Stworzony przez NAC system ZoSIA działa już we wszystkich Archiwach Państwowych

W 10 lat od powstania Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA) Narodowe Archiwum Cyfrowe świętuje zakończenie wdrażania systemu w Archiwach Państwowych.

W 2007 roku rozpoczęto prace nad prototypem Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA), a w listopadzie 2017 zakończył się proces wdrażania systemu we wszystkich Archiwach Państwowych.
Z tej okazji 28 listopada, w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych odbyło się spotkanie podsumowujące wdrożenie systemu, w którym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich 33 archiwów państwowych oraz NDAP.
Zorganizowane przez NAC spotkanie miało charakter warsztatowy, dzięki czemu archiwiści mogli podzielić się obserwacjami na temat pracy w systemie i dyskutować o jego przyszłości.  Po spotkaniu uczestnicy udali się na zwiedzanie Muzeum Narodowego w Warszawie zakończone bankietem.

Jednym z głównych zadań Narodowego Archiwum Cyfrowego jest budowa i zarządzanie systemami informatycznymi niezbędnymi do obsługi archiwów państwowych. ZoSIA to główne narzędzia informatyczne, nad którymi pracuje NAC i jest aplikacją przeznaczoną do opracowania (ewidencji i inwentaryzacji) zbiorów archiwalnych na wszystkich poziomach ich struktury. Dodatkowo umożliwia zunifikowanie ewidencji w Archiwach Państwowych oraz innych jednostkach, które zdecydowały się na korzystanie z systemu.

Prev-024 Prev-022 Prev-017 Prev-009 Prev-005 Prev-006 Prev-004 Prev-001

 

Premiera filmu “Niepodległa Poddębskiego”

Zapraszamy do obejrzenia filmu pt. “Niepodległa Poddębskiego”. Film promujący album ze zdjęciami Henryka Poddębskiego, został zrealizowany na zlecenie Narodowego Archiwum Cyfrowego przez duet Anna Torres & Dominika Płońska. Produkcja przybliża kulisy powstawania i tematykę zdjęć wybranych na potrzeby publikacji. Życzymy miłego oglądania! 

Kolejna publikacja NAC dostępna bezpłatnie

“Niepodległa Poddębskiego”, czwarty album monograficzny wydany przez Narodowe Archiwum Cyfrowe jest dostępny do pobrania bezpłatnie z naszej  Archiwalnej Biblioteki Cyfrowej

                                                                                      Poddebski okładka

Henryk Poddębski (1890-1945) był jednym z najznakomitszych fotografów II RP, przedstawicielem tzw. fotografii krajoznawczej i wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Fotografował we wszystkich województwach odrodzonej Rzeczypospolitej, dokumentując architekturę, krajobrazy i życie codzienne niepodległej Polski po 123 latach niewoli.
W 2016 roku Narodowe Archiwum Cyfrowe, dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pozyskało wyjątkową spuściznę Henryka Poddębskiego – kolekcję liczącą ponad 22 tys. czarno-białych zdjęć, która stanowi jeden z najciekawszych zespołów dostępnych wśród blisko 16 mln fotografii zgromadzonych w NAC.

W albumie będą mogli Państwo podziwiać blisko 200 wybranych fotografii Henryka Poddebskiego, składających się na pełen obraz życia obywateli II RP: od miast, poprzez wsie, rozwijająca się gospodarkę, aż do wielkich inwestycji niepodległego państwa jak np. budowy portu w Gdyni. Całości dopełniają eseje autorstwa Danuty Jackiewicz oraz Wojciecha Kalwata.

Album powstał w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, a honorowy patronat nad wydawnictwem objął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński.

Nowa odsłona graficzna serwisu szukajwarchiwach.pl

Z wielką przyjemnością prezentujemy Państwu nową odsłonę graficzną serwisu szukajwarchiwach.pl
Autorem pomysłu jest agencja Transparent, która wygrała konkurs na logotyp i koncepcję graficzną serwisu.

Nowe logo i koncepcja graficzna powstały w ramach projektu modernizacji serwisu Szukaj w Archiwach, który rozpoczelismyw tym roku.

Narodowe Archiwum Cyfrowe na Targach Dziedzictwo

Narodowe Archiwum Cyfrowe bierze udział w tegorocznej edycji Targów Dziedzictwo – branżowych targach wyposażenia i usług dla archiwów, bibliotek i muzeów – które trwają do 9 listopada w Centrum Targowo-Kongresowym w Warszawie.

W ramach uczestnictwa w targach, Karol Dowgiało z Oddziału Archiwistyki Cyfrowej NAC poprowadził warsztaty pt. „Praktyczne wykorzystanie systemu dla archiwistów – warsztaty” dotyczące takich zagadnień jak opracowywanie materiałów archiwalnych za pomocą systemu dla archiwistów ZoSIA. Warsztaty rozpoczęły się prezentacją systemu stworzonego przez Narodowe Archiwum Cyfrowe, z którego mogą korzystać wszystkie instytucje posiadające archiwa.

Więcej informacji na stronie targidziedzictwo.pl

Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA – publiczna prezentacja projektu

6 listopada 2017 odbyła się prezentacja publiczna założeń projektu „Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA”, który planowany jest do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 2 oś priorytetowa, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Głównym celem projektu jest: „Usprawnienie i rozwój systemu informatycznego w celu efektywnej realizacji zadań Archiwów Państwowych, czyli gromadzenia, ewidencjonowania, przechowywania, opracowywania, zabezpieczania, udostępniania kopii cyfrowych materiałów archiwalnych i prowadzenia działalności informacyjnej”.

Zostanie to osiągnięte poprzez rozbudowę już funkcjonujących modułów: Ewidencji oraz Opisu archiwalnego, a także dodanie całkowicie nowych funkcjonalności takich jak: Gromadzenie, Przechowywanie, Udostępnianie, Zabezpieczanie, Planowanie i sprawozdawczość.

Szacunkowy koszt projektu to blisko 21 mln zł brutto. Realizacja projektu została zaplanowana na III kwartał 2018 – II kwartał 2021.

System ZoSIA jest wykorzystywany w archiwach państwowych oraz innych jednostkach spoza sieci archiwów państwowych. Obecnie z systemu korzystają łącznie 93 instytucje (w tym 17 spoza archiwów państwowych), a specjalna wersja edukacyjna systemu wykorzystywana jest przez 9 polskich uczelni wyższych.

 Więcej informacji o systemie ZoSIA na stronie NAC

schemat

 

 

Ponad 1,3 milionów nowych skanów na portalu szukajwarchiwach.pl

Kolejne skany dokumentów archiwalnych z 11 archiwów państwowych zostały udostępnione na portalu szukajwarchiwach.pl. Łączna liczba skanów, które obecnie znajdują się na portalu to 27 087 543.

Wśród udostępnionych on-line dokumentów znalazły się m.in. 2803 skany z zespołu archiwum i zbioru kartograficznego generała Józefa Chłopickiego. Zespół złożony z dokumentów, wycinków z gazet, listów, osobistych zapisków oraz teczki z rysunkami i portfel znajduje się w zbiorach Archiwum Narodowego w Krakowie.
Generał Józef Chłopicki brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej w 1792 r. i powstaniu kościuszkowskim w 1794. Walczył w Legionach Polskich we Włoszech, następnie w Legii Nadwiślańskiej, a także podczas wojny w Hiszpanii i Rosji. W wojsku Królestwa Polskiego do 1818 r. służył w stopniu generała, ale podał się do dymisji po zatargu z wielkim księciem Konstantym.

W jego prywatnym archiwum możemy znaleźć m.in. skórzany portfel, w którym przechowywane były osobiste materiały, kwity i zapiski np. bilet wstępu do Resursu Dawnego Krakowskiego z 1854 roku – klubu towarzyskiego dla sfer arystokratycznych i ziemiańskich Krakowa, akcję Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, a także przepis na środek zwalczający karaluchy.

48  1  35

Możemy też obejrzeć szkice i rysunki generała, przeczytać listy, które otrzymywał, a nawet dowiedzieć się na jaka kwotę opiewał kontrakt na wynajem jego mieszkania. Przejrzeć można również liczne mapy krajów europejskich, ale także z innych kontynentów, które gen. Józef Chłopicki kolekcjonował. Jest wśród nich m.in. nieustalona mapa Polski, obejmująca terytorium od Odry po Dniepr, a także Krym.

41  38  mapa

Możliwość wglądu w osobiste archiwum Generała Józefa Chłopickiego pozwala nam zobaczyć tą historyczną postać z zupełnie innej strony. Z uczestnika legendarnego powstania kościuszkowskiego Józef Chłopicki staje się bliższą postacią, która pali cygara, bywa w modnych miejscach, podróżuje (wśród archiwaliów znajdują się również paszporty m.in. pozwalające na wjazd do Wolnego Miasta Krakowa) i prowadzi korespondencję w kilku językach.

Liczba wszystkich skanów, które dodano podczas ostatniej aktualizacji Szukaj w Archiwach wynosi 1 342 539. Największą liczbą skanów wyróżniają się zespoły: Księgi sądu i urzędu grodzkiego w Poznaniu (Archiwum Państwowe w Poznaniu), Kapituła Katedralna w Kamieniu Pomorskim (Archiwum Państwowe w Szczecinie), Akta miasta Krakowa (Archiwum Narodowe w Krakowie) oraz Dyrekcja Dóbr Żywieckich w Żywcu (Archiwum Państwowe w Katowicach oddział w Bielsku Białej).

Szukajwarchiwach.pl to rozwijany przez Narodowe Archiwum Cyfrowe serwis internetowy, na którym prezentowane są skany i opisy materiałów archiwalnych zgromadzonych w polskich archiwach. Z serwisu szukajwarchiwach.pl korzystają genealodzy, studenci, uczniowie, nauczyciele, pracownicy naukowi oraz wszystkie inne osoby zainteresowane zasobami polskich archiwów. Podczas ostatniej aktualizacji zostało dodanych ponad 1,3 miliona skanów. Od początku roku z serwisu skorzystało 558 066 użytkowników, a liczba odsłon to aż 37 441 466.

Pełny spis nowych zespołów do pobrania