Oferta dla szkół

Oferta dla szkół

NAC inspiruje!

 • bezpłatne zajęcia w siedzibie Narodowego Archiwum Cyfrowego (ul. Hankiewicza 1, Warszawa) lub w szkole.
 • Czas trwania 45 min.
 • możliwość zwiedzania magazynu archiwalnego NAC dla grupy do 15 uczniów.
 • rekomendowane przedmioty: język polski, historia, plastyka, wiedza o społeczeństwie, sztuka
 • bezpłatne scenariusze zajęć i materiały edukacyjne do samodzielnego wykorzystania w czasie lekcji

 

Termin i tematy zajęć należy ustalić z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem – e-mail: sekretariat[at]nac.gov.pl

NAC dla szkół podstawowych

 

Oferta edukacyjna dla klas 1 – 3

Poznajemy tajemnice Narodowego Archiwum Cyfrowego!

Jak wyglądają pamiątki przeszłości? Po co są archiwa? Jak dawniej powstawały zdjęcia i  do czego służą obecnie stare fotografie? Pokażemy uczniom archiwalne zdjęcia Narodowego Archiwum Cyfrowego. Główną część zajęć stanowi warsztat plastyczny, na którym uczestnicy wykonują magnesy lub kolaże wykorzystując kopie archiwalnych fotografii z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego. Zajęcia są dobrym wstępem do rozpoczęcia nauki historii w czwartej klasie.

 

Oferta edukacyjna dla klas 4

Warsztat młodego badacza historii

Na tych zajęciach pokazujemy, że każdy może być badaczem historii i samodzielnie odkrywać ciekawostki historyczne. Uczymy jak poznawać przeszłość w oparciu o źródła historyczne, które dzięki procesowi digitalizacji są ogólnodostępne w Narodowym Archiwum Cyfrowym. Dodatkowo oferujemy krótki warsztat plastyczny, na którym każdy uczestnik samodzielnie wykonuje magnes lub zakładkę do książki wykorzystując kopie archiwalnych fotografii z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego. Celem zajęć jest rozbudzenie w dzieciach pasji do poznawania historii.

 

Oferta edukacyjna dla klas 5 – 8

 

Źródła historyczne w Narodowym Archiwum Cyfrowym

Zapraszamy na fotograficzną podróż w czasie! Zagłębimy się w historię oglądając zdjęcia z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego. Lekcja archiwalna będzie dotyczyć zakresu chronologicznego określonego przez nauczyciela historii, który zamawia lekcję. Podczas lekcji każdy uczestnik zdobędzie umiejętność samodzielnego wyszukiwania dowolnych cyfrowych źródeł historycznych w zasobie on-line Narodowego Archiwum Cyfrowego. Dodatkowo oferujemy krótki warsztat plastyczny wykorzystujący kopie archiwalnych fotografii Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Temat do wyboru:

 • Warszawa – historia miasta zarejestrowana na fotografiach Narodowego Archiwum Cyfrowego.
 • Podróż dookoła świata z NAC.

 

Dwudziestolecie międzywojenne w obiektywie Narodowego Archiwum Cyfrowego

 • II Rzeczpospolita Polska na fotografiach Narodowego Archiwum Cyfrowego

Korzystając z bogatego zasobu fotograficznego Narodowego Archiwum Cyfrowego przeniesiemy się w czasie do okresu II Rzeczypospolitej i zaprezentujemy najważniejsze osiągnięcia kulturalne i gospodarcze Polski w okresie międzywojennym. Pokażemy portrety artystów, przedstawienia teatralne, wystawy sztuki, wydarzenia muzyczne i literackie, które wpływały na kształtowanie kultury narodowej. Uczestnicy zobaczą fotografie fabryk, zakładów przemysłowych, budowy portu morskiego w Gdyni, ukazujących dynamiczny rozwój gospodarczy kraju.

 •  Ważne wynalazki XX wieku na fotografiach Narodowego Archiwum Cyfrowego

Na zajęciach obejrzymy stare gazety z koncernu Ilustrowanego Kuriera Codziennego i przyjrzymy się temu jak ukazywały historię wielkich wynalazków XX wieku. Ponadto zaprezentujemy kolekcję najciekawszych fotografii z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego, przedstawiających wynalazki z pierwszych dekad XX w.

 


 

NAC dla szkół ponadpodstawowych

 

Jak powstaje fotografia?

Jak zatrzymać chwilę? Czy każdy z nas widzi wszystko tak samo? Co to jest diapozytyw, dagerotyp, stereoskop, ambrotypia czy ferrotypia? W czasie spotkania poznamy szlachetne techniki fotograficzne, zobaczymy stare aparaty fotograficzne, oryginalne fotografie i przekonamy się co można zrobić z ich reprodukcjami. Postaramy się dostrzec jak najwięcej pozytywów w negatywach a także przyjrzymy się ewolucji fotografii na przestrzeni wieków i ocenimy wady i zalety fotografii cyfrowej.

 

Warszawa (nie)odzyskana

II wojna światowa sprawiła, że wiele ważnych miejsc na mapie Warszawy zniknęło bezpowrotnie. W czasie warsztatów wrócimy więc do tego, co utracone. Przyjrzymy się archiwalnym zdjęciom Dworca Głównego, Wielkiej Synagogi, pałacu Saskiego czy portu lotniczego na Mokotowie. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, z jakich względów zdecydowano się na rekonstrukcję niektórych zabytków, innych zaś nie. Zastanowimy się również, dlaczego rozbierano budynki w centralnych punktach Warszawy także podczas pokoju – jak działo się to przykładowo w przypadku cerkwi prawosławnych. W warsztatach zostaną wykorzystane materiały ze zbiorów NAC oraz portalu Szukaj w Archiwach.

 

Tajemnicze dzieje obrazów Jana Matejki

Lekcja archiwalna proponowana w 2023 Roku Jana Matejki. Opowiemy o tym, jakie losy spotkały największe dzieła Mistrza Matejki a doskonałą dokumentacją tej historii będą archiwalne fotografie z zasobu NAC.

 

Dwudziestolecie międzywojenne w obiektywie Narodowego Archiwum Cyfrowego

 • II Rzeczpospolita Polska na fotografiach Narodowego Archiwum Cyfrowego

Korzystając z bogatego zasobu fotograficznego Narodowego Archiwum Cyfrowego przeniesiemy się w czasie do okresu II Rzeczypospolitej i zaprezentujemy najważniejsze osiągnięcia kulturalne i gospodarcze Polski w okresie międzywojennym. Pokażemy portrety artystów, przedstawienia teatralne, wystawy sztuki, wydarzenia muzyczne i literackie, które wpływały na kształtowanie kultury narodowej. Uczestnicy zobaczą fotografie fabryk, zakładów przemysłowych, budowy portu morskiego w Gdyni, ukazujących dynamiczny rozwój gospodarczy kraju.

 •  Ważne wynalazki XX wieku na fotografiach Narodowego Archiwum Cyfrowego

Na zajęciach obejrzymy stare gazety z koncernu Ilustrowanego Kuriera Codziennego i przyjrzymy się temu jak ukazywały historię wielkich wynalazków XX wieku. Ponadto zaprezentujemy kolekcję najciekawszych fotografii z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego, przedstawiających wynalazki z pierwszych dekad XX w.