Ponad 1,2 mln nowych skanów w Szukaj w Archiwach

Aktualności

Ponad 1,2 mln nowych skanów w Szukaj w Archiwach

Z przyjemnością informujemy, że 15 października udostępniliśmy online 1,268 335 nowych skanów. Tym samym szukajwarchiwach.pl, największy w Polsce publiczny serwis udostępniający materiały historyczne w Sieci, liczy już 16,5 mln skanów archiwaliów.

W ramach tej aktualizacji opublikowaliśmy dokumenty pochodzące z archiwów państwowych w: Kielcach, Lublinie, Poznaniu, Suwałkach, Warszawie, wraz z oddziałem w Grodzisku Mazowieckim i Łowiczu, Krakowie, Łodzi, Przemyślu oraz Rzeszowie.

Na szczególną uwagę pośród publikowanych materiałów zasługują skany z Archiwum Narodowego w Krakowie obejmujące Spis ludności miasta Podgórza. Publikacja tych archiwaliów wpisuje się w obchody setnej rocznicy połączenia miast Krakowa i Podgórza.

Interesujący zespół stanowi także Archiwum Potockich z Krzeszowic (250 tys. skanów), przechowywany na Wawelu. Do najciekawszych dokumentów należą tu akta osobiste Potockich i ich krewnych, wśród nich liczna korespondencja (ok. 30 tysięcy listów).

W zespole tym uwagę zwracają zbiory Katarzyny i Andrzeja Potockich. Powstały one wskutek zamiłowań kolekcjonerskich Katarzyny Potockiej, jej męża Adama i syna Andrzeja. Znajdują się tutaj m. in. autografy tak znanych osób, jak: Józefa Poniatowskiego, Józefa Bema, Honoriusza Balzaca, czy też prezydenta Meksyku gen. Santa Anna. Archiwum Potockich z Krzeszowic.

Szczególną uwagę zwraca opublikowany Zbiór Zygmunta Glogera, etnografa, krajoznawcy, historyka i archeologa. Znajdziemy tam między innymi ikonografię i kartografię z XVI-XIX wieku.

Zespoły Księgi grodzkie lubelskie i Księgi grodzkie chełmskie to kolejne dwa zespoły po Trybunale Koronnym Lubelskim prezentujące najstarsze materiały archiwalne z Archiwum Państwowego w Lublinie. W prezentowanych zespołach możemy znaleźć liczne dokumenty dotyczące dziejów Lubelszczyzny z czasów I Rzeczpospolitej. Ich uzupełnieniem są Akta miasta Lublina zawierające dokumentację z lat 1809-1874 pozwalającą na badanie przeszłości tego miasta.

Serwis szukajwarchiwach.pl.istnieje od 2009 r. i zawiera materiały pochodzące z – archiwów państwowych w Polsce. Od początku istnienia skorzystało z niego blisko półtora miliona unikalnych użytkowników, zaś każdego dnia materiały przegląda ok. 3500 osób.