Odsłonięcie tablic upamiętniających chorążego kawalerii Wojska Polskiego Narcyza Witczaka-Witaczyńskiego

W dniu 29 października 2015 roku w Garwolinie odsłonięto i poświęcono dwie tablice upamiętniające postać chorążego kawalerii Wojska Polskiego Narcyza Witczaka-Witaczyńskiego, fotografa którego dorobek został w 2014 roku przekazany w darze do Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Tablice ufundowane przez burmistrza oraz radnych miasta Garwolina zostały umieszczone w dwóch miejscach, na ścianie Kolegiaty pw. Przemienienia Pańskiego oraz przy ulicy Polnej, obok domu w którym mieszkał chorąży.

Uroczystość zaplanowana w dniu urodzin chorążego, odbyła się z udziałem najbliższej rodziny, władz miasta, młodzieży szkolnej oraz przedstawicieli NAC. Zainaugurowana została Mszą Świętą, w czasie której homilię wygłosił wnuk chorążego Witaczyńskiego, ks. Dr Jerzy Witczak.

Dziękujemy Rodzinie Narcyza Witczaka-Witaczyńskiego za zaproszenie do udziału w tym niezwykłym wydarzeniu.

Kolejna edycja szkoleń bazowych z digitalizacji już za nami!

24 i 25 października w siedzibie NAC przy ul. Hankiewicza 1 zorganizowaliśmy szkolenia bazowe z digitalizacji materiałów archiwalnych.

W szkoleniu wzięło udział 20 pracowników instytucji kultury: muzeów, bibliotek, ośrodków dokumentacji, galerii, archiwów, uczelni wyższych, w tym z Instytutu Pamięci Narodowej, Narodowego Instytutu Audiowizualnego, Filmoteki Narodowej oraz Giełdy Papierów Wartościowych.

Zajęcia miały formę wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Uczestnicy przeszli przez wszystkie etapy procesu digitalizacji: przygotowanie konserwatorskie materiałów archiwalnych, podstawy zarządzania barwą, digitalizację różnego rodzaju materiałów archiwalnych, w tym nagrań dźwiękowych, przedstawiono im kryteria kontroli jakości kopii cyfrowych oraz omówiono proces przygotowania skanów do dalszego użycia, w tym publikacji w internecie.

Szkolenia prowadzili pracownicy sieci archiwów państwowych z wieloletnim doświadczeniem, którzy swoją wiedzą chętnie dzielili się także podczas przerw.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa.
Ze względu na praktyczny charakter szkoleń i ograniczoną liczbę stanowisk w szkoleniu mogło wziąć tylko 20 osób z ponad 50 zgłoszonych.

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie oraz aktywny udział. Uczestników zapraszamy na szkolenia modułowe, a pozostałe osoby na kolejną edycję szkoleń bazowych.

Ponad 1,2 mln nowych skanów w Szukaj w Archiwach

Z przyjemnością informujemy, że 15 października udostępniliśmy online 1,268 335 nowych skanów. Tym samym szukajwarchiwach.pl, największy w Polsce publiczny serwis udostępniający materiały historyczne w Sieci, liczy już 16,5 mln skanów archiwaliów.

W ramach tej aktualizacji opublikowaliśmy dokumenty pochodzące z archiwów państwowych w: Kielcach, Lublinie, Poznaniu, Suwałkach, Warszawie, wraz z oddziałem w Grodzisku Mazowieckim i Łowiczu, Krakowie, Łodzi, Przemyślu oraz Rzeszowie.

Na szczególną uwagę pośród publikowanych materiałów zasługują skany z Archiwum Narodowego w Krakowie obejmujące Spis ludności miasta Podgórza. Publikacja tych archiwaliów wpisuje się w obchody setnej rocznicy połączenia miast Krakowa i Podgórza.

Interesujący zespół stanowi także Archiwum Potockich z Krzeszowic (250 tys. skanów), przechowywany na Wawelu. Do najciekawszych dokumentów należą tu akta osobiste Potockich i ich krewnych, wśród nich liczna korespondencja (ok. 30 tysięcy listów).

W zespole tym uwagę zwracają zbiory Katarzyny i Andrzeja Potockich. Powstały one wskutek zamiłowań kolekcjonerskich Katarzyny Potockiej, jej męża Adama i syna Andrzeja. Znajdują się tutaj m. in. autografy tak znanych osób, jak: Józefa Poniatowskiego, Józefa Bema, Honoriusza Balzaca, czy też prezydenta Meksyku gen. Santa Anna. Archiwum Potockich z Krzeszowic.

Szczególną uwagę zwraca opublikowany Zbiór Zygmunta Glogera, etnografa, krajoznawcy, historyka i archeologa. Znajdziemy tam między innymi ikonografię i kartografię z XVI-XIX wieku.

Zespoły Księgi grodzkie lubelskie i Księgi grodzkie chełmskie to kolejne dwa zespoły po Trybunale Koronnym Lubelskim prezentujące najstarsze materiały archiwalne z Archiwum Państwowego w Lublinie. W prezentowanych zespołach możemy znaleźć liczne dokumenty dotyczące dziejów Lubelszczyzny z czasów I Rzeczpospolitej. Ich uzupełnieniem są Akta miasta Lublina zawierające dokumentację z lat 1809-1874 pozwalającą na badanie przeszłości tego miasta.

Serwis szukajwarchiwach.pl.istnieje od 2009 r. i zawiera materiały pochodzące z – archiwów państwowych w Polsce. Od początku istnienia skorzystało z niego blisko półtora miliona unikalnych użytkowników, zaś każdego dnia materiały przegląda ok. 3500 osób.

 

5 lat Programu Wieloletniego Kultura +

Dzięki digitalizacji materiałów archiwalnych w ramach Programu Wieloletniego Kultura + społeczeństwo po raz pierwszy na tak dużą skalę zyskało tak łatwy dostęp do tak ogromnego skarbca źródeł przechowywanych we wszystkich archiwach w Polsce.

Program jest realizowany od 2010 r. przez centra kompetencji wskazane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przez archiwa państwowe i instytucje kultury. Efektem projektu w archiwach państwowych są miliony zdigitalizowanych stron archiwaliów udostępniane w serwisie szukajwarchiwach.pl.

Serwis jest tworzony, rozwijany i utrzymywany od 2009 r. przez Narodowe Archiwum Cyfrowe, które pełni funkcje Centrum Kompetencji ds. digitalizacji materiałów archiwalnych.

„Istotą projektu było to, aby narzędzia, które daje nowoczesna technika XXI wieku, a więc internet, dostęp do komputerów, pozwalał także na łatwiejszy dostęp do tego, co wytworzyła polska kultura.”
prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zobacz efekty Programu w serwisie Szukaj w Archiwach

Wizyta przewodniczącej Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy w NAC

We wtorek, 22 września gościliśmy w NAC przewodniczącą Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy Panią Tatianę Baranovą, która od 21 do 25 września przebywała z roboczą wizytą w Polsce.

Celem wizyty było zacieśnienie współpracy polsko – ukraińskiej, zapoznanie z bieżącą działalnością archiwów w Polsce oraz wyzwaniami, które obecnie przed nimi stoją.

Podczas wizyty w NAC Pani Baranova zapoznała się ze strukturą archiwum oraz narzędziami informatycznymi tworzonymi i wykorzystywanymi w NAC oraz pozostałych archiwach państwowych. Z dużym zainteresowaniem odebrała wystąpienie Macieja Zdunka, kierownika Oddział Informacji i Zbiorów Cyfrowych o Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej oraz serwisie Szukaj w Archiwach.

Pani Baranova była pod wrażeniem sprzętu oraz procesu digitalizacji materiałów archiwalnych prowadzonemu w NAC. Dużo pytań pojawiło się także podczas wizyty w Oddziale Zbiorów Fotograficznych, gdzie zaprezentowano fragment z naszych 15 milionów fotografii.

 

 

Nowe zbiory w NAC

Zespół nr 118 Archiwum fotograficzne Leopolda Paszkowskiego

Z przyjemnością informujemy, że dzięki darowiźnie p. Zenona Paszkowskiego, zasób NAC powiększył się o 13 zdjęć z jego archiwum rodzinnego.
Dwanaście fotografii wykonał w 1922 r. ojciec darczyńcy – Leopold Paszkowski – podczas wizyty marszałka Józefa Piłsudskiego w Łucku. Zdjęcia ukazują m.in.: przejazd marszałka ul. Jagiellońską, i powitanie przez biskupa Ignacego Dubowskiego na Pl. Katedralnym, poświęcenie sztandaru Wołyńskiego Związku Strzeleckiego na pl. Zamkowym oraz sztandaru 24 pułku piechoty na polu za koszarami, wizytę marszałka na Cmentarzu Wojskowym, manifestację pod bramą i kaplicą cmentarną, pojazd wojskowy na ul. Bolesława Chrobrego. Fotografie zostały utrwalone na negatywach na błonie w formacie 65×120 mm.

 


Trzynasta fotografia przedstawia grupę pracowników Urzędu Ziemskiego w Łucku w latach 30. XX w., m.in. Leopolda Paszkowskiego, który pracował tam najpierw na stanowisku starszego geometry, a od 1929 r. – jako mierniczy przysięgły.

SCAN_1_1a

Nośniki oczyszczono, zeskanowano i przepakowano do obwolut z papieru bawełnianego. Po opracowaniu i zinwentaryzowaniu w systemie informatycznym zostaną udostępnione korzystającym.

Szkolenia z digitalizacji materiałów archiwalnych – rekrutacja na szkolenia bazowe

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach Digitalizacja materiałów archiwalnych. Szkolenia bazowe. Są one skierowane do pracowników instytucji i organizacji pozarządowych prowadzących digitalizację własnych materiałów archiwalnych. Zajęcia prowadzą zarówno pracownicy NAC o wieloletnim doświadczeniu w digitalizacji materiałów archiwalnych, jak i wysoko wykwalifikowani specjaliści zewnętrzni.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkoleń sygnowany przez Narodowe Archiwum Cyfrowe, Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych.

Podczas zajęć omawiane są wszystkie etapy procesu digitalizacji, począwszy od planowania zadań, przez przygotowanie konserwatorskie materiałów, skończywszy na odpowiednim opracowaniu kopii cyfrowych w celu ich długoterminowego zabezpieczenia i udostępnienia w internecie. Całość jest podzielona na część wykładową oraz część warsztatową. Warsztaty mają formę ćwiczeń prowadzonych w małych grupach (4 − 6 osób). Kładziemy nacisk na sprawy praktyczne, a biorącym udział w szkoleniach zapewniamy możliwość samodzielnej pracy sprzęcie Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Program szkoleń:

Uwaga! Uczestnikom zapewniamy wyżywienie podczas szkoleń.

Kiedy?

24-25 października 2015 r.

Gdzie?

Zajęcia odbywają się w weekendy w siedzibie Narodowego Archiwum Cyfrowego przy ul. Hankiewicza 1 w Warszawie.

Jak wygląda rekrutacja?

Kwalifikacja uczestników odbywa się na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym.. Chętnych do udziału w szkoleniach prosimy o przesłanie wypełnionego dokumentu najpóźniej do 30 września na adres szkolenia@nac.gov.pl. Do 5 października skontaktujemy się z zakwalifikowanymi uczestnikami.

Limit miejsc:

20 osób

Wszelkie zapytania dotyczące szkoleń prosimy kierować na adres mailowy: szkolenia@nac.gov.pl

Delegacja Archiwum Miejskiego z Pekinu w NAC

We wtorek, 16 września gościliśmy przedstawicieli Archiwum Miejskiego w Pekinie. Wizyta jest efektem współpracy, między archiwami polskimi i chińskimi, rozpoczętej już w 2014 r.

Gości przywitał Zastępca Dyrektora dr Henryk Niestrój, który także opowiedział o misji i zadaniach stojących przed NAC w najbliższym czasie. Następnie delegacja zwiedziła Oddział Digitalizacji i Oddział Zbiorów Fotograficznych.

W Oddziale Digitalizacji goście zapoznali się ze sprzętem oraz standardami digitalizacji w Polsce. Rozmowa skupiła się na wydajności procesu digitalizacji oraz sposobach udostępniania zeskanowanych materiałów.

Podczas wizyty w Oddziale Zbiorów Fotograficznych goście mieli okazję przyjrzeć się zbiorom NAC dotyczącym Chin oraz porozmawiać o możliwościach ich wykorzystania.

ZoSIA 1.4.1.

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy proces aktualizacji Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA) do nowej wersji oznaczonej numerem 1.4.1.

W bieżącej wersji skupiliśmy się przede wszystkim na funkcjonalnościach dotyczących szeroko pojętego administrowania systemem, tworząc nową rolę administratora, który posiada uprawnienia dotyczące m.in. migrowania baz danych oraz zakładania nowych archiwów. Istotną zmianą jest również przeniesienie systemu do nowego środowiska serwerowego.

Efekty tych prac ułatwią zarządzanie systemem i poprawią jego działanie.

Ponadto przygotowaliśmy również kilka nowych funkcjonalności i poprawek do już istniejących.

logo_wersja_podstawowa_w_minimalna-kopia-300x147

Szczegółowa lista zmian jest dostępna w podręczniku użytkownika.
Zapoznaj się ze zmianami

Szkolenia bazowe

Miło nam poinformować, że w najbliższym czasie Narodowe Archiwum Cyfrowe rozpocznie kolejną edycję szkoleń bazowych z digitalizacji materiałów archiwalnych. Zajęcia wprowadzają we wszystkie etapy procesu digitalizacji, począwszy od planowania zadań, przez konserwatorskie przygotowanie materiałów, skończywszy na odpowiednim opracowaniu kopii cyfrowych w celu ich udostępnienia w Internecie.

szkolenia bazowe 2014_1

Zapraszamy wszystkich pracowników instytucji i organizacji pozarządowych prowadzących digitalizację własnych materiałów archiwalnych do uważnego śledzenia Aktualności na naszej stronie internetowej (nac.gov.pl).

Termin szkolenia oraz rekrutacja uczestników już wkrótce!

Dowiedz się więcej o szkoleniach

 

 

 

1 3 4 5 6 7