Rekrutacja na szkolenia bazowe z digitalizacji materiałów archiwalnych

Aktualności

Rekrutacja na szkolenia bazowe z digitalizacji materiałów archiwalnych

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach Digitalizacja materiałów archiwalnych. Szkolenia bazowe. Są one skierowane do pracowników instytucji i organizacji pozarządowych prowadzących digitalizację własnych materiałów archiwalnych. Zajęcia prowadzą zarówno pracownicy NAC o wieloletnim doświadczeniu w digitalizacji materiałów archiwalnych, jak i wysoko wykwalifikowani specjaliści zewnętrzni.

Podczas zajęć omawiane są wszystkie etapy procesu digitalizacji, począwszy od planowania zadań, przez przygotowanie konserwatorskie materiałów, skończywszy na odpowiednim opracowaniu kopii cyfrowych w celu ich długoterminowego zabezpieczenia i udostępnienia w internecie. Całość jest podzielona na część wykładową oraz część warsztatową. Warsztaty mają formę ćwiczeń prowadzonych w małych grupach (4 − 6 osób). Kładziemy nacisk na sprawy praktyczne, a biorącym udział w szkoleniach zapewniamy możliwość samodzielnej pracy na sprzęcie Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkoleń sygnowany przez Narodowe Archiwum Cyfrowe, Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych.

Program szkoleń:


Uwaga! Uczestnikom zapewniamy wyżywienie podczas szkoleń.

Kiedy?

W tym roku uruchamiany dwie edycje szkoleń bazowych.
I edycja: 15-16 października 2016 r.
II edycja: 29-30 października 2016 r.

Gdzie?

Zajęcia odbywają się w weekendy w siedzibie Narodowego Archiwum Cyfrowego przy ul. Hankiewicza 1 w Warszawie.

Jak wygląda rekrutacja?

Kwalifikacja uczestników na wybraną edycję szkoleń odbywa się na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym. Chętnych do udziału w szkoleniach prosimy o przesłanie wypełnionego dokumentu najpóźniej do 6 października na adres szkolenia@nac.gov.pl. Do 10 października skontaktujemy się z zakwalifikowanymi uczestnikami.

Limit miejsc:

20 osób na jedną edycję.

Wszelkie zapytania dotyczące szkoleń prosimy kierować na adres mailowy: szkolenia@nac.gov.pl