Pierwsza edycja szkoleń modułowych z digitalizacji materiałów archiwalnych za nami!

Aktualności

Pierwsza edycja szkoleń modułowych z digitalizacji materiałów archiwalnych za nami!

W listopadzie i grudniu przeprowadziliśmy pięć szkoleń modułowych z digitalizacji materiałów archiwalnych w tematach:

  1. Zarządzanie w projekcie digitalizacji
  2. Finansowanie projektu digitalizacji
  3. Opracowanie materiałów archiwalnych przed digitalizacją
  4. Prawne aspekty digitalizacji
  5. Infrastruktura digitalizacji

Do udziału w szkoleniach zgłosiło się 120 osób. W każdym z modułów uczestniczyło po 12 osób, a łącznie w całej edycji wzięło udział 60 pracowników administracji państwowej i instytucji kultury: archiwów, muzeów, bibliotek, ośrodków dokumentacji i galerii. Reprezentowane były m.in.: Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” Filmoteka Narodowa, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, Miejskie Centrum Kultury w Płońsku.

Dzięki modułowej konstrukcji szkoleń uczestnicy samodzielnie zbudowali ścieżkę treningową zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem. Podczas zajęć w formie wykładów, jak i ćwiczeń:

  • skonstruowali własne założenia projektów digitalizacyjnych i poznali możliwe źródła ich finansowania,
  • opracowali różnego rodzaju materiały archiwalne i opisali je w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej,
  • zostali wprowadzeni w zagadnienia prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz ocenili status prawnoautorski przeznaczonych do digitalizacji materiałów archiwalnych,
  • pogłębili wiedzę z zakresu zarządzania barwą i specyfikowania sprzętu do digitalizacji i przechowywania kopii cyfrowych.

Uczestnicy w ankietach ewaluacyjnych szkoleń docenili przede wszystkim zakres merytoryczny zajęć, możliwości zastosowania zdobytej wiedzy w pracy codziennej oraz praktyczne podejście trenerów do omawianych tematów.

Zapraszamy do udziału w przyszłorocznych edycjach szkoleń bazowych i modułowych. Więcej informacji o szkoleniach.