System ZoSIA wciąż udoskonalany i dostosowywany do potrzeb użytkowników

Właśnie zakończyliśmy kolejną aktualizację systemu ZoSIA. W nowej wersji wprowadziliśmy funkcjonalności, o które prosili użytkownicy. Najważniejsze z nich to możliwość zmiany sygnatur na literowe oraz możliwość zmiany unikalności sygnatur w zespole. Dodatkowo m.in. uruchomiliśmy edycję danych użytkowników przez administratora lokalnego czy dodaliśmy brakujące języki w opisach na poziomie zespołów i jednostek.

System w nowej wersji działa od poniedziałku 24 kwietnia. NAC systematycznie zbiera uwagi dotyczące działania systemu, analizuje i wprowadza zmiany. System ZoSIA powstał, aby ułatwić codzienną pracę pracownikom archiwów państwowych, dlatego będziemy go rozbudowywać i dostosowywać do potrzeb użytkowników.

 

Archiwum Państwowe we Wrocławiu korzysta z systemu ZoSIA

W marcu skończyliśmy wdrożenie systemu ZoSIA w Archiwum Państwowym we Wrocławiu. Tym samym archiwum dołączyło do grupy 46 instytucji, które korzystają z systemu stworzonego przez NAC.

W ramach wdrożenia ZoSIA przeszkoliliśmy 22 osoby z obsługi systemu. Jednocześnie przeniesiono dotychczasowe bazy archiwum do nowego systemu. Dzięki temu wrocławscy archiwiści mogą korzystać z nowoczesnego narzędzia, które ułatwia im pracę i zapewnia bezpieczeństwo danych. Wdrożenie systemu ZoSIA usprawnia publikację zbiorów w ogólnopolskim serwisie Szukaj w Archiwach.

Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA to aplikacja, która pozwala na opracowywanie (ewidencję i inwentaryzację) materiałów archiwalnych. System został zbudowany przez NAC w 2008 i od tamtej pory jest stale rozwijany. Obecnie korzysta z niego 46 instytucji – w tym archiwa państwowe, ale również muzea, biblioteki, czy fundacje.

 

Ponad 310 tysięcy nowych skanów na Szukaj w Archiwach

Kolejne udostępnienie nowych skanów w portalu SzukajwArchiwach.pl to materiały pochodzące z archiwów państwowych w Częstochowie, Krakowie, Lublinie, Opolu, Poznaniu i w Warszawie. Po raz pierwszy w historii portalu zostały umieszczone skany z archiwum społecznego – Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich.

 

Projekt Szukaj w Archiwach od samego początku powstawał w celu integracji wszystkich archiwów w Polsce. Obecnie z tej możliwości korzystają 62 instytucje.  – To dla nas bardzo ważne, aby do naszego programu przystępowały nie tylko archiwa państwowe, lecz również biblioteki, muzea czy fundacje. Nie status formalny organizacji jest najważniejszy, ale misja, czyli upowszechnianie i udostępnianie archiwaliów – opowiada dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego Marianna Otmianowska –  Cieszę się, że robimy kolejny krok do przodu i umieszczamy materiały ze zbiorów organizacji pozarządowej. Mam nadzieję, że wkrótce do naszego portalu dołączą inne fundacje i stowarzyszenia – dodaje Otmianowska.

 
 

W zbiorach archiwum Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich znajdują się archiwalia z terenów parafii ormiańsko-katolickich na Kresach Wschodnich. Osiem parafii było ulokowanych w Galicji, a parafie Suczawa i Czerniowice na terenie Bukowiny. – Korzystaliśmy z ZoSIA jako jedno z pierwszych w Polsce archiwów społecznych. Gdy przystąpiliśmy do projektu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, pojawiła się możliwość zdigitalizowania wszystkich ksiąg metrykalnych oraz zapowiedzi – wyjaśnia Hanna Kopczyńska-Kłos z Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich. Nie wszystkie dokumenty zachowały się do naszych czasów. Większość tych, które przetrwały znalazła się po II wojnie światowej na terenie Polski. – Nasza fundacja wciąż przyjmuje darowizny materialne, a czasami nawet kopie. Gromadzimy i zabezpieczamy te archiwalia. To, co obecnie udostępniliśmy na portalu SzukajwArchiwach.pl to niewielka część naszego archiwum – dodaje Kopczyńska-Kłos.

 


 
 
Podczas ostatniej aktualizacji zostało dodanych 2778 skanów z 5 zespołów archiwalnych Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich. Kolejne etapy prac przewidują opracowanie oraz digitalizację rękopisów ormiańskich. Są one wyjątkowe ze względu na użycie alfabetu i języka ormiańskiego oraz bogato zdobionych iluminacji. Najstarsze z nich pochodzą z XVI wieku. W zbiorach fundacji znajdują się również fotografie, pergaminy, muzealia oraz takie zespoły jak spuścizna po biskupie Józefie Teodorowiczu czy Ewangeliarz ze Skewry.

 


 
 

Liczba wszystkich skanów, które dodano podczas ostatniej aktualizacji Szukaj w Archiwach wynosi 313 315. Największą liczbą skanów wyróżniają się zespoły: Akta miasta Krakowa, Tajna Policja Państwowa w Opolu, Prezydium Policji w Poznaniu. Łączna liczba skanów, które znajdują się na portalu to 23 312 043. W marcu liczba użytkowników, którzy odwiedzili nasz portal wyniosła 69 558, a liczba odsłon 3 861 505. Kolejne aktualizacje serwisu są zaplanowane na czerwiec, wrzesień i grudzień.

 

Pełny spis nowych zespołów do pobrania.

Podsumowanie spotkania Komitetu Sterującego ds. systemu ZoSIA

11 kwietnia odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego ds. Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA. Podczas spotkania uczestnicy omówili szczegóły powołania grupy roboczej ds. systemu ZoSIA pod nazwą: Ambasadorzy ZoSIA. Dyskutowano również na temat systemu NiKA i możliwości rozbudowania funkcjonalności ZoSIA w zakresie działań nadzorczych archiwów. Ponadto NAC przedstawił raport dotyczący wdrożenia systemu w archiwach państwowych.