Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna

NAC inspiruje!

 • – bezpłatne zajęcia online
 • – uczniowie szkół podstawowych i średnich (rekomendowane przedmioty: j. polski, historia, plastyka, wiedza o społeczeństwie, sztuka)
 • – po wcześniejszych konsultacjach z nauczycielem każde spotkanie dopasowujemy do zainteresowań, potrzeb i możliwości grupy
 • – bezpłatne scenariusze zajęć i materiały edukacyjne do samodzielnego wykorzystania w czasie lekcji
 • – zajęcia organizowane są do odwołania w wersji online w związku z ograniczeniami wynikającymi ze stanu pandemii

 


 

Termin i tematy zajęć należy ustalić z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem (e-mail: sekretariat@nac.gov.pl)

NAC DLA UCZNIÓW I UCZENNIC SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

„Poznajemy tajemnice archiwum!”

Lekcja online

Czas trwania: 45 min

Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, czym jest pamięć? Gdzie przechowywane są wspomnienia? Jak wyglądają pamiątki przeszłości? Pierwsza przygoda z archiwum to przede wszystkim wspólne odkrywanie tajemniczych zakamarków archiwalnych magazynów, spoglądanie w przyszłość przez pryzmat przeszłości, poszukiwanie osobistych opowieści w odbiciu historii, a także poznawanie zasad rządzących zbiorem archiwalnym oraz inspiracja do konstruowania własnych kolekcji, zarówno tych materialnych, jak i niematerialnych.

„Jak powstaje fotografia?”

Lekcja online

Czas trwania: 45 min

Czy można malować światłem? Jak zatrzymać chwilę? Czy każdy z nas widzi wszystko tak samo? Co to jest diapozytyw, dagerotyp, stereoskop, ambrotypia czy ferrotypia? W czasie spotkania poznamy szlachetne techniki fotograficzne, przyjrzymy się starym aparatom fotograficznym i oryginalnym fotografiom oraz przekonamy się o tym, co można zrobić z ich reprodukcjami. Postaramy się dostrzec jak najwięcej pozytywów w negatywach, a także przyjrzymy się ewolucji fotografii na przestrzeni wieków oraz ocenimy wady i zalety fotografii cyfrowej.

„Warszawa (nie)odzyskana”

Lekcja online

Czas trwania: 45 min

II wojna światowa sprawiła, że wiele ważnych miejsc na mapie Warszawy zniknęło bezpowrotnie. W czasie warsztatów wrócimy więc do tego, co utracone. Przyjrzymy się archiwalnym zdjęciom Dworca Głównego, Wielkiej Synagogi, pałacu Saskiego czy portu lotniczego na Mokotowie. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, z jakiego powodu zdecydowano się na rekonstrukcję niektórych zabytków, innych zaś nie. Zastanowimy się także nad tym, dlaczego rozbierano budynki w centralnych punktach Warszawy również w czasie pokoju – jak działo się to m.in. w przypadku cerkwi prawosławnych. W warsztatach zostaną wykorzystane materiały ze zbiorów NAC oraz portalu Szukaj w Archiwach.

 


 

NAC DLA UCZNIÓW I UCZENNIC SZKÓŁ ŚREDNICH

„Archiwalny powrót do przyszłości”

Lekcja online

Czas trwania: 45 min

Jakimi prawami rządzi się archiwum? Po co powstaje i dla kogo jest? Co tak naprawdę dzieje się za (zamkniętymi?) drzwiami magazynów archiwalnych? Spotkanie poświęcone teorii i praktyce związanej z dokumentowaniem historii. Zwrócimy uwagę na zagadnienia związane z kształtowaniem pamięci zbiorowej, osobistymi historiami, prawdą historyczną i jej współczesną interpretacją. Zajęcia w formie dyskusji i warsztatów.

„Po co artystom archiwa?”

Lekcja online

Czas trwania: 2 x 45 min

Jak ożywić archiwum? Jak sprawić, by materiały archiwalne opowiedziały historie czasu, do którego się odnoszą? I najważniejsze – czy można to zrobić tak, aby nie było to oczywiste i całkowicie jednoznaczne, a przy okazji skłaniało do refleksji nad współczesnością? W Narodowym Archiwum Cyfrowym podjęliśmy taka próbę – doskonałą okazją była setna rocznica Bitwy Warszawskiej. W czasie zajęć opowiemy o projektach artystycznych zrealizowanych w ramach „1920/2020. Archiwum ożywione” i wspólnie zastanowimy się nad innymi artystycznymi działaniami, dla których punktem wyjściem stały się archiwa lub zasoby w nich zgromadzone.

Materiały dodatkowe:

„Od niedoszłej narzeczonej Chopina do selfie na Facebooku”

Lekcja online

Czas trwania: 45 min

Wszyscy jesteśmy fotografami…? Spotkanie poświęcone historii fotografii i jej funkcjonowaniu w sferze archiwum. Będziemy dyskutować o materialności fotografii – zobaczymy przykłady szlachetnych technik fotograficznych i ich reprodukcje cyfrowe. Zastanowimy się nad archiwalnym zwrotem w kierunku cyfryzacji – od przeszłości do przyszłości. Zobaczymy, jakimi prawami rządzi się fotografia w świecie wirtualnym, i jakie niespodzianki mogą nas tam spotkać.

„Archiwista, historyczka czy jednak digitalizator?”

Lekcja online związana z doradztwem zawodowym

Czas trwania: 45 min

Kim jest archiwista/archiwistka? Czy pokrywa go/ją warstwa dwóch centymetrów kurzu? Czym zajmuje się na co dzień i jakie wyzwania są mu/jej stawiane? Co wspólnego ma praca w archiwum z detektywistycznymi poszukiwaniami? Pracownicy Narodowego Archiwum Cyfrowego to wyjątkowe osoby i specjaliści od rozwiązywania zagadek. Sami mówią, że „archiwista/archiwistka jest strażnikiem/strażniczką pamięci i dba o to, by nasza przeszłość nie została zapomniana”. Zapraszamy na zajęcia, podczas których poznamy pracowników/pracowniczki NAC i dowiemy się o kuluarach ich pracy.

 


 

SZKOŁA Z SZUKAJ W ARCHIWACH

Nauczanie zdalne stawia przed nami (nauczycielami/nauczycielkami, edukatorami/edukatorkami, uczniami/uczennicami) niesamowite wyzwania i stwarza konieczność poszukiwania nowych rozwiązań. Starając się wyjść naprzeciw zmianom, przygotowaliśmy serię zadań, które mogą stać się inspiracją do poprowadzenia lekcji (nie tylko) online. Zapraszamy do zapoznania się z projektem Szukaj w Archiwach na www.szukajwarchiwach.gov.pl. Szczególnie polecamy funkcjonalność serwisu, która pozwala na tworzenie własnych kolekcji tematycznych. Zadanie to nie tylko pozwoli uczniom na zapoznanie się z bogactwem zdigitalizowanych zasobów archiwalnych, takich jak zdjęcia, mapy czy dokumenty, ale również pozwoli rozwinąć umiejętności prowadzenia kwerendy oraz korzystania z materiałów źródłowych. Różnorodność tematyczna naszych zbiorów czyni z serwisu Szukaj w Archiwach narzędzie interdyscyplinarne, które może stanowić ciekawe dopełnienie zajęć z dziedziny historii, języka polskiego czy wiedzy o sztuce.

Tworząc kolekcje w serwisie Szukaj w Archiwach, użytkownik ma możliwość łączenia ze sobą różnorodnych typów historycznych materiałów, pochodzących z różnych miejsc i czasów – od piętnasto- i szesnastowiecznych królewskich przywilejów, przez dziewiętnastowieczne mapy, po dwudziestowieczne plakaty i fotografie. Kolekcje mogą dotyczyć konkretnych postaci historycznych, epok lub miejsc – dzięki nim można stworzyć wyjątkowe narracje o minionych czasach i zdarzeniach. Co ważne, autor kolekcji może ją modyfikować w dowolnym momencie – dodawać kolejne skany lub usuwać materiały.

Jak tworzyć kolekcje? Filmowy instruktaż

Pomysły na ćwiczenia? 10 propozycji  zadań dydaktycznych

 


 

 NAC DLA STUDENTÓW I STUDENTEK UCZELNI WYŻSZYCH

„Kuluary Narodowego Archiwum Cyfrowego”

Zakres oferty? Bezpłatne webinaria.

Do kogo kierujemy naszą ofertę? Do studentów i studentek uczelni wyższych takich kierunków, jak np. archiwistyka, historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, animacja kultury, muzealnictwo, ochrona dóbr kultury oraz kierunki artystyczne.

Czas trwania jednorazowych zajęć realizowanych w ramach oferty: 1,5–2 godziny

Ważne informacje:

 • po wcześniejszych konsultacjach z wykładowcą/wykładowczynią każde spotkanie dopasujemy do zainteresowań, potrzeb oraz możliwości danej grupy,
 • webinaria są prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników i pracowniczki Narodowego Archiwum Cyfrowego,
 • każde spotkanie rozpoczynamy od omówienia najważniejszych zadań NAC, jego misji i okoliczności powstania,
 • istnieje możliwość łączenia spotkań w bloki tematyczne.
Terminy i tematy zajęć należy ustalić co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem(e-mail: sekretariat@nac.gov.pl)

 

Proponowane tematy spotkań:

 • Systemy informatyczne stosowane w polskich archiwach na przykładzie projektów „ZoSIA” i „Szukaj w Archiwach” (Oddział Archiwistyki Cyfrowej).
 • Najważniejsze zespoły i zbiory fotografii w NAC. Istotne zagadnienia związane z opracowaniem archiwalnym – zarys metodyki opracowania fotografii, identyfikacja nieopisanych zdjęć – oraz podstawy prawa autorskiego w kontekście archiwów fotograficznych (Oddział Zbiorów Fotograficznych: Katarzyna Kalisz).
 • Najstarsze techniki fotograficzne omówione na podstawie przykładów zdjęć znajdujących się w zbiorach NAC. Opisy wybranych fotografii wraz ze wskazówkami dotyczącymi sposobów rozpoznania techniki oraz podstawowych zasad bezpiecznego przechowywania fotografii (Oddział Zbiorów Fotograficznych: Łukasz Karolewski).
 • Ogólne warunki przechowywania dokumentacji archiwalnej, zarówno fotograficznej, jak i aktowej. Zaprezentowanie najważniejszych rodzajów nośników (negatyw szklany, błona, odbitka) wraz z metodami przechowywania oraz prostymi zabiegami konserwatorskimi (czyszczenie, klejenie) (Oddział Zbiorów Fotograficznych: Łukasz Karolewski).
 • Tajemnice zdjęć z zasobu Ilustrowanego Kuriera Codziennego, czyli z dziejów dawnej fotografii prasowej. Omówienie działalności IKC oraz wydawanych przez koncern tytułów prasowych. Przedstawienie technik retuszu i fotomontażu oraz innych ciekawostek wynikających z ówczesnej techniki fotograficznej i zasad dziennikarstwa (Oddział Zbiorów Fotograficznych: Łukasz Karolewski).
 • Tajniki właściwej identyfikacji fotografii, czyli jak ustalić lokalizację zdjęcia na podstawie numeru tramwaju. Opracowując zdjęcia, archiwista musi pracować niczym Sherlock Holmes i brać pod uwagę wszelkie nasuwające się przesłanki. Czasem pozornie nieistotny szczegół może okazać się kluczowy dla poprawnej identyfikacji (Oddział Zbiorów Fotograficznych: Łukasz Karolewski).
 • Najważniejsze zespoły oraz zbiory nagrań dźwiękowych i filmów w NAC wraz z dokumentacją towarzyszącą. Opracowanie dokumentacji audiowizualnej w świetle obowiązujących przepisów (Oddział Filmów i Nagrań Dźwiękowych: Katarzyna Plewka).
 • Digitalizacja krok po kroku, czyli czym dokładnie zajmuje się digitalizator/digitalizatorka oraz jakie warunki należy spełnić, by nim/nią zostać. Przedstawienie projektów działań digitalizacyjnych jako procesów opartych na obiegu oryginalnych materiałów i kopii cyfrowych z wyszczególnieniem i opisaniem poszczególnych etapów (Oddział Digitalizacji: Mateusz Bolesta).
 • Digitalizacja w teorii i praktyce. Zaprezentowanie najważniejszych rodzajów nośników materiałów archiwalnych oraz różnic w sposobie ich digitalizacji. Standardy nowoczesnej digitalizacji i dobre praktyki oparte na przykładach współpracy pomiędzy  archiwistami/archiwistkami zajmującymi się opracowaniem materiałów, działem digitalizacji oraz konserwatorami/konserwatorkami (Oddział Digitalizacji: Mateusz Bolesta).
 • Digitalizacja od strony technologicznej. Prezentacja nowoczesnego sprzętu – wybór, parametry techniczne, specyfikacja oraz przygotowanie do procesu digitalizacji (Oddział Digitalizacji: Mateusz Bolesta).
 • Historia mikrofilmowania w archiwach państwowych i perspektywy jej rozwoju w najbliższej przyszłości. Przedstawienie zasobu Centralnego Magazynu Mikrofilmów i roli mikrofilmów w masowej digitalizacji zbiorów archiwalnych (Oddział Digitalizacji: Grzegorz Sroka).
 • Popularyzacja dziedzictwa cyfrowego, czyli jak zdobyć ponad 90 tys. fanów w mediach społecznościowych. Omówienie działań NAC z zakresu promocji i popularyzacji zdigitalizowanych archiwaliów – przybliżenie realizowanych akcji popularyzatorskich oraz serii wydawniczej NAC, a także działań artystycznych opracowywanych na kanwie materiałów ze zbiorów NAC (Oddział Komunikacji i Udostępniania).
 • Edukacyjny potencjał archiwów, czyli dlaczego „lekcje archiwalne” powinny już dawno odejść do lamusa. Prezentacja możliwości wykorzystania archiwalnych zasobów cyfrowych w ramach edukacji formalnej (w tym nauczania zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zdalnym) oraz nieformalnej na przykładzie projektu „Szkoła z SwA”, a także działań warsztatowych dedykowanych różnym grupom odbiorców. Przykłady działań edukacyjnych prowadzonych w NAC i inspiracje do realizacji lekcji (nie tylko) historii (Oddział Komunikacji i Udostępniania).

 

Zintegrowany System Informacji Archiwalnej w wersji edukacyjnej na Państwa uczelni!

W ramach oferty edukacyjnej NAC proponujemy również wdrożenie na Państwa uczelni Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA) w wersji edukacyjnej. Narzędzie to jest zgodne z polską metodyką archiwalną, a funkcjonalnie odpowiada wersji systemu wykorzystywanego przez archiwistów do bieżącej pracy. Tym samym umożliwicie Państwo studentom zapoznanie się z systemem informatycznym polecanym przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych do ewidencjonowania i opracowania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych.

Więcej informacji nt. wersji edukacyjnej systemu ZoSIA: oac@nac.gov.pl.