Wspólna praca archiwów państwowych nad rozwojem systemu ZoSIA

Narodowe Archiwum Cyfrowe zaprosiło 13 przedstawicieli archiwów państwowych do współpracy przy aktywnym rozwoju systemu ZoSIA. ZoSIA to podstawowe narzędzie pracy archiwisty, i to sami archiwiści najlepiej wiedzą, jak system powinien wyglądać. Dlatego chcemy go tworzyć razem z użytkownikami. W tym celu Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych powołał grupę Ambasadorów ZoSIA, która będzie reprezentować wszystkie archiwa państwowe przy pracach nad systemem.

Do tej pory o rozwoju systemu ZoSIA decydował komitet sterujący, w skład którego wchodzili przedstawiciele NAC i NDAP. Jak uzasadnia dr Wojciech Woźniak w zarządzeniu: „Zespół roboczy, składający się z pracowników archiwów państwowych ma służyć wsparciem kierownikowi projektu ZoSIA, a członkowie zespołu staną się w ten sposób ambasadorami systemu ZoSIA. Będą doradcami, posłańcami uwag krytycznych, a także sami będą prowadzić rozmowy z użytkownikami ZoSIA zarówno w archiwach państwowych, jak innych instytucjach, z którymi pozostają w kontakcie.”
Zachęcamy do lektury zarządzenia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

16 czerwca (piątek) NAC będzie nieczynne

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 16 czerwca jest dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej. Tego dnia Narodowe Archiwum Cyfrowe będzie nieczynne.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dn. 29.03.2017 r., dniem pracującym będzie 24 czerwca. W tym dniu NAC będzie czynne od godz. 8.00 do godz. 16.00, a Biuro Obsługi Klienta będzie czynne dla odwiedzających od godz. 9.00 do godz. 15.00.

IV edycja badania ENUMERATE

Zapraszamy do udziału w czwartej edycji badania ENUMERATE, którego celem jest zebranie danych dotyczących digitalizacji dziedzictwa kulturowego w Europie.
Ankieta opracowana przez zespół ENUMERATE zawiera pytania dotyczące:
• aktywności digitalizacyjnej instytucji,
• polityki tworzenia i udostępniania zbiorów cyfrowych,
• bezpiecznego przechowywania zbiorów cyfrowych,
• kosztów związanych z tworzeniem i zapewnieniem trwałości projektów cyfrowych.

Do udziału w badaniu zaproszone zostały wszystkie instytucje w Europie, których zadaniem jest gromadzenie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Ankieta skierowana jest również do instytucji, które obecnie nie prowadzą digitalizacji – ENUMERATE ma odpowiedzieć m.in. na pytania dotyczące poziomu dostępności informacji o zbiorach (metadanych) dla użytkowników internetu. Organizatorzy badania gwarantują instytucjom anonimowość – dostarczone dane będą udostępniane w sposób uniemożliwiający dotarcie do ich źródła. Uśrednione wyniki ankiety zostaną przekazane wszystkim organizacjom biorącym udział w badaniu.

Dodatkowe informacje:
• Kwestionariusz ENUMERATE jest dostępny w polskiej wersji językowej do 15 czerwca 2017 r. pod adresem https://nl.surveymonkey.com/r/enumerate__core_survey_4_language_selection,
• Kwestionariusz (do wglądu) można pobrać pod adresem http://pro.europeana.eu/page/core-survey-4,
• Więcej informacji o projekcie ENUMERATE dostępnych jest na stronie http://pro.europeana.eu/enumerate/.

Możliwość porównania
Jeśli są Państwo zainteresowani przykładami, w jaki sposób dane pozyskane w ramach ENUMERATE mogą być wykorzystywane przez instytucje, prosimy o przetestowanie jednego ze wskaźników – poziom digitalizacji zbiorów analogowych – i porównanie go z wynikami innych instytucji z obszaru, do którego przypisali Państwo swoją działalność http://enumeratedataplatform.digibis.com/benchmark/

Jakie są korzyści dla Państwa?
Zgromadzone dane będą przydatne do tworzenia nowych programów i strategii związanych z digitalizacją i ochroną zasobów cyfrowych – zarówno na poziomie poszczególnych państw, jak i w Europie. Miarą sukcesu ENUMERATE jest jak największa liczba zebranych danych, dlatego raz jeszcze zachęcamy do udziału w badaniu.

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych wyjaśnień, prosimy o kontakt z polskim koordynatorem w MKiDN (e-mail: digit@mkidn.gov.pl) lub z koordynatorem międzynarodowego badania (e-mail: den@den.nl).

„Szukaj w Archiwach jako źródło” na Konferencji Archiwistów i Historyków

Jakie skarby można znaleźć w serwisie Szukaj w Archiwach? Jak można wykorzystać skany opublikowane w serwisie? Jakie mamy plany rozwoju serwisu? Na te i wiele innych pytań usłyszeli wczoraj odpowiedź uczestnicy II Ogólnopolskiej Konferencji Archiwistów i Historyków „Educare necesse est…”. O serwisie Szukaj w Archiwach opowiadała dyrektor NAC Marianna Otmianowska oraz Katarzyna Zajkowska z Oddziału Archiwistyki Cyfrowej NAC.

To już druga edycja konferencji, której celem jest omówienie wykorzystania źródeł archiwalnych w pracy edukacyjnej archiwów i nauczycieli historii.

otmianowska

System ZoSIA w kolejnych archiwach

Poszerza się grono archiwów państwowych, które korzystają z Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA. W kwietniu system wprowadziło Archiwum Państwowe w Warszawie, a w maju aż 4 archiwa: w Toruniu, Kielcach, Olsztynie i Suwałkach.

Pracownicy Narodowego Archiwum Cyfrowego przeszkolili łącznie 39 osób i zmigrowali do systemu ponad 2,5 mln rekordów.

Do końca roku z systemu ZoSIA będą korzystać wszystkie archiwa państwowe.

System ZoSIA, stworzony i stale rozwijany przez NAC, pozwala na opracowywanie materiałów archiwalnych. Obecnie korzystają z niego 52 instytucje – przede wszystkim archiwa państwowe, ale również muzea, biblioteki, czy fundacje.

Dowiedz się więcej o systemie ZoSIA.

Ruszyły badania użyteczności szukajwarchiwach.pl

Pierwsze podsumowania z badań z użytkownikami serwisu Szukaj w Archiwach już za nami. Analiza wyników badań pomoże nam udoskonalić portal, ale przed nami jeszcze kilka etapów procesu badawczego.

Projekt realizujemy dzięki wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

1 26 27 28 29 30 37