.

Jak wygląda rekrutacja?

Kwalifikacja uczestników na jedną z edycji danego modułu odbywa się na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym. Jedna osoba może wziąć udział w więcej niż w jednym module. Formularze zgłoszeniowe oraz szczegółowy program każdego z modułów zostaną udostępnione 2 listopada br.

Limit miejsc:

12 osób na każdy moduł na jedną edycję.
Wszelkie zapytania dotyczące szkoleń prosimy kierować na adres mailowy: szkolenia@nac.gov.pl

Rekrutacja na szkolenia bazowe z digitalizacji materiałów archiwalnych

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach Digitalizacja materiałów archiwalnych. Szkolenia bazowe. Są one skierowane do pracowników instytucji i organizacji pozarządowych prowadzących digitalizację własnych materiałów archiwalnych. Zajęcia prowadzą zarówno pracownicy NAC o wieloletnim doświadczeniu w digitalizacji materiałów archiwalnych, jak i wysoko wykwalifikowani specjaliści zewnętrzni.

Podczas zajęć omawiane są wszystkie etapy procesu digitalizacji, począwszy od planowania zadań, przez przygotowanie konserwatorskie materiałów, skończywszy na odpowiednim opracowaniu kopii cyfrowych w celu ich długoterminowego zabezpieczenia i udostępnienia w internecie. Całość jest podzielona na część wykładową oraz część warsztatową. Warsztaty mają formę ćwiczeń prowadzonych w małych grupach (4 − 6 osób). Kładziemy nacisk na sprawy praktyczne, a biorącym udział w szkoleniach zapewniamy możliwość samodzielnej pracy na sprzęcie Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkoleń sygnowany przez Narodowe Archiwum Cyfrowe, Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych.

Program szkoleń:


Uwaga! Uczestnikom zapewniamy wyżywienie podczas szkoleń.

Kiedy?

W tym roku uruchamiany dwie edycje szkoleń bazowych.
I edycja: 15-16 października 2016 r.
II edycja: 29-30 października 2016 r.

Gdzie?

Zajęcia odbywają się w weekendy w siedzibie Narodowego Archiwum Cyfrowego przy ul. Hankiewicza 1 w Warszawie.

Jak wygląda rekrutacja?

Kwalifikacja uczestników na wybraną edycję szkoleń odbywa się na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym. Chętnych do udziału w szkoleniach prosimy o przesłanie wypełnionego dokumentu najpóźniej do 6 października na adres szkolenia@nac.gov.pl. Do 10 października skontaktujemy się z zakwalifikowanymi uczestnikami.

Limit miejsc:

20 osób na jedną edycję.

Wszelkie zapytania dotyczące szkoleń prosimy kierować na adres mailowy: szkolenia@nac.gov.pl

Projekt digitalizacji fotografii

W zasobie Narodowego Archiwum Cyfrowego znajduje się ponad 15 milionów fotografii od lat czterdziestych XIX wieku aż po czasy współczesne. Codziennie kolejne fotografie są digitalizowane i opisywane przez archiwistów cyfrowych. Każdą zdigitalizowaną fotografię udostępniamy w Internecie, tylko w ostatnim roku z naszych cyfrowych zasobów skorzystało prawie 33 tys. użytkowników.

Obecnie w NAC realizowany jest projekt digitalizacji fotografii w ramach konkursu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. W ramach projektu digitalizujemy:

• Zespół nr 27 Archiwum fotograficzne Stefana Rassalskiego

Zdjęcia z lat 1939-1948 przedstawiają Warszawę. Wiele z nich dokumentuje odbudowę stolicy po wojnie: odgruzowywanie ulic, burzenie i wywózkę gruzu z miasta, wznoszenie budynków, obchody świąt historycznych, widoki miasta z lotu ptaka, miejsca martyrologii, codzienne życie w mieście. Fotografie w postaci negatywów małoobrazkowych w formacie 36×24 mm.

• Zespół nr 8 Krajowy Urząd Dokumentacji Fotograficznej – Górny Śląsk (Landesbildstelle Oberschlesien)

Ponad 28 tys. fotografii przedstawiających Górny Śląsk początku XX wieku: od największych miast rejencji opolskiej po najmniejsze wioski, kopalnie i huty okręgu przemysłowego, wspaniałe pałace szlacheckie z parkami i zwierzyńcami, kościoły i kapliczki przydrożne, pejzaże i panoramy – od górskich miejscowości wypoczynkowych po rozległe północne pola i lasy okolic Kluczborka i Wołczyna.
Znajdujemy tu odbicie najważniejszych wydarzeń Górnego Śląska okresu międzywojennego (powstania śląskie) i najważniejszych dla Górnoślązaków miejsc (Góra św. Anny). W wielu przypadkach są jedynym zachowanym obrazem tego regionu sprzed 100 lat.

• Zespół nr 3 Socjalistyczna Agencja Prasowa

Zdjęcia z lat 1946-1949 o zasięgu ogólnopolskim, przedstawiają wydarzenia polityczne, najwyższe władze państwowe, działaczy partyjnych podczas zjazdów, spotkań, konferencji, kongresów europejskich partii socjalistycznych, wydarzenia kulturalne w Polsce (np.: fragmenty spektakli teatralnych w Warszawie, Katowicach, Gdyni i Łodzi), naukę, różne dyscypliny sportowe.

Digitalizacja potrwa do końca 2016 roku, zdigitalizowane fotografie udostępnimy w Internecie w 2017 roku.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozostających w dyspozycji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 

Szkolenia z digitalizacji

Miło nam poinformować, że Narodowe Archiwum Cyfrowe rozpocznie w październiku kolejne szkolenia z digitalizacji materiałów archiwalnych w formule bazowej i modułowej.

szkolenia bazowe 2014_1

Zapraszamy wszystkich pracowników instytucji oraz organizacji pozarządowych prowadzących digitalizację własnych materiałów archiwalnych do uważnego śledzenia Aktualności na naszej stronie internetowej (nac.gov.pl).

W następnym tygodniu ogłosimy rekrutację.

 

Wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA

Zakończyliśmy wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA w Archiwach Państwowych w Szczecinie, Łodzi z oddziałem w Sieradzu, Częstochowie i w Koszalinie.

W ramach wdrożenia przeszkoliliśmy pracowników obu instytucji z obsługi systemu oraz zakończyliśmy migrację opisów archiwalnych.

Tym samym informacje o zbiorach Archiwów Państwowych w Szczecinie, Łodzi z oddziałem w Sieradzu, Częstochowie i w Koszalinie dostępne są w jednym, nowoczesnym narzędziu, które ułatwia pracę archiwistów, a użytkownikom umożliwia wygodne i precyzyjne przeszukiwanie zbiorów po ich publikacji w serwisie Szukaj w Archiwach.

Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA to aplikacja przeznaczona do opracowania (ewidencji i inwentaryzacji) zbiorów archiwalnych na wszystkich poziomach ich hierarchicznej struktury – od całego archiwum aż po obiekt archiwalny.

Obecnie system jest z powodzeniem wykorzystywany w 41 instytucjach, spośród których 16 należy do sieci archiwów państwowych.