Wizyta przewodniczącej Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy w NAC

We wtorek, 22 września gościliśmy w NAC przewodniczącą Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy Panią Tatianę Baranovą, która od 21 do 25 września przebywała z roboczą wizytą w Polsce.

Celem wizyty było zacieśnienie współpracy polsko – ukraińskiej, zapoznanie z bieżącą działalnością archiwów w Polsce oraz wyzwaniami, które obecnie przed nimi stoją.

Podczas wizyty w NAC Pani Baranova zapoznała się ze strukturą archiwum oraz narzędziami informatycznymi tworzonymi i wykorzystywanymi w NAC oraz pozostałych archiwach państwowych. Z dużym zainteresowaniem odebrała wystąpienie Macieja Zdunka, kierownika Oddział Informacji i Zbiorów Cyfrowych o Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej oraz serwisie Szukaj w Archiwach.

Pani Baranova była pod wrażeniem sprzętu oraz procesu digitalizacji materiałów archiwalnych prowadzonemu w NAC. Dużo pytań pojawiło się także podczas wizyty w Oddziale Zbiorów Fotograficznych, gdzie zaprezentowano fragment z naszych 15 milionów fotografii.

 

 

Nowe zbiory w NAC

Zespół nr 118 Archiwum fotograficzne Leopolda Paszkowskiego

Z przyjemnością informujemy, że dzięki darowiźnie p. Zenona Paszkowskiego, zasób NAC powiększył się o 13 zdjęć z jego archiwum rodzinnego.
Dwanaście fotografii wykonał w 1922 r. ojciec darczyńcy – Leopold Paszkowski – podczas wizyty marszałka Józefa Piłsudskiego w Łucku. Zdjęcia ukazują m.in.: przejazd marszałka ul. Jagiellońską, i powitanie przez biskupa Ignacego Dubowskiego na Pl. Katedralnym, poświęcenie sztandaru Wołyńskiego Związku Strzeleckiego na pl. Zamkowym oraz sztandaru 24 pułku piechoty na polu za koszarami, wizytę marszałka na Cmentarzu Wojskowym, manifestację pod bramą i kaplicą cmentarną, pojazd wojskowy na ul. Bolesława Chrobrego. Fotografie zostały utrwalone na negatywach na błonie w formacie 65×120 mm.

 


Trzynasta fotografia przedstawia grupę pracowników Urzędu Ziemskiego w Łucku w latach 30. XX w., m.in. Leopolda Paszkowskiego, który pracował tam najpierw na stanowisku starszego geometry, a od 1929 r. – jako mierniczy przysięgły.

SCAN_1_1a

Nośniki oczyszczono, zeskanowano i przepakowano do obwolut z papieru bawełnianego. Po opracowaniu i zinwentaryzowaniu w systemie informatycznym zostaną udostępnione korzystającym.

Szkolenia z digitalizacji materiałów archiwalnych – rekrutacja na szkolenia bazowe

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach Digitalizacja materiałów archiwalnych. Szkolenia bazowe. Są one skierowane do pracowników instytucji i organizacji pozarządowych prowadzących digitalizację własnych materiałów archiwalnych. Zajęcia prowadzą zarówno pracownicy NAC o wieloletnim doświadczeniu w digitalizacji materiałów archiwalnych, jak i wysoko wykwalifikowani specjaliści zewnętrzni.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkoleń sygnowany przez Narodowe Archiwum Cyfrowe, Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych.

Podczas zajęć omawiane są wszystkie etapy procesu digitalizacji, począwszy od planowania zadań, przez przygotowanie konserwatorskie materiałów, skończywszy na odpowiednim opracowaniu kopii cyfrowych w celu ich długoterminowego zabezpieczenia i udostępnienia w internecie. Całość jest podzielona na część wykładową oraz część warsztatową. Warsztaty mają formę ćwiczeń prowadzonych w małych grupach (4 − 6 osób). Kładziemy nacisk na sprawy praktyczne, a biorącym udział w szkoleniach zapewniamy możliwość samodzielnej pracy sprzęcie Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Program szkoleń:

Uwaga! Uczestnikom zapewniamy wyżywienie podczas szkoleń.

Kiedy?

24-25 października 2015 r.

Gdzie?

Zajęcia odbywają się w weekendy w siedzibie Narodowego Archiwum Cyfrowego przy ul. Hankiewicza 1 w Warszawie.

Jak wygląda rekrutacja?

Kwalifikacja uczestników odbywa się na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym.. Chętnych do udziału w szkoleniach prosimy o przesłanie wypełnionego dokumentu najpóźniej do 30 września na adres szkolenia@nac.gov.pl. Do 5 października skontaktujemy się z zakwalifikowanymi uczestnikami.

Limit miejsc:

20 osób

Wszelkie zapytania dotyczące szkoleń prosimy kierować na adres mailowy: szkolenia@nac.gov.pl

Delegacja Archiwum Miejskiego z Pekinu w NAC

We wtorek, 16 września gościliśmy przedstawicieli Archiwum Miejskiego w Pekinie. Wizyta jest efektem współpracy, między archiwami polskimi i chińskimi, rozpoczętej już w 2014 r.

Gości przywitał Zastępca Dyrektora dr Henryk Niestrój, który także opowiedział o misji i zadaniach stojących przed NAC w najbliższym czasie. Następnie delegacja zwiedziła Oddział Digitalizacji i Oddział Zbiorów Fotograficznych.

W Oddziale Digitalizacji goście zapoznali się ze sprzętem oraz standardami digitalizacji w Polsce. Rozmowa skupiła się na wydajności procesu digitalizacji oraz sposobach udostępniania zeskanowanych materiałów.

Podczas wizyty w Oddziale Zbiorów Fotograficznych goście mieli okazję przyjrzeć się zbiorom NAC dotyczącym Chin oraz porozmawiać o możliwościach ich wykorzystania.

ZoSIA 1.4.1.

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy proces aktualizacji Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA) do nowej wersji oznaczonej numerem 1.4.1.

W bieżącej wersji skupiliśmy się przede wszystkim na funkcjonalnościach dotyczących szeroko pojętego administrowania systemem, tworząc nową rolę administratora, który posiada uprawnienia dotyczące m.in. migrowania baz danych oraz zakładania nowych archiwów. Istotną zmianą jest również przeniesienie systemu do nowego środowiska serwerowego.

Efekty tych prac ułatwią zarządzanie systemem i poprawią jego działanie.

Ponadto przygotowaliśmy również kilka nowych funkcjonalności i poprawek do już istniejących.

logo_wersja_podstawowa_w_minimalna-kopia-300x147

Szczegółowa lista zmian jest dostępna w podręczniku użytkownika.
Zapoznaj się ze zmianami

Szkolenia bazowe

Miło nam poinformować, że w najbliższym czasie Narodowe Archiwum Cyfrowe rozpocznie kolejną edycję szkoleń bazowych z digitalizacji materiałów archiwalnych. Zajęcia wprowadzają we wszystkie etapy procesu digitalizacji, począwszy od planowania zadań, przez konserwatorskie przygotowanie materiałów, skończywszy na odpowiednim opracowaniu kopii cyfrowych w celu ich udostępnienia w Internecie.

szkolenia bazowe 2014_1

Zapraszamy wszystkich pracowników instytucji i organizacji pozarządowych prowadzących digitalizację własnych materiałów archiwalnych do uważnego śledzenia Aktualności na naszej stronie internetowej (nac.gov.pl).

Termin szkolenia oraz rekrutacja uczestników już wkrótce!

Dowiedz się więcej o szkoleniach