Zachowanie cyfrowego dziedzictwa archiwalnego

Konferencja w Toruniu w dniach 24-25 czerwca 2015 roku

Organizatorzy: Narodowe Archiwum Cyfrowe i Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Kierownicy naukowi: dr Wojciech Woźniak, dr hab. Waldemar Chorążyczewski, prof. UMK

Kolejne podmioty publiczne uruchamiają serwisy internetowe świadczące usługi mające nam ułatwić załatwianie codziennych spraw. Jednocześnie administracja gromadzi coraz więcej danych o nas samych, o procesach społecznych i gospodarczych. Informacje te przybierają postać coraz lepiej zorganizowanych zbiorów danych relacyjnych, których bogactwo informacyjne niejednokrotnie przerasta oczekiwania i założenia poczynione przy ich projektowaniu.

We współczesnym świecie obserwujemy coraz bardziej dynamiczne procesy cyfryzacji kolejnych sfer ludzkiej aktywności. Nie jest już niczym niezwykłym komunikacja wyłącznie w postaci elektronicznej nie tylko pomiędzy obywatelami, ale również pomiędzy obywatelami i administracją.

Działalność współczesnych podmiotów publicznych i prywatnych coraz częściej i w coraz większym zakresie dokumentowana jest wyłącznie w sposób elektroniczny. Urzędy wprowadzają systemy Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją po to by przebieg załatwiania i rozstrzygania spraw dokumentować elektronicznie. Kolejne podmioty budują systemy informatyczne oferujące usługi z zakresu obsługi obywateli nie wymagające tworzenia dokumentacji papierowej. Obywatele coraz chętniej korzystają z tego rodzaju narzędzi w kontaktach z administracją. Sami zaś wykorzystują do swojej pracy, utrzymywania kontaktów i rozwijania zainteresowań już niemal wyłącznie urządzenia informatyczne. Nie piszemy już dziś listów, lecz wysyłamy maile, nie tworzymy albumów ze zdjęciami lecz umieszczamy je na portalach społecznościowych lub gromadzimy w chmurze. Tworzymy własne strony internetowe opowiadające nasze historie lub prezentujące nasze zainteresowania czym dołączamy do grona podmiotów publicznych tworzących własne strony internetowe prezentujące ich działalność. Korzystając z coraz bardziej zunifikowanych narzędzi jakimi są komputery, tablety, i telefony tworzymy coraz bardziej różnorodną i masową dokumentację w coraz trudniej uchwytnej postaci.

Na tym tle zadania archiwów w kontekście zachowania cyfrowego dziedzictwa archiwalnego jawią się jako najpoważniejsze wyzwanie stojące dziś przed instytucjami gromadzącymi i przechowującymi informacje dla przyszłych pokoleń. Wydaje się, że dostrzegamy na razie jedynie skrawek problemu, albo jesteśmy na tyle rozproszeni w myśleniu o tym problemie, że brak nam pełnego katalogu wyzwań i problemów. Celem konferencji ma być przegląd najważniejszych problemów związanych z dokumentacją elektroniczną pojmowaną jako część zasobu archiwum. Chcemy aby konferencja stała się okazją do zdefiniowania obszarów wymagających wzmożonej aktywności archiwistów, ale chcemy również by była okazją do zaprezentowania już istniejących rozwiązań teoretycznych bądź praktycznych.

Pobierz:

Nowe zbiory w serwisie Szukaj w Archiwach!

Miło nam poinformować, że serwis Szukaj w Archiwach szukajwarchiwach.pl 7 maja powiększył swoje zasoby o ponad milion nowych skanów. Użytkownicy zyskają dostęp m.in. do zdigitalizowanych archiwów miejskich Bielska, Ciechanowa, Łęczycy oraz Łowicza. Łącznie w serwisie dostępnych będzie już ponad 15 milionów skanów.

Po raz pierwszy w serwisie materiały opublikowało Archiwum Główne Akt Dawnych oraz Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.

Wśród najciekawszych opublikowanych materiałów znajdą się między innymi cenne zbiory ksiąg miejskich, przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Księgi powstały w okresie od 1401 do 1928 roku, mają bardzo zróżnicowany charakter, są wśród nich m.in.: księgi ławnicze, wójtowskie, księgi ogólne rady, burmistrzowskie, księgi rachunkowe, księgi testamentów, cechowe, kryminalne. Ukazują działalność gospodarczą i administracyjną miast oraz mogą stanowić podstawę ciekawych i różnorodnych badań nad społeczeństwem miast polskich.
( Księgi miejskie Brześć, Archiwum Główne Akt Dawnych)

Skan księgi miejskiej Brześć

AGAD udostępnił także akta rodzinne i majątkowe Platerów, w tym własnoręczne oświadczenie Emilii Plater o przystąpieniu do Powstania Listopadowego.
(Archiwum Platerów z Antuzowa, sygn. 214, s. 1. Archiwum Główne Akt Dawnych)

Skan pisma z Archiwum Platerów

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu udostępniło dokumenty, które stanowią najważniejsze, a niejednokrotnie jedyne dostępne w Polsce, źródło informacji dotyczące indywidualnych losów polskich jeńców wojennych w czasie II wojny światowej.

Serwis Szukaj w Archiwach jest uznanym projektem Narodowego Archiwum Cyfrowego, prowadzonym od 2009 roku. Odwiedziło go już ponad milion użytkowników. Doceniony został także nagrodą Skrzydła IT w Administracji przyznawaną instytucjom publicznym za wzorowe projekty informatyczne. Służy on udostępnianiu w internecie – bezpłatnie i bez konieczności logowania się – opisów materiałów archiwalnych z archiwów państwowych i innych instytucji kultury, zgromadzonych w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej ZoSIA, do których w części dodawane są zdigitalizowane archiwalia. Właśnie teraz opublikowane zostaną nowe, bardzo bogate materiały.

Zapraszamy do korzystania z serwisu i dzielenia się Państwa doświadczeniami. Chcemy, aby platforma ta stawała się powszechnym i wygodnym narzędziem zarówno dla profesjonalistów jak i pasjonatów.

 

Skrzydla IT w administracji dla szukajwarchiwach.pl

 Skrzydła IT w Administracji to nagrody przyznawane przez miesięcznik „IT w Administracji” projektom informatycznym zrealizowanym przez instytucje publiczne. Nagrody otrzymują projekty, które pod względem sposobu wdrożenia i osiągniętych efektów mogą stanowić wzór do naśladowania. Celem nagrody jest wyróżnienie instytucji, które poprzez zrealizowane projekty ułatwiły dostęp do usług publicznych, poprawiły jakość obsługi i komunikację na linii urząd – obywatel. Nagroda przyznawana jest w pięciu kategoriach: e-Administracja, e-Kultura i e-Edukacja, e-Usługi dla obywatela, Oprogramowanie do obsługi urzędu, Narzędzia do komunikacji z obywatelami.

 

Skrzydła IT w administracji dla szukajwarchiwach.pl

 

 

Serwis szukajwarchiwach.pl został stworzony, jest utrzymywany i rozwijany przez Narodowe Archiwum Cyfrowe od 2009 r. Od początku istnienia serwis odwiedziło już ponad 1 000 000 użytkowników. Portal jest interfejsem internetowym Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA) i służy do prezentacji opisów oraz kopii cyfrowych materiałów archiwalnych. Skany prezentowane w serwisie są efektem prowadzonej w sieci archiwów państwowych intensywnej digitalizacji materiałów archiwalnych. Obecnie serwis prezentuje ponad 14 000 000 kopii cyfrowych z ponad 30 instytucji, głównie archiwów państwowych. W najbliższym czasie planowane jest dodanie kolejnych kopii cyfrowych oraz znaczna modernizacja serwisu.