Wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA

Aktualności

Wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA

Zakończyliśmy wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA w Archiwach Państwowych w Szczecinie, Łodzi z oddziałem w Sieradzu, Częstochowie i w Koszalinie.

W ramach wdrożenia przeszkoliliśmy pracowników obu instytucji z obsługi systemu oraz zakończyliśmy migrację opisów archiwalnych.

Tym samym informacje o zbiorach Archiwów Państwowych w Szczecinie, Łodzi z oddziałem w Sieradzu, Częstochowie i w Koszalinie dostępne są w jednym, nowoczesnym narzędziu, które ułatwia pracę archiwistów, a użytkownikom umożliwia wygodne i precyzyjne przeszukiwanie zbiorów po ich publikacji w serwisie Szukaj w Archiwach.

Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA to aplikacja przeznaczona do opracowania (ewidencji i inwentaryzacji) zbiorów archiwalnych na wszystkich poziomach ich hierarchicznej struktury – od całego archiwum aż po obiekt archiwalny.

Obecnie system jest z powodzeniem wykorzystywany w 41 instytucjach, spośród których 16 należy do sieci archiwów państwowych.