Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna

NAC inspiruje!

  • – bezpłatne zajęcia
  • – grupy zorganizowane (od 10 do 20 osób)
  • – uczniowie szkół podstawowych i średnich, a także studenci uczelni wyższych.
  • – każde spotkanie dopasowujemy do zainteresowań, potrzeb i możliwości grupy.
  • – zajęcia organizowane są w siedzibie NAC przy ul. Hankiewicza 1 w Warszawie, w godz. 9-15 od poniedziałku do piątku.

Termin i tematy zajęć należy ustalić z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem z Zuzanną Zasacką (email: zuzanna.zasacka@nac.gov.pl, tel. 22 572 16 46 lub 503 177 801)

NAC DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

„Poznajemy tajemnice archiwum!”

Czy zastanawialiście się kiedyś jak powstaje pamięć? Gdzie przechowywane są wspomnienia? Jak wyglądają pamiątki przeszłości? Pierwsza przygoda w archiwum to przede wszystkim wspólne odkrywanie tajemniczych zakamarków archiwalnym magazynów, spoglądanie w przyszłość przez pryzmat przeszłości, poszukiwanie osobistych opowieści w odbiciu historii a także poznawanie zasad rządzących zbiorem archiwalnym i inspiracja do konstruowania własnych kolekcji, zarówno tych materialnych, jak i niematerialnych.

„Jak powstaje fotografia?”

Czy można malować światłem? Jak zatrzymać chwilę? Czy każdy z nas widzi wszystko tak samo? Co to jest diapozytyw, dagerotyp, stereoskop, ambrotypia czy ferrotypia? W czasie spotkania poznamy szlachetne techniki fotograficzne, zobaczymy stare aparaty fotograficzne, oryginalne fotografie i przekonamy się co można zrobić z ich reprodukcjami. Postaramy się dostrzec jak najwięcej pozytywów w nagatywach a także przyjrzymy się ewolucji fotografii na przestrzeni wieków i ocenimy wady i zalety fotografii cyfrowej.

„Najlepsze kasztany…”

Jakie tajemnice i zagadki kryją się w Narodowym Archiwum Cyfrowym? Co to są mikrofilmy? Po co powstają i jak się z nimi obchodzić? Szpiegowskie historie i niesamowite opowieści. Będziemy tropić, łączyć fakty i „węszyć” w najciemniejszych kątach archiwum. Dowiemy jak odczytywać mikroskopijne dokumenty i odszyfrowywać zagadkowe przekazy. Historia stanie się fascynującą przygodą…

Zatem…„Zuzanna lubi je tylko jesienią” – bez odbioru!


NAC DLA UCZNIÓW SZKOŁY ŚREDNIEJ

„Archiwalny powrót do przyszłości”

Jakimi prawami rządzi się archiwum? Po co powstaje i dla kogo jest? Co tak naprawdę dzieje się za (zamkniętymi?) drzwiami magazynów archiwalnych? Spotkanie poświęcone teorii i praktyce związanej z dokumentowaniem historii. Zwrócimy uwagę na zagadnienia związane z kształtowaniem pamięci zbiorowej, osobistymi historiami, prawdą historyczną i jej współczesna interpretacją. Zajęcia w formie dyskusji i warsztatów.

„Od niedoszłej narzeczonej Chopina do selfie na FB”

Wszyscy jesteśmy fotografami…? Spotkanie poświęcone historii fotografii i jej funkcjonowaniu w sferze archiwum. Będziemy dyskutować o materialności fotografii – zobaczymy przykłady szlachetnych technik fotograficznych i ich reprodukcje cyfrowe. Zastanowimy się nad archiwalnym zwrotem w kierunku cyfryzacji – od przeszłości do przyszłości? Zobaczymy jakimi prawami rządzą się fotografie w świecie wirtualnym i jakimi niespodziankami możemy się tam spotkać.


LEKCJE HISTORII W NAC

Zajęcia tematyczne dopasowane do programu nauczania na poziomie szkoły podstawowej (warsztaty) lub średniej (dyskusja).

Warszawa (nie)odzyskana

 II wojna światowa sprawiła, że wiele ważnych miejsc na mapie Warszawy zniknęło bezpowrotnie. W czasie warsztatów wrócimy więc do tego, co utracone. Przyjrzymy się archiwalnym zdjęciom Dworca Głównego, Wielkiej Synagogi, pałacu Saskiego czy portu lotniczego na Mokotowie. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, z jakich względów zdecydowano się na rekonstrukcję niektórych zabytków, innych zaś nie. Zastanowimy się również, dlaczego rozbierano budynki w centralnych punktach Warszawy także podczas pokoju – jak działo się to przykładowo w przypadku cerkwi prawosławnych. W warsztatach zostaną wykorzystane materiały ze zbiorów NAC oraz portalu Szukaj w Archiwach.


STUDENCI UCZELNI WYŻSZYCH
(szczególnie zapraszamy kierunki: archiwistyka, historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, animacja kultury, kierunki artystyczne, muzealnictwo, ochrona dóbr kultury)

„Kuluary NAC”

Zajęcia prowadzone w formie wykładu, dyskusji i zwiedzania siedziby NAC, w tym prezentacja pracowni specjalistycznych. Proponowane tematy spotkań w zależności od zainteresowań odbiorców obejmują:

  • omówienie najważniejszych zadań NAC, jego misji i okoliczności powstania,zapoznanie z systemami informatycznymi stosowanymi w polskich archiwach na przykładzie projektów ZoSIA i szukajwarchiwach.pl,
  • omówienie najważniejszych zespołów i zbiorów fotografii w NAC, zasygnalizowanie problemów opracowania archiwalnego (jednostka inwentarzowa/jednostka archiwalna fotografii, sposoby identyfikacji nieopisanych zdjęć), podstawy prawa autorskiego fotografii,
  • przedstawienie historii mikrofilmowania w archiwach państwowych i jej perspektyw w najbliższej przyszłości; przedstawienie zasobu Centralnego Magazynu Mikrofilmów i roli mikrofilmów w masowej digitalizacji zbiorów archiwalnych,
  • prezentacja zbiorów audiowizualnych (nagrań dźwiękowych i filmów) i sposobu ich opracowania,
  • teoretyczne omówienie oraz praktyczna prezentację zadań oddziału digitalizacji, w tym również przedstawienie problemu związanego z zabezpieczaniem dużych zasobów cyfrowych; rodzaje nośników i sposoby zapisu danych.