Wspólna praca archiwów państwowych nad rozwojem systemu ZoSIA

Aktualności

Wspólna praca archiwów państwowych nad rozwojem systemu ZoSIA

Narodowe Archiwum Cyfrowe zaprosiło 13 przedstawicieli archiwów państwowych do współpracy przy aktywnym rozwoju systemu ZoSIA. ZoSIA to podstawowe narzędzie pracy archiwisty, i to sami archiwiści najlepiej wiedzą, jak system powinien wyglądać. Dlatego chcemy go tworzyć razem z użytkownikami. W tym celu Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych powołał grupę Ambasadorów ZoSIA, która będzie reprezentować wszystkie archiwa państwowe przy pracach nad systemem.

Do tej pory o rozwoju systemu ZoSIA decydował komitet sterujący, w skład którego wchodzili przedstawiciele NAC i NDAP. Jak uzasadnia dr Wojciech Woźniak w zarządzeniu: “Zespół roboczy, składający się z pracowników archiwów państwowych ma służyć wsparciem kierownikowi projektu ZoSIA, a członkowie zespołu staną się w ten sposób ambasadorami systemu ZoSIA. Będą doradcami, posłańcami uwag krytycznych, a także sami będą prowadzić rozmowy z użytkownikami ZoSIA zarówno w archiwach państwowych, jak innych instytucjach, z którymi pozostają w kontakcie.”
Zachęcamy do lektury zarządzenia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.