Pierwsza edycja szkoleń modułowych z digitalizacji materiałów archiwalnych za nami!

W listopadzie i grudniu przeprowadziliśmy pięć szkoleń modułowych z digitalizacji materiałów archiwalnych w tematach:

  1. Zarządzanie w projekcie digitalizacji
  2. Finansowanie projektu digitalizacji
  3. Opracowanie materiałów archiwalnych przed digitalizacją
  4. Prawne aspekty digitalizacji
  5. Infrastruktura digitalizacji

Do udziału w szkoleniach zgłosiło się 120 osób. W każdym z modułów uczestniczyło po 12 osób, a łącznie w całej edycji wzięło udział 60 pracowników administracji państwowej i instytucji kultury: archiwów, muzeów, bibliotek, ośrodków dokumentacji i galerii. Reprezentowane były m.in.: Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” Filmoteka Narodowa, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, Miejskie Centrum Kultury w Płońsku.

Dzięki modułowej konstrukcji szkoleń uczestnicy samodzielnie zbudowali ścieżkę treningową zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem. Podczas zajęć w formie wykładów, jak i ćwiczeń:

  • skonstruowali własne założenia projektów digitalizacyjnych i poznali możliwe źródła ich finansowania,
  • opracowali różnego rodzaju materiały archiwalne i opisali je w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej,
  • zostali wprowadzeni w zagadnienia prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz ocenili status prawnoautorski przeznaczonych do digitalizacji materiałów archiwalnych,
  • pogłębili wiedzę z zakresu zarządzania barwą i specyfikowania sprzętu do digitalizacji i przechowywania kopii cyfrowych.

Uczestnicy w ankietach ewaluacyjnych szkoleń docenili przede wszystkim zakres merytoryczny zajęć, możliwości zastosowania zdobytej wiedzy w pracy codziennej oraz praktyczne podejście trenerów do omawianych tematów.

Zapraszamy do udziału w przyszłorocznych edycjach szkoleń bazowych i modułowych. Więcej informacji o szkoleniach.

Do kin wchodzi film o Elżbiecie Czyżewskiej „Aktorka”

Na ekrany naszych kin wchodzi obecnie obraz „Aktorka”, film o Elżbiecie Czyżewskiej – jednej z najważniejszych i najbarwniejszych postaci współczesnego polskiego kina.

Premiera filmu jest okazją do przypomnienia, że w zbiorach Narodowego Archiwum Cyfrowego znajduje się spuścizna artystyczna po aktorce.

Archiwum Elżbiety Czyżewskiej oficjalnie zostało przekazane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2 czerwca 2014 r. podczas uroczystości z udziałem ministra, przedstawicieli archiwów państwowych oraz prasy.

Był to w zasadzie ostatni moment, ponieważ dzięki podjętym staraniom spuścizna została uratowana. Karton z archiwaliami Czyżewskiej został przesłany do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z polskiego konsulatu w Nowym Jorku. Do konsulatu zaś trafił w walizce wystawionej na śmietnik po śmierci aktorki.

Natychmiast po przejęciu zbioru, rozpoczęliśmy opracowanie zespołu, w pierwszej kolejności został on wstępnie uporządkowany, przepakowany oraz poddany niezbędnym procesom konserwatorskim. Po digitalizacji oraz opracowaniu, dzięki Zintegrowanemu Systemowi Informacji Archiwalnej, zostanie on opublikowany w serwisie szukajwarchiwach.pl.

 

 

ZoSIA w NAC

Piękne żeńskie imię Zofia wywodzi się z greckiego “sofia” – mądrość.
Lecz NAC chodzi o inną Zofię, a konkretnie – o system ZoSIA.

Czym jest ZoSIA?

To Zintegrowany System Informacji Archiwalnej, stworzony oraz wdrażany przez Narodowe Archiwum Cyfrowe.
Jest to potężne, nowoczesne i bezpłatne narzędzie, przeznaczone głównie dla archiwistów i wszystkich zajmujących się archiwaliami.

Korzysta z niego 50 instytucji, w tym archiwa państwowe i podmioty posiadające zasoby archiwalne. System posiada wersję edukacyjną, którą użytkuje 7 polskich uczelni, w ramach zajęć dydaktycznych.
Użytkownik ZoSIA bezproblemowo realizuje założone cele, ponieważ system jest prosty, nowoczesny i przyjazny w obsłudze – nie wymaga żadnych nakładów czy dodatkowych narzędzi. Wystarczy komputer z typowym systemem operacyjnym (Windows, Linux lub OSX) i dostęp do Internetu.

Ponadto każdy użytkownik otrzymuje dzięki zaawansowanej technologii unikalny certyfikat dostępu i nie musi się martwić problemem bezpieczeństwa danych – czuwa nad nimi Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Obecnie wdrożyliśmy ZoSIA w NAC, istotną korzyścią z tego płynącą jest przeniesienie zbiorów do nowego środowiska serwerowego, w oparciu o aktualne standardy bezpieczeństwa oraz wprowadzenie funkcjonalności usprawniających nadzór i zarządzanie systemem.

Dzięki ZoSIA możemy pokazać nasze atuty i posiadane zasoby – unikatowy zbiór fotografii i materiałów audiowizualnych. ZoSIA umożliwia profesjonalny researching, uzupełnieniem materiałów archiwalnych są bogate i dokładne opisy. Już wkrótce cały zasób NAC – dzięki ZoSIA – będzie obecny na stronie szukajwarchiwach.pl.

nac_zosia_2

Wizyta delegacji z Chin

2 listopada gościliśmy w NAC przedstawicieli archiwum z Szanghaju.

W skład delegacji wchodził Pan Xing Jianrong Zastępca Dyrektora Archiwum Miejskiego, Pan Sun Zhaowei Dyrektor Departamentu Wskazówek Metodycznych, Pan Zhu Jianzhong Dyrektor Departamentu Informacji i Technologii, Pani Shao Qin Zastępca Dyrektora Departamentu Konserwacji i Technologii oraz Pani Lv Xiang Szefowa Sekcji Departamentu Dostępu do Archiwów.

20151102_104220

Podczas wizyty zaprezentowaliśmy efekty kwerendy przeprowadzonej w zbiorach NAC dotyczącej relacji polsko-chińskich. Szczególne zainteresowanie wzbudziły zdjęcia związane z historią Szanghaju.

Goście zwiedzili również pracownię digitalizacji, w której kierownik Oddziału Maciej Gajewski, opowiedział o tym co i jak skanujemy.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, obie strony wyraziły chęć kontynuowania wymiany doświadczeń. Przypomnijmy, że to już druga w tym roku wizyta delegacji z tego kraju w NAC, poprzednio gościliśmy archiwistów z Pekinu.

Odsłonięcie tablic upamiętniających chorążego kawalerii Wojska Polskiego Narcyza Witczaka-Witaczyńskiego

W dniu 29 października 2015 roku w Garwolinie odsłonięto i poświęcono dwie tablice upamiętniające postać chorążego kawalerii Wojska Polskiego Narcyza Witczaka-Witaczyńskiego, fotografa którego dorobek został w 2014 roku przekazany w darze do Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Tablice ufundowane przez burmistrza oraz radnych miasta Garwolina zostały umieszczone w dwóch miejscach, na ścianie Kolegiaty pw. Przemienienia Pańskiego oraz przy ulicy Polnej, obok domu w którym mieszkał chorąży.

Uroczystość zaplanowana w dniu urodzin chorążego, odbyła się z udziałem najbliższej rodziny, władz miasta, młodzieży szkolnej oraz przedstawicieli NAC. Zainaugurowana została Mszą Świętą, w czasie której homilię wygłosił wnuk chorążego Witaczyńskiego, ks. Dr Jerzy Witczak.

Dziękujemy Rodzinie Narcyza Witczaka-Witaczyńskiego za zaproszenie do udziału w tym niezwykłym wydarzeniu.

Kolejna edycja szkoleń bazowych z digitalizacji już za nami!

24 i 25 października w siedzibie NAC przy ul. Hankiewicza 1 zorganizowaliśmy szkolenia bazowe z digitalizacji materiałów archiwalnych.

W szkoleniu wzięło udział 20 pracowników instytucji kultury: muzeów, bibliotek, ośrodków dokumentacji, galerii, archiwów, uczelni wyższych, w tym z Instytutu Pamięci Narodowej, Narodowego Instytutu Audiowizualnego, Filmoteki Narodowej oraz Giełdy Papierów Wartościowych.

Zajęcia miały formę wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Uczestnicy przeszli przez wszystkie etapy procesu digitalizacji: przygotowanie konserwatorskie materiałów archiwalnych, podstawy zarządzania barwą, digitalizację różnego rodzaju materiałów archiwalnych, w tym nagrań dźwiękowych, przedstawiono im kryteria kontroli jakości kopii cyfrowych oraz omówiono proces przygotowania skanów do dalszego użycia, w tym publikacji w internecie.

Szkolenia prowadzili pracownicy sieci archiwów państwowych z wieloletnim doświadczeniem, którzy swoją wiedzą chętnie dzielili się także podczas przerw.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa.
Ze względu na praktyczny charakter szkoleń i ograniczoną liczbę stanowisk w szkoleniu mogło wziąć tylko 20 osób z ponad 50 zgłoszonych.

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie oraz aktywny udział. Uczestników zapraszamy na szkolenia modułowe, a pozostałe osoby na kolejną edycję szkoleń bazowych.

Ponad 1,2 mln nowych skanów w Szukaj w Archiwach

Z przyjemnością informujemy, że 15 października udostępniliśmy online 1,268 335 nowych skanów. Tym samym szukajwarchiwach.pl, największy w Polsce publiczny serwis udostępniający materiały historyczne w Sieci, liczy już 16,5 mln skanów archiwaliów.

W ramach tej aktualizacji opublikowaliśmy dokumenty pochodzące z archiwów państwowych w: Kielcach, Lublinie, Poznaniu, Suwałkach, Warszawie, wraz z oddziałem w Grodzisku Mazowieckim i Łowiczu, Krakowie, Łodzi, Przemyślu oraz Rzeszowie.

Na szczególną uwagę pośród publikowanych materiałów zasługują skany z Archiwum Narodowego w Krakowie obejmujące Spis ludności miasta Podgórza. Publikacja tych archiwaliów wpisuje się w obchody setnej rocznicy połączenia miast Krakowa i Podgórza.

Interesujący zespół stanowi także Archiwum Potockich z Krzeszowic (250 tys. skanów), przechowywany na Wawelu. Do najciekawszych dokumentów należą tu akta osobiste Potockich i ich krewnych, wśród nich liczna korespondencja (ok. 30 tysięcy listów).

W zespole tym uwagę zwracają zbiory Katarzyny i Andrzeja Potockich. Powstały one wskutek zamiłowań kolekcjonerskich Katarzyny Potockiej, jej męża Adama i syna Andrzeja. Znajdują się tutaj m. in. autografy tak znanych osób, jak: Józefa Poniatowskiego, Józefa Bema, Honoriusza Balzaca, czy też prezydenta Meksyku gen. Santa Anna. Archiwum Potockich z Krzeszowic.

Szczególną uwagę zwraca opublikowany Zbiór Zygmunta Glogera, etnografa, krajoznawcy, historyka i archeologa. Znajdziemy tam między innymi ikonografię i kartografię z XVI-XIX wieku.

Zespoły Księgi grodzkie lubelskie i Księgi grodzkie chełmskie to kolejne dwa zespoły po Trybunale Koronnym Lubelskim prezentujące najstarsze materiały archiwalne z Archiwum Państwowego w Lublinie. W prezentowanych zespołach możemy znaleźć liczne dokumenty dotyczące dziejów Lubelszczyzny z czasów I Rzeczpospolitej. Ich uzupełnieniem są Akta miasta Lublina zawierające dokumentację z lat 1809-1874 pozwalającą na badanie przeszłości tego miasta.

Serwis szukajwarchiwach.pl.istnieje od 2009 r. i zawiera materiały pochodzące z – archiwów państwowych w Polsce. Od początku istnienia skorzystało z niego blisko półtora miliona unikalnych użytkowników, zaś każdego dnia materiały przegląda ok. 3500 osób.

 

5 lat Programu Wieloletniego Kultura +

Dzięki digitalizacji materiałów archiwalnych w ramach Programu Wieloletniego Kultura + społeczeństwo po raz pierwszy na tak dużą skalę zyskało tak łatwy dostęp do tak ogromnego skarbca źródeł przechowywanych we wszystkich archiwach w Polsce.

Program jest realizowany od 2010 r. przez centra kompetencji wskazane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przez archiwa państwowe i instytucje kultury. Efektem projektu w archiwach państwowych są miliony zdigitalizowanych stron archiwaliów udostępniane w serwisie szukajwarchiwach.pl.

Serwis jest tworzony, rozwijany i utrzymywany od 2009 r. przez Narodowe Archiwum Cyfrowe, które pełni funkcje Centrum Kompetencji ds. digitalizacji materiałów archiwalnych.

„Istotą projektu było to, aby narzędzia, które daje nowoczesna technika XXI wieku, a więc internet, dostęp do komputerów, pozwalał także na łatwiejszy dostęp do tego, co wytworzyła polska kultura.”
prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zobacz efekty Programu w serwisie Szukaj w Archiwach

Wizyta przewodniczącej Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy w NAC

We wtorek, 22 września gościliśmy w NAC przewodniczącą Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy Panią Tatianę Baranovą, która od 21 do 25 września przebywała z roboczą wizytą w Polsce.

Celem wizyty było zacieśnienie współpracy polsko – ukraińskiej, zapoznanie z bieżącą działalnością archiwów w Polsce oraz wyzwaniami, które obecnie przed nimi stoją.

Podczas wizyty w NAC Pani Baranova zapoznała się ze strukturą archiwum oraz narzędziami informatycznymi tworzonymi i wykorzystywanymi w NAC oraz pozostałych archiwach państwowych. Z dużym zainteresowaniem odebrała wystąpienie Macieja Zdunka, kierownika Oddział Informacji i Zbiorów Cyfrowych o Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej oraz serwisie Szukaj w Archiwach.

Pani Baranova była pod wrażeniem sprzętu oraz procesu digitalizacji materiałów archiwalnych prowadzonemu w NAC. Dużo pytań pojawiło się także podczas wizyty w Oddziale Zbiorów Fotograficznych, gdzie zaprezentowano fragment z naszych 15 milionów fotografii.

 

 

Nowe zbiory w NAC

Zespół nr 118 Archiwum fotograficzne Leopolda Paszkowskiego

Z przyjemnością informujemy, że dzięki darowiźnie p. Zenona Paszkowskiego, zasób NAC powiększył się o 13 zdjęć z jego archiwum rodzinnego.
Dwanaście fotografii wykonał w 1922 r. ojciec darczyńcy – Leopold Paszkowski – podczas wizyty marszałka Józefa Piłsudskiego w Łucku. Zdjęcia ukazują m.in.: przejazd marszałka ul. Jagiellońską, i powitanie przez biskupa Ignacego Dubowskiego na Pl. Katedralnym, poświęcenie sztandaru Wołyńskiego Związku Strzeleckiego na pl. Zamkowym oraz sztandaru 24 pułku piechoty na polu za koszarami, wizytę marszałka na Cmentarzu Wojskowym, manifestację pod bramą i kaplicą cmentarną, pojazd wojskowy na ul. Bolesława Chrobrego. Fotografie zostały utrwalone na negatywach na błonie w formacie 65×120 mm.

 


Trzynasta fotografia przedstawia grupę pracowników Urzędu Ziemskiego w Łucku w latach 30. XX w., m.in. Leopolda Paszkowskiego, który pracował tam najpierw na stanowisku starszego geometry, a od 1929 r. – jako mierniczy przysięgły.

SCAN_1_1a

Nośniki oczyszczono, zeskanowano i przepakowano do obwolut z papieru bawełnianego. Po opracowaniu i zinwentaryzowaniu w systemie informatycznym zostaną udostępnione korzystającym.

1 29 30 31 32 33