IV edycja badania ENUMERATE

Aktualności

IV edycja badania ENUMERATE

Zapraszamy do udziału w czwartej edycji badania ENUMERATE, którego celem jest zebranie danych dotyczących digitalizacji dziedzictwa kulturowego w Europie.
Ankieta opracowana przez zespół ENUMERATE zawiera pytania dotyczące:
• aktywności digitalizacyjnej instytucji,
• polityki tworzenia i udostępniania zbiorów cyfrowych,
• bezpiecznego przechowywania zbiorów cyfrowych,
• kosztów związanych z tworzeniem i zapewnieniem trwałości projektów cyfrowych.

Do udziału w badaniu zaproszone zostały wszystkie instytucje w Europie, których zadaniem jest gromadzenie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Ankieta skierowana jest również do instytucji, które obecnie nie prowadzą digitalizacji – ENUMERATE ma odpowiedzieć m.in. na pytania dotyczące poziomu dostępności informacji o zbiorach (metadanych) dla użytkowników internetu. Organizatorzy badania gwarantują instytucjom anonimowość – dostarczone dane będą udostępniane w sposób uniemożliwiający dotarcie do ich źródła. Uśrednione wyniki ankiety zostaną przekazane wszystkim organizacjom biorącym udział w badaniu.

Dodatkowe informacje:
• Kwestionariusz ENUMERATE jest dostępny w polskiej wersji językowej do 15 czerwca 2017 r. pod adresem https://nl.surveymonkey.com/r/enumerate__core_survey_4_language_selection,
• Kwestionariusz (do wglądu) można pobrać pod adresem http://pro.europeana.eu/page/core-survey-4,
• Więcej informacji o projekcie ENUMERATE dostępnych jest na stronie http://pro.europeana.eu/enumerate/.

Możliwość porównania
Jeśli są Państwo zainteresowani przykładami, w jaki sposób dane pozyskane w ramach ENUMERATE mogą być wykorzystywane przez instytucje, prosimy o przetestowanie jednego ze wskaźników – poziom digitalizacji zbiorów analogowych – i porównanie go z wynikami innych instytucji z obszaru, do którego przypisali Państwo swoją działalność http://enumeratedataplatform.digibis.com/benchmark/

Jakie są korzyści dla Państwa?
Zgromadzone dane będą przydatne do tworzenia nowych programów i strategii związanych z digitalizacją i ochroną zasobów cyfrowych – zarówno na poziomie poszczególnych państw, jak i w Europie. Miarą sukcesu ENUMERATE jest jak największa liczba zebranych danych, dlatego raz jeszcze zachęcamy do udziału w badaniu.

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych wyjaśnień, prosimy o kontakt z polskim koordynatorem w MKiDN (e-mail: digit@mkidn.gov.pl) lub z koordynatorem międzynarodowego badania (e-mail: den@den.nl).