Wizyta przewodniczącej Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy w NAC

Aktualności

Wizyta przewodniczącej Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy w NAC

We wtorek, 22 września gościliśmy w NAC przewodniczącą Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy Panią Tatianę Baranovą, która od 21 do 25 września przebywała z roboczą wizytą w Polsce.

Celem wizyty było zacieśnienie współpracy polsko – ukraińskiej, zapoznanie z bieżącą działalnością archiwów w Polsce oraz wyzwaniami, które obecnie przed nimi stoją.

Podczas wizyty w NAC Pani Baranova zapoznała się ze strukturą archiwum oraz narzędziami informatycznymi tworzonymi i wykorzystywanymi w NAC oraz pozostałych archiwach państwowych. Z dużym zainteresowaniem odebrała wystąpienie Macieja Zdunka, kierownika Oddział Informacji i Zbiorów Cyfrowych o Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej oraz serwisie Szukaj w Archiwach.

Pani Baranova była pod wrażeniem sprzętu oraz procesu digitalizacji materiałów archiwalnych prowadzonemu w NAC. Dużo pytań pojawiło się także podczas wizyty w Oddziale Zbiorów Fotograficznych, gdzie zaprezentowano fragment z naszych 15 milionów fotografii.