Barbara Witaczyńska (1926 – 2016)

Aktualności

Barbara Witaczyńska (1926 – 2016)

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Barbary Witaczyńskiej, córki Narcyza Witczaka-Witaczyńskiego chorążego kawalerii Wojska Polskiego, którego bezcenne fotografie zostały w 2014 roku przekazane w darze Narodowemu Archiwum Cyfrowemu.

Barbara Witaczyńska urodziła się w 1926 roku w Warszawie. Do czasu przeprowadzki do Garwolina, po przeniesieniu chorążego Witaczyńskiego do 1 Pułku Strzelców Konnych, mieszkała z rodzicami na terenie koszar przy ul. Huzarskiej, gdzie jej Ojciec służył w Szwadronie Przybocznym Prezydenta Rzeczypospolitej przemianowanym później na Szwadron Przyboczny Prezydenta. Część zapamiętanych z tych czasów historii zdążyła jeszcze przekazać archiwistom z NAC, którzy zajmują się opracowaniem spuścizny fotograficznej chorążego. W swoim dorosłym życiu Barbara Witaczyńska zajmowała się dziedziną swojego Ojca prowadząc własne atelier fotograficzne w Garwolinie, w którym wykonywała przede wszystkim portrety, które do dziś przechowywane są w rodzinnym archiwum.

Rodzinie i bliskim Barbary Witaczyńskiej składamy serdeczne wyrazy współczucia.

SCAN_2_910_1