Pierwszy album z serii MOTO RETRO „Samochody, motocykle…”

Layout 1

Jest nam bardzo miło przedstawić najnowszy album, który stanowi owoc współpracy NAC i wydawnictwa BOSZ.
Autorzy dokonali selekcji zdjęć z okresu powstawania polskiej motoryzacji i nie kryją zamiarów kontynuacji serii.

 

 

 

 

 

 

W publikacji znajdziemy fotografie  przedstawiające ulice miast z rosnącą liczbą samochodów, widzimy także stan dróg poza aglomeracjami miejskimi. Wieś i tereny niezurbanizowane były zupełnie nieprzygotowane na rozwój komunikacji i motoryzację.

Możemy przyjrzeć się zmaganiom ekip rajdowych i rywalizacji sportowej. Wśród zawodników – na imprezach krajowych i za granicą – obecne były także kobiety. Podziwiać auta uczestników konkursów samochodowej gracji i urody. W wydawnictwie znajdziemy też fotografie pojazdów dostawczych, użytkowych i budującą się infrastrukturę.

 

 

Album „Samochody, motocykle…” stanowi wspaniały materiał poglądowy, który pozwoli zrozumieć ówczesną komunikacyjną codzienność i związane z tym oczekiwania społeczne. Powszechną fascynację automobilizmem i jednocześnie obawy związane z płynącymi stamtąd zagrożeniami – nieprzejezdnością ulic, wypadkami drogowymi i destrukcyjnym wpływem na środowisko.

 

 

 

Plany publikacji materiałów na szukajwarchiwach.pl w 2016 r.

W wyniku prowadzonych w 2015 roku prac pozyskaliśmy kopie cyfrowe z mikrofilmów, które sukcesywnie będziemy publikować w serwisie Szukaj w Archiwach.

Wśród udostępnianych materiałów znajdą się m.in. akta miasta Krakowa oraz archiwum miasta Kazimierza pod Krakowem z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie, zespół Urząd Wojewódzki Szczeciński z Archiwum Państwowego w Szczecinie, z Archiwum Państwowego w Poznaniu zespół Rada Narodowa w Poznaniu oraz akta staniu cywilnego z Archiwum Państwowego w: Kaliszu, Lublinie, Łodzi, Płocku, Poznaniu wraz z Oddziałem w Koninie, Przemyślu, Warszawie Oddział w Otwocku i Grodzisku Mazowieckim.

Poniższa lista zawiera wykaz kopii cyfrowych wykonanych z mikrofilmów przechowywanych w Narodowym Archiwum Cyfrowym; nie obejmuje skanów przygotowywanych przez archiwa państwowe z oryginałów materiałów archiwalnych przekazywanych na bieżąco.

Wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA

Zakończyliśmy wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA w Archiwum Państwowym w Siedlcach oraz w Archiwum Państwowym w Elblągu z siedzibą w Malborku.

W ramach wdrożenia przeszkoliliśmy pracowników obu instytucji z obsługi systemu oraz zakończyliśmy migrację opisów archiwalnych.
Tym samym informacje o zbiorach Archiwum Państwowego w Siedlcach oraz Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku dostępne są w jednym, nowoczesnym narzędziu, które ułatwia pracę archiwistów, a użytkownikom umożliwia wygodne i precyzyjne przeszukiwanie zbiorów po ich publikacji w serwisie Szukaj w Archiwach.

Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA to aplikacja przeznaczona do opracowania (ewidencji i inwentaryzacji) zbiorów archiwalnych na wszystkich poziomach ich hierarchicznej struktury – od całego archiwum aż po obiekt archiwalny.

Obecnie system jest z powodzeniem wykorzystywany w 24 instytucjach, spośród których 11 należy do sieci archiwów państwowych.

zosia_logo-300x147@2x

Konkurs w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych”

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych w zakresie m.in. ochrony i udostępniania zbiorów archiwalnych.

Konkurs, realizowany w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2016”, adresowany jest do organizacji gromadzących materiały archiwalne np.: dokumenty, fotografie, nagrania, relacje świadków historii oraz prowadzących działalność na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej informacji na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Faktury

Szanowni Państwo,
pragnąc usprawnić naszą współpracę proponujemy Państwu wdrożenie nowego rozwiązania w zakresie dostarczania faktur drogą elektroniczną w formacie PDF.
Jeżeli wyrażają Państwo zgodę, prosimy o uzupełnienie załączonego oświadczenia i odesłanie do Narodowego Archiwum Cyfrowego w wersji papierowej lub skan oświadczenia drogą elektroniczną na adres: sekretariat@nac.gov.pl

W szukajwarchiwach.pl udostępniamy już prawie 18 mln skanów!

Grudniowa, ostatnia w tym roku, aktualizacja jest dla nas okazją do podsumowania .
W serwisie, z którego codziennie korzysta około 3 tys. użytkowników, zgromadziliśmy prawie 18 mln skanów!

Serwis powstał w 2009 r. i od tego czasu odwiedziło go ponad 1,6 mln użytkowników. W miarę uzupełnienia serwisu o kolejne zbiory rośnie także liczba i długość sesji. Najwięcej użytkowników pochodzi z Polski (73%), Niemiec (13,6 %), Stanów Zjednoczonych, Francji i Wielkiej Brytanii. Serwis stworzyło, utrzymuje oraz rozwija Narodowe Archiwum Cyfrowe.

W ramach grudniowej aktualizacji opublikowaliśmy szczególnie ciekawe dokumenty pochodzące z Archiwum Państwowego w Zielonej Górze (Archiwum Książąt Żagańskich).

Spośród opublikowanych ostatnio materiałów, chcielibyśmy zwrócić uwagę na szczególny i ciekawy sposób zapraszania gości Zamku w Żaganiu na „spotkania teatralne”. Jest to ulotka o wystawianych w dniu 7 stycznia 1852 na Zamku w Żaganiu przez Teatr Dworski dwóch sztukach. Zobacz w serwisie szukajwarchiwach.pl Pierwsza – „Pytanie i odpowiedź”, to jednoaktówka, raczej żart sceniczny (autor skrywał się pod monogramem A. P.). Poza informacją o obsadzie, znajduje się również wskazówka dotycząca miejsca akcji: „w dobrach baronowej, leżących w pobliżu jej rezydencji”.
Druga sztuka to „Kąpiele zdrowotne”, autorstwa G. (Grafa, hrabiego) zu Putlitz (obecnie miejscowość leży na terenie przygranicznej Brandenburgii w Niemczech). Rzecz miała być wystawiana na wolnym powietrzu, akcja rozgrywa się na terenie nieokreślonego bliżej uzdrowiska (domyślnie mogłoby to być Putlitz, ponieważ miejscowość znana była w XIX w. z wód leczniczych. Obsada – tym razem skromniejsza, zaledwie 4 osobowa – świadczy, że widzom zaprezentuje się teatr z lekkim repertuarem, z przymrużeniem oka. Postacią łączącą obie sztuki jest aptekarz Pelldram, który zapewne był żywą reklamą, pokazującą racjonalne podejście do troski o zdrowie. Aktorami byli właściciele zamku i ich domownicy. Zapewne oni jak i zaproszeni widzowie mieli świetną zabawę i rozrywkę w zimowe wieczory.

100

Inną „perełką” są wiersze okolicznościowe i laudacje ofiarowane z okazji ślubu księżnej Doroty, pani kurlandzkiej, semigalijskiej i żagańskiej, czwartej córki hr. Piotra Birona, z Aleksandrem Edmundem von Talleyrand Perigord, księciem Dino, generałem wojsk francuskich. Zobacz w serwisie szukajwarchiwach.pl

Z Archiwum Państwowego w Olsztynie pochodzą tak ciekawe dokumenty jak: Drzewo genealogiczne konia Troubadour z hodowli w Sztynorcie, majątku rodziny Lehndorff, XVIII-XIX w. (zespół: Archiwum rodu Lehndorff ze Sztynortu pow. węgorzewski).

Widok wyspy Herta na jeziorze Wulpińskim w okolicach Olsztyna (zespół: Urząd Konserwatora Zabytków Sztuki i Historii Prowincji Prus Wschodnich).

Drzewo genealogiczne hrabiego Rzeszy Friedricha Reinholda von Finckenstein, starosty dziedzicznego na Dąbrównie, 1746 r. (zespół: Archiwum rodziny Finckenstein).

Ponadto tradycyjnie publikujemy materiały do badań genealogicznych.
Opublikowane w ramach tej aktualizacji materiały pochodzą z Archiwum Państwowego w Białymstoku oraz Oddziału Archiwum w Łomży, Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Nowym Sączu oraz Tarnowie, Archiwum Państwowego w Lublinie, Archiwum Państwowego w Płocku, Poznaniu, Siedlcach oraz w Warszawie z Oddziałem w Mławie i Otwocku.

Obecnie w serwisie swoje zbiory prezentuje 31 archiwów państwowych. Oprócz aktów stanu cywilnego i ksiąg metrykalnych z tysięcy miejscowości w całej Polsce oraz ewidencji mieszkańców (m.in. Krakowa, Poznania i Łodzi) czy archiwów rodowych, które stanowią cenne źródło informacji do badań nad historią rodzinną, w serwisie można zapoznać się m.in. z aktami miast, dokumentami Rządu RP na uchodźstwie, Biura Odbudowy Stolicy, Rozgłośni Polskiej „Radia Wolna Europa”, dotyczącymi hitlerowskich obozów koncentracyjnych i łódzkiego getta.

Pierwsza edycja szkoleń modułowych z digitalizacji materiałów archiwalnych za nami!

W listopadzie i grudniu przeprowadziliśmy pięć szkoleń modułowych z digitalizacji materiałów archiwalnych w tematach:

  1. Zarządzanie w projekcie digitalizacji
  2. Finansowanie projektu digitalizacji
  3. Opracowanie materiałów archiwalnych przed digitalizacją
  4. Prawne aspekty digitalizacji
  5. Infrastruktura digitalizacji

Do udziału w szkoleniach zgłosiło się 120 osób. W każdym z modułów uczestniczyło po 12 osób, a łącznie w całej edycji wzięło udział 60 pracowników administracji państwowej i instytucji kultury: archiwów, muzeów, bibliotek, ośrodków dokumentacji i galerii. Reprezentowane były m.in.: Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” Filmoteka Narodowa, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, Miejskie Centrum Kultury w Płońsku.

Dzięki modułowej konstrukcji szkoleń uczestnicy samodzielnie zbudowali ścieżkę treningową zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem. Podczas zajęć w formie wykładów, jak i ćwiczeń:

  • skonstruowali własne założenia projektów digitalizacyjnych i poznali możliwe źródła ich finansowania,
  • opracowali różnego rodzaju materiały archiwalne i opisali je w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej,
  • zostali wprowadzeni w zagadnienia prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz ocenili status prawnoautorski przeznaczonych do digitalizacji materiałów archiwalnych,
  • pogłębili wiedzę z zakresu zarządzania barwą i specyfikowania sprzętu do digitalizacji i przechowywania kopii cyfrowych.

Uczestnicy w ankietach ewaluacyjnych szkoleń docenili przede wszystkim zakres merytoryczny zajęć, możliwości zastosowania zdobytej wiedzy w pracy codziennej oraz praktyczne podejście trenerów do omawianych tematów.

Zapraszamy do udziału w przyszłorocznych edycjach szkoleń bazowych i modułowych. Więcej informacji o szkoleniach.

Do kin wchodzi film o Elżbiecie Czyżewskiej „Aktorka”

Na ekrany naszych kin wchodzi obecnie obraz „Aktorka”, film o Elżbiecie Czyżewskiej – jednej z najważniejszych i najbarwniejszych postaci współczesnego polskiego kina.

Premiera filmu jest okazją do przypomnienia, że w zbiorach Narodowego Archiwum Cyfrowego znajduje się spuścizna artystyczna po aktorce.

Archiwum Elżbiety Czyżewskiej oficjalnie zostało przekazane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2 czerwca 2014 r. podczas uroczystości z udziałem ministra, przedstawicieli archiwów państwowych oraz prasy.

Był to w zasadzie ostatni moment, ponieważ dzięki podjętym staraniom spuścizna została uratowana. Karton z archiwaliami Czyżewskiej został przesłany do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z polskiego konsulatu w Nowym Jorku. Do konsulatu zaś trafił w walizce wystawionej na śmietnik po śmierci aktorki.

Natychmiast po przejęciu zbioru, rozpoczęliśmy opracowanie zespołu, w pierwszej kolejności został on wstępnie uporządkowany, przepakowany oraz poddany niezbędnym procesom konserwatorskim. Po digitalizacji oraz opracowaniu, dzięki Zintegrowanemu Systemowi Informacji Archiwalnej, zostanie on opublikowany w serwisie szukajwarchiwach.pl.

 

 

ZoSIA w NAC

Piękne żeńskie imię Zofia wywodzi się z greckiego “sofia” – mądrość.
Lecz NAC chodzi o inną Zofię, a konkretnie – o system ZoSIA.

Czym jest ZoSIA?

To Zintegrowany System Informacji Archiwalnej, stworzony oraz wdrażany przez Narodowe Archiwum Cyfrowe.
Jest to potężne, nowoczesne i bezpłatne narzędzie, przeznaczone głównie dla archiwistów i wszystkich zajmujących się archiwaliami.

Korzysta z niego 50 instytucji, w tym archiwa państwowe i podmioty posiadające zasoby archiwalne. System posiada wersję edukacyjną, którą użytkuje 7 polskich uczelni, w ramach zajęć dydaktycznych.
Użytkownik ZoSIA bezproblemowo realizuje założone cele, ponieważ system jest prosty, nowoczesny i przyjazny w obsłudze – nie wymaga żadnych nakładów czy dodatkowych narzędzi. Wystarczy komputer z typowym systemem operacyjnym (Windows, Linux lub OSX) i dostęp do Internetu.

Ponadto każdy użytkownik otrzymuje dzięki zaawansowanej technologii unikalny certyfikat dostępu i nie musi się martwić problemem bezpieczeństwa danych – czuwa nad nimi Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Obecnie wdrożyliśmy ZoSIA w NAC, istotną korzyścią z tego płynącą jest przeniesienie zbiorów do nowego środowiska serwerowego, w oparciu o aktualne standardy bezpieczeństwa oraz wprowadzenie funkcjonalności usprawniających nadzór i zarządzanie systemem.

Dzięki ZoSIA możemy pokazać nasze atuty i posiadane zasoby – unikatowy zbiór fotografii i materiałów audiowizualnych. ZoSIA umożliwia profesjonalny researching, uzupełnieniem materiałów archiwalnych są bogate i dokładne opisy. Już wkrótce cały zasób NAC – dzięki ZoSIA – będzie obecny na stronie szukajwarchiwach.pl.

nac_zosia_2

Wizyta delegacji z Chin

2 listopada gościliśmy w NAC przedstawicieli archiwum z Szanghaju.

W skład delegacji wchodził Pan Xing Jianrong Zastępca Dyrektora Archiwum Miejskiego, Pan Sun Zhaowei Dyrektor Departamentu Wskazówek Metodycznych, Pan Zhu Jianzhong Dyrektor Departamentu Informacji i Technologii, Pani Shao Qin Zastępca Dyrektora Departamentu Konserwacji i Technologii oraz Pani Lv Xiang Szefowa Sekcji Departamentu Dostępu do Archiwów.

20151102_104220

Podczas wizyty zaprezentowaliśmy efekty kwerendy przeprowadzonej w zbiorach NAC dotyczącej relacji polsko-chińskich. Szczególne zainteresowanie wzbudziły zdjęcia związane z historią Szanghaju.

Goście zwiedzili również pracownię digitalizacji, w której kierownik Oddziału Maciej Gajewski, opowiedział o tym co i jak skanujemy.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, obie strony wyraziły chęć kontynuowania wymiany doświadczeń. Przypomnijmy, że to już druga w tym roku wizyta delegacji z tego kraju w NAC, poprzednio gościliśmy archiwistów z Pekinu.

1 2 3 4 5 6 7