System ZoSIA w kolejnych archiwach

Aktualności

System ZoSIA w kolejnych archiwach

Poszerza się grono archiwów państwowych, które korzystają z Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA. W kwietniu system wprowadziło Archiwum Państwowe w Warszawie, a w maju aż 4 archiwa: w Toruniu, Kielcach, Olsztynie i Suwałkach.

Pracownicy Narodowego Archiwum Cyfrowego przeszkolili łącznie 39 osób i zmigrowali do systemu ponad 2,5 mln rekordów.

Do końca roku z systemu ZoSIA będą korzystać wszystkie archiwa państwowe.

System ZoSIA, stworzony i stale rozwijany przez NAC, pozwala na opracowywanie materiałów archiwalnych. Obecnie korzystają z niego 52 instytucje – przede wszystkim archiwa państwowe, ale również muzea, biblioteki, czy fundacje.

Dowiedz się więcej o systemie ZoSIA.