Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna

NAC inspiruje!

  • – bezpłatne zajęcia
  • – grupy zorganizowane (od 10 do 20 osób)
  • – uczniowie szkół podstawowych i średnich, a także studenci uczelni wyższych.
  • – każde spotkanie dopasowujemy do zainteresowań, potrzeb i możliwości grupy.
  • – zajęcia organizowane są w siedzibie NAC przy ul. Hankiewicza 1 w Warszawie, w godz. 9-15 od poniedziałku do piątku.

Termin i tematy zajęć należy ustalić z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem z Zuzanną Zasacką (email: zuzanna.zasacka@nac.gov.pl, tel. 22 572 16 46 )

NAC DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

„Poznajemy tajemnice archiwum!”

Czy zastanawialiście się kiedyś jak powstaje pamięć? Gdzie przechowywane są wspomnienia? Jak wyglądają pamiątki przeszłości? Pierwsza przygoda w archiwum to przede wszystkim wspólne odkrywanie tajemniczych zakamarków archiwalnym magazynów, spoglądanie w przyszłość przez pryzmat przeszłości, poszukiwanie osobistych opowieści w odbiciu historii a także poznawanie zasad rządzących zbiorem archiwalnym i inspiracja do konstruowania własnych kolekcji, zarówno tych materialnych, jak i niematerialnych.

„Jak powstaje fotografia?”

Czy można malować światłem? Jak zatrzymać chwilę? Czy każdy z nas widzi wszystko tak samo? Co to jest diapozytyw, dagerotyp, stereoskop, ambrotypia czy ferrotypia? W czasie spotkania poznamy szlachetne techniki fotograficzne, zobaczymy stare aparaty fotograficzne, oryginalne fotografie i przekonamy się co można zrobić z ich reprodukcjami. Postaramy się dostrzec jak najwięcej pozytywów w nagatywach a także przyjrzymy się ewolucji fotografii na przestrzeni wieków i ocenimy wady i zalety fotografii cyfrowej.

„Najlepsze kasztany…”

Jakie tajemnice i zagadki kryją się w Narodowym Archiwum Cyfrowym? Co to są mikrofilmy? Po co powstają i jak się z nimi obchodzić? Szpiegowskie historie i niesamowite opowieści. Będziemy tropić, łączyć fakty i „węszyć” w najciemniejszych kątach archiwum. Dowiemy jak odczytywać mikroskopijne dokumenty i odszyfrowywać zagadkowe przekazy. Historia stanie się fascynującą przygodą…

Zatem…„Zuzanna lubi je tylko jesienią” – bez odbioru!


NAC DLA UCZNIÓW SZKOŁY ŚREDNIEJ

„Archiwalny powrót do przyszłości”

Jakimi prawami rządzi się archiwum? Po co powstaje i dla kogo jest? Co tak naprawdę dzieje się za (zamkniętymi?) drzwiami magazynów archiwalnych? Spotkanie poświęcone teorii i praktyce związanej z dokumentowaniem historii. Zwrócimy uwagę na zagadnienia związane z kształtowaniem pamięci zbiorowej, osobistymi historiami, prawdą historyczną i jej współczesna interpretacją. Zajęcia w formie dyskusji i warsztatów.

„Od niedoszłej narzeczonej Chopina do selfie na FB”

Wszyscy jesteśmy fotografami…? Spotkanie poświęcone historii fotografii i jej funkcjonowaniu w sferze archiwum. Będziemy dyskutować o materialności fotografii – zobaczymy przykłady szlachetnych technik fotograficznych i ich reprodukcje cyfrowe. Zastanowimy się nad archiwalnym zwrotem w kierunku cyfryzacji – od przeszłości do przyszłości? Zobaczymy jakimi prawami rządzą się fotografie w świecie wirtualnym i jakimi niespodziankami możemy się tam spotkać.


LEKCJE HISTORII W NAC

Zajęcia tematyczne dopasowane do programu nauczania na poziomie szkoły podstawowej (warsztaty) lub średniej (dyskusja).

Kim był szofer Józefa Piłsudskiego?

Wizualna opowieść o Józefie Piłsudskim, oparta na fotografiach zgromadzonych w zbiorach NAC to niesamowita podróż przez historię Polski początku XX wieku, okres I Wojny Światowej i Dwudziestolecie Międzywojenne. Przyglądając się portretom Marszałka, fotografiom reportażowym oraz sytuacyjnym poznamy m.in.: historię Legionów, zobaczymy i przeanalizujemy moment odzyskania niepodległości czy przewrotu majowego a także wspólnie zastanowimy się nad „kultem Piłsudskiego”. Tytułowy szofer stanie się naszym przewodnikiem i jednocześnie zagadką, którą spróbujemy wspólnie rozwikłać.

20 obrazów Powstania Warszawskiego

63 dni w 20 kadrach. Czy to wystarczy aby poznać przebieg Powstania, opowiedzieć o przyczynach i zależności związanych z jego wybuchem, zapoznać się z codziennym życiem Powstańców, przeanalizować i ocenić jego efekty? Każde zdjęcie dokładnie obejrzymy, opowiemy jego historię, poznamy jego twórcę. Jeżeli uznamy, że 20 zdjęć to za mało, wspólnie uzupełnimy opowieść o fotografie zgromadzone w (wirtualnych i nie tylko) magazynach NAC. Zajęcia to nie tylko lekcja historii, lecz także ćwiczenie związane z samodzielnym wyszukiwaniem materiałów archiwalnych.


STUDENCI UCZELNI WYŻSZYCH
(szczególnie zapraszamy kierunki: archiwistyka, historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, animacja kultury, kierunki artystyczne, muzealnictwo, ochrona dóbr kultury)

„Kuluary NAC”

Zajęcia prowadzone w formie wykładu, dyskusji i zwiedzania siedziby NAC, w tym prezentacja pracowni specjalistycznych. Proponowane tematy spotkań w zależności od zainteresowań odbiorców obejmują:

  • omówienie najważniejszych zadań NAC, jego misji i okoliczności powstania,zapoznanie z systemami informatycznymi stosowanymi w polskich archiwach na przykładzie projektów ZoSIA i szukajwarchiwach.pl,
  • omówienie najważniejszych zespołów i zbiorów fotografii w NAC, zasygnalizowanie problemów opracowania archiwalnego (jednostka inwentarzowa/jednostka archiwalna fotografii, sposoby identyfikacji nieopisanych zdjęć), podstawy prawa autorskiego fotografii,
  • przedstawienie historii mikrofilmowania w archiwach państwowych i jej perspektyw w najbliższej przyszłości; przedstawienie zasobu Centralnego Magazynu Mikrofilmów i roli mikrofilmów w masowej digitalizacji zbiorów archiwalnych,
  • prezentacja zbiorów audiowizualnych (nagrań dźwiękowych i filmów) i sposobu ich opracowania,
  • teoretyczne omówienie oraz praktyczna prezentację zadań oddziału digitalizacji, w tym również przedstawienie problemu związanego z zabezpieczaniem dużych zasobów cyfrowych; rodzaje nośników i sposoby zapisu danych.