Blisko 3,5 mln nowych skanów w serwisie szukajwarchiwach.pl

Kolejne skany dokumentów archiwalnych z 49 instytucji zostały udostępnione na portalu szukajwarchiwach.pl. Łączna liczba skanów, które obecnie znajdują się na portalu to 37 199 601

Wśród udostępnionych online dokumentów znalazło się m.in. ponad 115 tysięcy skanów zdjęć i dokumentów z zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach, a także obszerne zbiory aktów stanu cywilnego z pozostałych archiwów państwowych, które stanowią źródło wiedzy dla genealogów.

Pośród skanów materiałów z Archiwum Państwowego w Kielcach obejrzeć można zespół „Zbiór Kieleckiego Towarzystwa Naukowego” zawierające m.in. rękopis „Pamiętnik Podczaszyńskiego – Zagłębie Staropolskie” z 1842-43 roku (jednostka nr. 25).

 4_medium  5_medium

Od prawej: okładka oraz pierwsze strony pamiętnika z odręcznymi szkicami autora

Bolesław Paweł Podczaszyński (1822−1876) pochodził z rodziny architektów – jego dziadek był nadwornym projektantem rodziny Radziwiłłów – i mimo wcześniejszych zamiarów pracy jako górnik i hutnik ostatecznie sam został architektem i budowniczym. Od 1845 roku był nauczycielem rysunku architektonicznego i perspektywy w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych.

Jego relacje o stanie techniki hutnictwa i górnictwa żelaznego Staropolskiego Okręgu Przemysłowego z 1842 roku okraszone są licznymi odręcznymi szkicami m.in. pieców   hutniczych i odlewniczych, a odręczne pismo można z powodzeniem czytać, co czyni udostępnione skany nieocenionym źródłem wiedzy o epoce.

 13_medium 18_medium 37_medium

https://szukajwarchiwach.pl/21/304/0/-/25#tabJednostka

Liczba wszystkich skanów, które dodano podczas ostatniej aktualizacji Szukaj w Archiwach wynosi 3 452 317 Największą liczbą skanów wyróżniają się m.in. zespoły Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów (z Archiwum Narodowego w Krakowie), Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego w Piotrogrodzie (z Archiwum Akt Nowych) oraz Akta miasta Gorzowa (z Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim).

Szukajwarchiwach.pl to rozwijany przez Narodowe Archiwum Cyfrowe serwis internetowy, na którym prezentowane są skany i opisy materiałów archiwalnych zgromadzonych w polskich archiwach. Z serwisu szukajwarchiwach.pl korzystają genealodzy, studenci, uczniowie, nauczyciele, pracownicy naukowi oraz wszystkie inne osoby zainteresowane zasobami polskich archiwów. W 2018 roku z serwisu skorzystało ponad 690 tys. użytkowników, a liczba odsłon to aż 50,1 mln.

Pełny spis nowych zespołów do pobrania


 

Jest to ostatnia aktualizacja serwisu szukajwarchiwach.pl i w przyszłości nie będzie on wzbogacany o nowe skany.

Od początku 2018 roku trwały prace nad modernizacją serwisu, poprzedzone profesjonalnymi badaniami użytkowników oraz pracami z archiwistami z całej Polski.
Uruchomienie nowej wersji serwisu zapowiedziano na czerwiec 2019 roku, co pozwoli poszczególnym archiwom i instytucjom obecnym w serwisie na samodzielne publikowanie nowych skanów i opisów (w serwisie szukajwarchiwach.gov.pl).

O nowych materiałach publikowanych w zmodernizowanym serwisie szukajwarchiwach.gov.pl będzie można na bieżąco dowiadywać się z aktualności.

 

 

 

Polonia Restituta 1918 – 1920 | Uroczysta repremiera 27 lutego!

27 lutego 2019 roku po prawie 90 latach na srebrny ekran powraca film dokumentalny „Polonia Restituta 1918-1920”, opisujący drogę Polski do odzyskania niepodległości. Pokazowi towarzyszyć będzie muzyka na żywo w wykonaniu Semi-Invented Trio, w składzie: Adrian Konarski, Michał Chytrzyński, Sławomir Berny. Pokaz organizowany jest w ramach obchodów 100-lecia powołania państwowej sieci archiwalnej.

                              baner_polonia_restituta_1200_450

O filmie

Film niemy „Polonia Restituta 1918 – 1920” to wykonana na początku 1928 roku kompilacja ujęć dokumentalnych dokonanych w czasie walk niepodległościowych i Bitwy Warszawskiej. Jest jednym z niewielu przedwojennych filmów dokumentalnych, na których można zobaczyć Józefa Piłsudskiego. Oprócz Marszałka w filmie pojawiają się: Leopold Skulski, gen. Edward Rydz-Śmigły, gen. Lucjan Żeligowski, Józef Beck. Od 2018 roku znajduje się na Polskiej Liście Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata.

 

Pomysłodawcą filmu był Józef Błeszyński. Sam Błeszyński jest postacią zagadkową. Przedsiębiorca, prowadzący interesy głównie za granicą, tym ambitnym projektem zadebiutował w branży filmowej. Udało mu się uzyskać to, czego odmawiano dotychczas wszystkim twórcom – unikatowe materiały pochodzące ze zbiorów Muzeum Wojska. Materiały te były niezwykle cenne dla filmowców, tematy patriotyczne cieszyły się wielkim powodzeniem wśród publiczności. Czas powstania również był niezwykle istotny – Polska obchodziła jubileusz 10-lecia odzyskania niepodległości.

 

Jeszcze zanim doszło do premiery film wzbudzał zainteresowanie prasy. „[…]Polonia Restituta ma przedstawić najbardziej dramatyczne chwile walki o Ojczyznę w r. 1918 — 1920. Kalejdoskop smutnych, groźnych i radosnych na przemian scen przewinie się przed widzem w tym obrazie, którego bohaterem jest szary Żołnierz Nieznany. Słusznie też zostanie uczczony on po raz pierwszy w Polsce pokazem w gmachu Opery Warszawskiej” – pisał Anatol Stern w magazynie „Świat”. Polska premiera odbyła się 27 lutego 1928 roku w Operze Narodowej i była bardzo ważnym wydarzeniem. Na seansie pojawili się najważniejsi dostojnicy państwowi i wojskowi, dyplomaci oraz śmietanka towarzyska.

 

Choć film spotkał się z ciepłym przyjęciem krytyki, był bardzo krótko wyświetlany w polskich kinach – po części dlatego, że miał być dystrybuowany głównie w Stanach Zjednoczonych, a po części było to spowodowane jego problemami finansowymi. Jak wynika z materiałów archiwalnych w posiadaniu Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Józef Błeszyński i jego wspólnicy nie znali zupełnie realiów amerykańskiej branży filmowej, a przychody z eksploatacji „Polonii Restituty” okazały się zbyt niskie wobec ponoszonych wysokich kosztów dystrybucji.

 

Problemy z wyświetlaniem „Polonii Restituty” w Stanach Zjednoczonych doprowadziły do wymiany szeregu pism przez polskich dyplomatów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Muzeum Wojska w Warszawie. Ostatecznie w piśmie z 26 kwietnia 1929 roku Muzeum Wojska poinformowało Józefa Błeszyńskiego, że wobec niedotrzymania przez niego warunków umowy pozbawia go prawa eksploatacji „Polonii Restituty” i materiału filmowego należącego do Muzeum. Zobowiązano go także do zwrotu kopii filmu do 15 czerwca 1929 roku Przypuszczać można, że nie wszystkie egzemplarze „Polonii Restituty” wróciły do Polski z terenu USA. Znajdowały się one bowiem w posiadaniu kilku osób, wobec których Józef Błeszyński miał zobowiązania finansowe związane z dystrybucją filmu i były przez nie przetrzymywane jako zabezpieczenie ich roszczeń.

 

W zachowanym egzemplarzu wydawanej przez Wydział IV Komendy Głównej Policji Państwowej „Gazety Śledczej” z 13 października 1930 roku znaleźć można informację o rozesłaniu listu gończego za Józefem Błeszyńskim i Henrykiem Janiewiczem w dniu 30 września 1930 roku. Brak jest jednak materiałów archiwalnych dotyczących dalszych losów sprawy i obu wspólników.

 

Rekonstrukcja

Do dnia dzisiejszego w zbiorach Filmoteki Narodowej – Instytucie Audiowizualnym zachowały się fragmenty przedwojennej kopii nitro, a także fragmenty późniejszej kopii aceto wykonanej w 1957 roku. W zbiorach Narodowego Archiwum Cyfrowego odnalazły się natomiast fragmenty innej, nieznanej dotąd przedwojennej kopii nitro, która znacznie uzupełnia dotychczas znany materiał.

Zespół konserwacji taśmy filmowej Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego wykonał konserwację taśm, przygotowując nośniki do procesu digitalizacji materiału w najwyższej rozdzielczości 4 K. Kolejnym etapem prac nad filmem była rekonstrukcja ciągłości fabularno-historycznej zdigitalizowanego materiału na podstawie archiwalnych dokumentów oraz notatek prasowych wykonana przez zespół filmografów FINA oraz historyka Narodowego Archiwum Cyfrowego. Ostatnią fazą prac była restauracja cyfrowa filmu. W ramach tego procesu wykonana została stabilizacja obrazu oraz czyszczenie zabrudzeń i kurzu. Film został również poddany korekcji koloru.

Ten wspólny projekt Narodowego Archiwum Cyfrowego i Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego zyskuje szczególne znaczenie w 2019 roku, ze względu na przypadającą w nim 100. rocznicę powołania państwowej sieci archiwalnej. 7 lutego 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał dekret o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami. Dokument określił misję państwowej służby archiwalnej, jako trwałe zachowanie świadectw dziejów narodu polskiego i zapewnienie do nich powszechnego dostępu. Repremiera filmu „Polonia Restituta 1918-1920” przechowywanego w obu archiwach jest znaczącym przykładem wypełniania tej misji 100 lat później.

 


 
Seansowi będzie towarzyszyć muzyka na żywo skomponowana i wykonana przez Semi-Invented Trio (Konarski/ Chytrzyński/ Berny). Zespół powstał w 2010 roku na 12. Festiwalu Filmu Niemego. Cechą charakterystyczną brzmienia zespołu są melodyjne tematy komponowane przez Adriana Konarskiego, inspiracje poezją, muzyką żydowską, w połączeniu z ciepłym brzmieniem i improwizacją najlepszych sesyjnych muzyków.

Bilety

Wstęp wolny. Bezpłatne wejściówki będą wydawane w kasie kina Iluzjon w dniu pokazu. Nie przewidziano rezerwacji na to wydarzenie.


 

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny w swoich zbiorach posiada całość zachowanego dorobku polskiej kinematografii, w tym unikatową kolekcję filmów przedwojennych. Doświadczenie w obchodzeniu się ze stuletnią nawet taśmą filmową, sprawia, że FINA potrafi sprostać najtrudniejszym zadaniom konserwacji i restauracji filmów. Jako pierwsze archiwum filmowe w Europie uruchomiła pełną ścieżkę techniczną w technologii 4K. FINA – dzięki dokonanemu połączeniu Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego – dysponuje dziś szerokim spektrum urządzeń i oprogramowania, dostosowanych do wszystkich formatów filmowych używanych w polskiej kinematografii profesjonalnej i amatorskiej.
Narodowe Archiwum Cyfrowe to jedno z trzech centralnych archiwów państwowych. Misją instytucji jest budowanie nowoczesnego społeczeństwa świadomego swojej przeszłości. NAC inspiruje do odkrywania i ożywiania dziedzictwa, ucząc, jak korzystać z bogactwa historii. NAC pełni również funkcję Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych oraz zapewnia efektywne systemy zarządzania, udostępniania i długoterminowego przechowywania zasobów cyfrowych m.in. Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA oraz serwis Szukaj w Archiwach, w którym można znaleźć ponad 34 mln skanów materiałów archiwalnych (liczba ta stale rośnie). W samych tylko zasobach NAC znajduje się prawie 16 mln zdjęć, 40 tys. nagrań dźwiękowych oraz około 2,4 tys. filmów. Zbiory dostępne online można przeglądać na nac.gov.pl

euro 

Film będzie wyświetlany w ramach projektu „Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Odznaczenia w 100-lecie utworzenia archiwów państwowych!

7 lutego obchodziliśmy setną rocznicę powołania archiwów państwowych w Polsce. Podczas uroczystości w  Pałacu Prezydenckim wręczono 91 najbardziej zasłużonym pracownikom archiwów odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Jesteśmy zaszczyceni, że wśród  grona wyróżnionych znaleźli się także pracownicy Narodowego Archiwum Cyfrowego.

A oto oni:

Magdalena Hartwig – odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi.

Małgorzata Bereza, Halina Kowalska, Grzegorz Sroka – odznaczeni Medalem Złotym za Długoletnią Służbę.

Joanna Aderek Wiśniewska, Renata Balewska, Piotr Niedziela, Renata Ostrowska, Renata Wójcik – odznaczeni Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę.

Tomasz Jabłoński, Krzysztof Pietkiewicz, Łukasz Wincentka, Monika Wojdyna – odznaczeni Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę.

Wszystkim odznaczonym składamy serdeczne gratulacje!

Tego samego dnia odbyła się także uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie.  Uczestniczyli w niej przedstawiciele najwyższych władz państwowych, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, dr Paweł Pietrzyk oraz zaproszeni pracownicy archiwów państwowych. Podczas tej wyjątkowej uroczystości p.o. dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego, Radosław Kałużniak, przedstawił nowe funkcjonalności modernizowanego obecnie serwisu szukajwarchiwach.pl.

 

    odznaczenia (136)     odznaczenia (90)     odznaczenia (91)

 Fot. Jacek Rajkowski/NDAP