II Konferencja Zachowanie cyfrowego dziedzictwa archiwalnego

Miejsce: Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
Termin: 23-24 czerwca 2016 roku
Organizatorzy: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kierownicy naukowi: dr Wojciech Woźniak, dr hab. Waldemar Chorążyczewski, prof. UMK, dr Bartosz Ogórek

W 2016 roku nie wypada już mówić o rewolucji informatycznej, o pojawieniu się nowych technologii i nowych mediów. Internet w Polsce datuje się od 1991 roku, a więc od ćwierćwiecza, na świecie mówi się o ponad 40-letnim wynalazku. Komunikacja elektroniczna jest dla nas codziennością – bywa, że nie odróżniamy już e-maila od komunikatu przesłanego przez jeden z wielu dostępnych protokołów. W życiu prywatnym większości z nas wersje elektroniczne dokumentacji – pisanej, fotograficznej lub filmowej – dawno wyparły te tradycyjne.

Gdy słyszymy opinię Erica Schmidta, prezesa wykonawczego Google, że za kilka lat Internet zniknie, rozumiemy, że ten proces już się zaczął – obecność Internetu oraz połączonych z nim urządzeń (IoT – Internet rzeczy) i baz danych jest tak powszechna, że zapominamy o ich istnieniu, tak jak nie myślimy o powietrzu, którym oddychamy. Ciągle natykamy się jeszcze na pozostałości analogowej rzeczywistości, które z każdym rokiem mocniej nas uwierają, bo przeszkadzają w szybkim i zdalnym załatwianiu codziennych spraw. Administracja publiczna, mimo licznych przeszkód i trudności, z roku na rok staje się coraz bardziej cyfrowa, co dla nas, archiwistów, oznacza jedno: cyfrowa staje się jej dokumentacja, a więc dziedzictwo, które jesteśmy zobowiązani już teraz (albo będziemy zobowiązani za chwilę) zabezpieczyć dla kolejnych pokoleń.

W 2015 roku NAC we współpracy z UMK zorganizowało pierwszą konferencję pod hasłem Zachowanie cyfrowego dziedzictwa archiwalnego. Podczas tego spotkania staraliśmy się zdefiniować główne problemy w sferze dokumentacji elektronicznej gromadzonej w archiwach. Zdaliśmy sobie sprawę, że gromadzenie cyfrowych zasobów archiwalnych nie jest kwestią przyszłości, ale tematem jak najbardziej aktualnym i zjawiskiem, które zachodzi na naszych oczach. Idąc za tą refleksją, drugą konferencję zdecydowaliśmy się poświęcić przeglądowi aktualnych i planowanych praktyk związanych z przejmowaniem, przechowywaniem, opracowaniem i udostępnianiem dokumentacji elektronicznej. Chcemy, aby to spotkanie było okazją do zaprezentowania praktycznych rozwiązań – ale też faktycznych problemów, z którymi stykają się archiwiści w kontekście dokumentacji elektronicznej. Pragniemy również, aby w ramach obrad, obok analizy praktycznych przypadków, znalazło się miejsce na refleksje z zakresu terminologii i metodyki związanej z dokumentacją elektroniczną.


Zapraszamy do zgłaszania wystąpień w następujących obszarach tematycznych:

 • Zagadnienia terminologiczne związane z dokumentacją elektroniczną.
 • Archiwizacja dużych zbiorów danych, w tym rejestrów publicznych.
 • Archiwizacja elektroniczna spuścizn i dokumentacji podmiotów niepublicznych.
 • Archiwizacja Internetu.
 • Dokumentacja elektroniczna w organach wymiaru sprawiedliwości, uczelniach wyższych, podmiotach gospodarczych w kontekście jej archiwizacji.
 • Problemy przechowywania i opisu dokumentacji elektronicznej.

Termin zgłaszania tematów wystąpień wraz z krótkimi (maks. 1000 znaków) abstraktami upływa 31 marca 2016 roku. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: cyfrowe2016@nac.gov.pl. Organizatorzy konferencji przekażą zaproszenia wybranym referentom do 30 kwietnia.

Harmonogram wdrożenia ZoSIA w archiwach państwowych 2016 r.

Zintegrowany System Informacji Archiwalnej, stworzony oraz wdrażany przez Narodowe Archiwum Cyfrowe jest potężnym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które w 2016 roku zostanie uruchomione w:

 • Archiwum Państwowym w Szczecinie – kwiecień
 • Archiwum Państwowym w Łodzi – maj/czerwiec
 • Archiwum Państwowym w Częstochowie – lipiec
 • Archiwum Państwowym w Koszalinie- lipiec/sierpień
 • Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim – wrzesień
 • Archiwum Państwowym w Kaliszu – październik
System jest obecnie z powodzeniem wykorzystywany w 27 instytucjach, spośród których 12 należy do sieci archiwów państwowych.

Pierwszy album z serii MOTO RETRO „Samochody, motocykle…”

Layout 1

Jest nam bardzo miło przedstawić najnowszy album, który stanowi owoc współpracy NAC i wydawnictwa BOSZ.
Autorzy dokonali selekcji zdjęć z okresu powstawania polskiej motoryzacji i nie kryją zamiarów kontynuacji serii.

W publikacji znajdziemy fotografie  przedstawiające ulice miast z rosnącą liczbą samochodów, widzimy także stan dróg poza aglomeracjami miejskimi. Wieś i tereny niezurbanizowane były zupełnie nieprzygotowane na rozwój komunikacji i motoryzację.

Możemy przyjrzeć się zmaganiom ekip rajdowych i rywalizacji sportowej. Wśród zawodników – na imprezach krajowych i za granicą – obecne były także kobiety. Podziwiać auta uczestników konkursów samochodowej gracji i urody. W wydawnictwie znajdziemy też fotografie pojazdów dostawczych, użytkowych i budującą się infrastrukturę.

Album „Samochody, motocykle…” stanowi wspaniały materiał poglądowy, który pozwoli zrozumieć ówczesną komunikacyjną codzienność i związane z tym oczekiwania społeczne. Powszechną fascynację automobilizmem i jednocześnie obawy związane z płynącymi stamtąd zagrożeniami – nieprzejezdnością ulic, wypadkami drogowymi i destrukcyjnym wpływem na środowisko.

Plany publikacji materiałów na szukajwarchiwach.pl w 2016 r.

W wyniku prowadzonych w 2015 roku prac pozyskaliśmy kopie cyfrowe z mikrofilmów, które sukcesywnie będziemy publikować w serwisie Szukaj w Archiwach.

Wśród udostępnianych materiałów znajdą się m.in. akta miasta Krakowa oraz archiwum miasta Kazimierza pod Krakowem z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie, zespół Urząd Wojewódzki Szczeciński z Archiwum Państwowego w Szczecinie, z Archiwum Państwowego w Poznaniu zespół Rada Narodowa w Poznaniu oraz akta staniu cywilnego z Archiwum Państwowego w: Kaliszu, Lublinie, Łodzi, Płocku, Poznaniu wraz z Oddziałem w Koninie, Przemyślu, Warszawie Oddział w Otwocku i Grodzisku Mazowieckim.

Poniższa lista zawiera wykaz kopii cyfrowych wykonanych z mikrofilmów przechowywanych w Narodowym Archiwum Cyfrowym; nie obejmuje skanów przygotowywanych przez archiwa państwowe z oryginałów materiałów archiwalnych przekazywanych na bieżąco.

Wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA

Zakończyliśmy wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA w Archiwum Państwowym w Siedlcach oraz w Archiwum Państwowym w Elblągu z siedzibą w Malborku.

W ramach wdrożenia przeszkoliliśmy pracowników obu instytucji z obsługi systemu oraz zakończyliśmy migrację opisów archiwalnych.
Tym samym informacje o zbiorach Archiwum Państwowego w Siedlcach oraz Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku dostępne są w jednym, nowoczesnym narzędziu, które ułatwia pracę archiwistów, a użytkownikom umożliwia wygodne i precyzyjne przeszukiwanie zbiorów po ich publikacji w serwisie Szukaj w Archiwach.

Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA to aplikacja przeznaczona do opracowania (ewidencji i inwentaryzacji) zbiorów archiwalnych na wszystkich poziomach ich hierarchicznej struktury – od całego archiwum aż po obiekt archiwalny.

Obecnie system jest z powodzeniem wykorzystywany w 24 instytucjach, spośród których 11 należy do sieci archiwów państwowych.

zosia_logo-300x147@2x

Konkurs w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych”

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych w zakresie m.in. ochrony i udostępniania zbiorów archiwalnych.

Konkurs, realizowany w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2016”, adresowany jest do organizacji gromadzących materiały archiwalne np.: dokumenty, fotografie, nagrania, relacje świadków historii oraz prowadzących działalność na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej informacji na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Faktury

Szanowni Państwo,
pragnąc usprawnić naszą współpracę proponujemy Państwu wdrożenie nowego rozwiązania w zakresie dostarczania faktur drogą elektroniczną w formacie PDF.
Jeżeli wyrażają Państwo zgodę, prosimy o uzupełnienie załączonego oświadczenia i odesłanie do Narodowego Archiwum Cyfrowego w wersji papierowej lub skan oświadczenia drogą elektroniczną na adres: sekretariat@nac.gov.pl

Świąteczne życzenia

nac_swieta_choinka

Wszystkim Państwu -naszym odbiorcom i sympatykom, z okazji zbliżających
się Świąt Bożego Narodzenia – wielu niezapomnianych chwil w rodzinnej atmosferze, wspaniałych prezentów i spełnienia w życiu zawodowym

życzy
Dyrekcja i pracownicy NAC.

W szukajwarchiwach.pl udostępniamy już prawie 18 mln skanów!

Grudniowa, ostatnia w tym roku, aktualizacja jest dla nas okazją do podsumowania .
W serwisie, z którego codziennie korzysta około 3 tys. użytkowników, zgromadziliśmy prawie 18 mln skanów!

Serwis powstał w 2009 r. i od tego czasu odwiedziło go ponad 1,6 mln użytkowników. W miarę uzupełnienia serwisu o kolejne zbiory rośnie także liczba i długość sesji. Najwięcej użytkowników pochodzi z Polski (73%), Niemiec (13,6 %), Stanów Zjednoczonych, Francji i Wielkiej Brytanii. Serwis stworzyło, utrzymuje oraz rozwija Narodowe Archiwum Cyfrowe.

W ramach grudniowej aktualizacji opublikowaliśmy szczególnie ciekawe dokumenty pochodzące z Archiwum Państwowego w Zielonej Górze (Archiwum Książąt Żagańskich).

Spośród opublikowanych ostatnio materiałów, chcielibyśmy zwrócić uwagę na szczególny i ciekawy sposób zapraszania gości Zamku w Żaganiu na „spotkania teatralne”. Jest to ulotka o wystawianych w dniu 7 stycznia 1852 na Zamku w Żaganiu przez Teatr Dworski dwóch sztukach. Zobacz w serwisie szukajwarchiwach.pl Pierwsza – „Pytanie i odpowiedź”, to jednoaktówka, raczej żart sceniczny (autor skrywał się pod monogramem A. P.). Poza informacją o obsadzie, znajduje się również wskazówka dotycząca miejsca akcji: „w dobrach baronowej, leżących w pobliżu jej rezydencji”.
Druga sztuka to „Kąpiele zdrowotne”, autorstwa G. (Grafa, hrabiego) zu Putlitz (obecnie miejscowość leży na terenie przygranicznej Brandenburgii w Niemczech). Rzecz miała być wystawiana na wolnym powietrzu, akcja rozgrywa się na terenie nieokreślonego bliżej uzdrowiska (domyślnie mogłoby to być Putlitz, ponieważ miejscowość znana była w XIX w. z wód leczniczych. Obsada – tym razem skromniejsza, zaledwie 4 osobowa – świadczy, że widzom zaprezentuje się teatr z lekkim repertuarem, z przymrużeniem oka. Postacią łączącą obie sztuki jest aptekarz Pelldram, który zapewne był żywą reklamą, pokazującą racjonalne podejście do troski o zdrowie. Aktorami byli właściciele zamku i ich domownicy. Zapewne oni jak i zaproszeni widzowie mieli świetną zabawę i rozrywkę w zimowe wieczory.

100

Inną „perełką” są wiersze okolicznościowe i laudacje ofiarowane z okazji ślubu księżnej Doroty, pani kurlandzkiej, semigalijskiej i żagańskiej, czwartej córki hr. Piotra Birona, z Aleksandrem Edmundem von Talleyrand Perigord, księciem Dino, generałem wojsk francuskich. Zobacz w serwisie szukajwarchiwach.pl

Z Archiwum Państwowego w Olsztynie pochodzą tak ciekawe dokumenty jak: Drzewo genealogiczne konia Troubadour z hodowli w Sztynorcie, majątku rodziny Lehndorff, XVIII-XIX w. (zespół: Archiwum rodu Lehndorff ze Sztynortu pow. węgorzewski).

Widok wyspy Herta na jeziorze Wulpińskim w okolicach Olsztyna (zespół: Urząd Konserwatora Zabytków Sztuki i Historii Prowincji Prus Wschodnich).

Drzewo genealogiczne hrabiego Rzeszy Friedricha Reinholda von Finckenstein, starosty dziedzicznego na Dąbrównie, 1746 r. (zespół: Archiwum rodziny Finckenstein).

Ponadto tradycyjnie publikujemy materiały do badań genealogicznych.
Opublikowane w ramach tej aktualizacji materiały pochodzą z Archiwum Państwowego w Białymstoku oraz Oddziału Archiwum w Łomży, Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Nowym Sączu oraz Tarnowie, Archiwum Państwowego w Lublinie, Archiwum Państwowego w Płocku, Poznaniu, Siedlcach oraz w Warszawie z Oddziałem w Mławie i Otwocku.

Obecnie w serwisie swoje zbiory prezentuje 31 archiwów państwowych. Oprócz aktów stanu cywilnego i ksiąg metrykalnych z tysięcy miejscowości w całej Polsce oraz ewidencji mieszkańców (m.in. Krakowa, Poznania i Łodzi) czy archiwów rodowych, które stanowią cenne źródło informacji do badań nad historią rodzinną, w serwisie można zapoznać się m.in. z aktami miast, dokumentami Rządu RP na uchodźstwie, Biura Odbudowy Stolicy, Rozgłośni Polskiej „Radia Wolna Europa”, dotyczącymi hitlerowskich obozów koncentracyjnych i łódzkiego getta.

1 2 3 4 5 6 7