Zachowanie cyfrowego dziedzictwa archiwalnego

II Konferencja
Zachowanie cyfrowego dziedzictwa archiwalnego
Kraków 23-24 czerwca 2016

W 2015 roku NAC we współpracy z UMK zorganizowało pierwszą konferencję pod hasłem Zachowanie cyfrowego dziedzictwa archiwalnego. Podczas tego spotkania staraliśmy się zdefiniować główne problemy w sferze dokumentacji elektronicznej gromadzonej w archiwach. Zdaliśmy sobie sprawę, że gromadzenie cyfrowych zasobów archiwalnych nie jest kwestią przyszłości, ale tematem jak najbardziej aktualnym i zjawiskiem, które zachodzi na naszych oczach. Idąc za tą refleksją, drugą konferencję zdecydowaliśmy się poświęcić przeglądowi aktualnych i planowanych praktyk związanych z przejmowaniem, przechowywaniem, opracowaniem i udostępnianiem dokumentacji elektronicznej. Chcemy, aby to spotkanie było okazją do zaprezentowania praktycznych rozwiązań – ale też faktycznych problemów, z którymi stykają się archiwiści w kontekście dokumentacji elektronicznej.

Program


 

Dzień 1

23 czerwca 2016 r. 

1. Otwarcie 9-9.10

 • 9.10-9.35 wykład otwierający dr hab. Waldemar Chorążyczewski prof. UMK (UMK), Teoria archiwalna jako refleksja spajająca naukę o dziedzinie archiwalnej

2. Sesja 1 Teoria archiwalna a dokument elektroniczny (wystąpienie 15-20 minut, po wystąpieniu dyskusja)

 • 9.35-10.00 dr. hab. Wiesław Nowosad (UMK) NOMA a dokument elektroniczny
 • 10.00-10.25 Robert Górski, Bartosz Nowożycki (NDAP) Amerykańska terminologia dot. dokumentacji elektronicznej
 • 10.25-10.50 dr hab. Rafał Galuba (UAM), Aspekty prawne i terminologiczne zarządzania dokumentacją i materiałami archiwalnymi w postaci elektronicznej
 • 10.50-11.15 dr Marek Konstankiewicz, (UMCS), Archiwalia prywatne mające postać cyfrową w regulacjach prawa polskiego

3. przerwa kawowa 11.15-11.30

4. Sesja 2 – Projekty krajowe i zagraniczne – przegląd inicjatyw

 • 11.30-11.55 Barbara Bielaszka (UP), Cyfrowe dziedzictwo Tarnowa – digitalizacja tarnowskich zbiorów archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych
 • 11.55-12.20 dr Tomasz Traczyk, dr Grzegorz Płoszajski (PW) Doświadczenia płynące z projektu Cyfrowego Repozytorium Dokumentów CREDO
 • 12.20-12.45 Projekt ADE (NDAP) [oczekuje na potwierdzenie]
 • 12.45-13.10 Sebastian Czerniak (MC) Archiwizacja rejestrów państwowych na przykładzie zbioru PESEL
 • 13.10-13.35 Andrzej Anisimowicz (NAC), Projekt E-ARK – cele i aktualny stan prac
 • 13.35-14.00 Grzegorz Myrda (IH PAN), Aplikacja do opracowywania historycznych rękopisów

5. przerwa obiadowa 14.00-15.15
(Organizatorzy zapewniają posiłek referentom konferencji)

6. Sesja 3 – Doświadczenia archiwów w przejmowaniu ewidencjonowaniu i opracowaniu dokumentacji elektronicznej

 • 15.15-15.40 Wojciech Sawicki (IPN), Bazy danych Służby Bezpieczeństwa
 • 15.40-16.05 Andrzej Pieczunko (IPN), Migracja danych cyfrowych służb ochrony państwa do systemu informacji archiwalnej IPN. Wyciąg z dziennika doświadczeń projektu “Cyfrowe Archiwum”
 • 16.05-17.25 Panel: Dokumentacja elektroniczna w zasobach archiwów państwowych
 • Archiwum Państwowe w Warszawie, Arkadiusz Węgierak
 • Archiwum Akt Nowych, dr Adam Dąbrowski
 • Archiwum Państwowe w Suwałkach, Sławomir Filipowicz
 • Archiwum Państwowe w Szczecinie, Michał Knitter
 • Archiwum Państwowe w Płocku, Jarosław Jóźwiak
 • Archiwum Państwowe w Poznaniu, Michał Seredyński
 • Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Szymon Różyński
 • Archiwum Narodowe w Krakowie, Sylwester Rękas

7. przerwa kawowa 17.25-17.40

8. Sesja 4 Zarządzanie dokumentacją elektroniczną w kancelarii i w archiwum

 • 17.40-18.05 Jarosław Orszulak (UW Kraków), Archiwum zakładowe urzędu w rzeczywistości EZD
 • 18.05-18.30 dr Dorota Drzewiecka, Tomasz Karaś (UP), Dokumentacja tradycyjna i elektroniczna. Z doświadczeń przy wdrażaniu systemu SEOD w Urzędzie Miasta Krakowa
 • 18.30-18.55 Robert Stępień (UMCS), Doświadczenia Archiwum Narodowego w Londynie w ramach zarządzania dokumentacją elektroniczną podmiotów publicznych

 

Dzień 2

24 czerwca 2016 r.

1. Sesja 5 Archiwizacja Internetu

 • 9.00-9.25 dr Agnieszka Długosz-Pysz Uniwersytet Jagielloński Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Problematyka archiwizacji Internetu w świetle publikacji naukowych z lat 2011-2015
 • 9.25-9.50 Marcin Wilkowski (UW), Archiving of experience? Performatywne archiwa zbiorów cyfrowych i ich ograniczenia
 • 9.50-10.15 Marcin Rdzak, Uniwersytet Papieski JPII, Jak się to robi na Zachodzie? Środowisko instytucji archiwizujących strony internetowe w świetle Web Archiving Environmental Scan
 • 10.15-10.40 dr Agnieszka Rosa (UMK), Wartościowanie zasobów Internetu – z jakich metod gromadzenia i kryteriów doboru mogą korzystać archiwa?

2. przerwa kawowa 10.40-10.55

 

3. 10.55-12.55 Prezentacje wyników badań studentów i doktorantów UMK i UP cz. 1 (po 15 minut w tym pytania)

 

 •  Paweł Łukasiewicz (UP), Stan archiwizacji internetu w Polsce na przykładzie portali internetowych, stron Urzędu Miasta Krakowa, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Polskiej Akademii Nauk i Archiwum Narodowego w Krakowie
 • Bartłomiej Konopa (UMK) Archiwalny opis witryn internetowych – próba stworzenia modelu
 • Konrad Obrzud (UP), Wybrane metody archiwizacji stron WWW
 • Marta Ruczyńska (UMK) “Blogosfera – co internetowe pamiętniki mogą powiedzieć przyszłym pokoleniom i czy należy je archiwizować?”
 • Piotr Bewicz (UMK) „Social history w social mediach”
 • Celina Dembicka, Maria Strulak (UMK), Systemy teleinformatyczne w urzędach administracji publicznej wybranych powiatów
 • Wioletta Smosna (UP), Od głównej spisowni do SEOD czyli organizacja i funkcjonowanie Referatu Archiwum Urzędu Miasta Krakowa;

 

4. przerwa obiadowa 13.00-14.15
(Organizatorzy zapewniają posiłek referentom konferencji)

5. 14.15-16.15 Prezentacje wyników badań studentów i doktorantów UMK i UP cz. 2
 • Klaudia Skibińska, Weronika Rapacz (UP), Wrota Małopolski – platforma promocyjna regionu
 • Hadrian Ciechanowski (UMK), Aplikacja Źródło jako narzędzie w procesie archiwotwórczym w Systemie Rejestrów Państwowych
 • Piotr Czekaj (UMK): „Proces przechowywania i opracowywania e-faktury”
 • Artur Wójtowicz (UMK):, Dokument elektroniczny w stowarzyszeniu i fundacji na przykładzie Towarzystwa Miłośników Torunia „ToMiTo”
 • Magdalena Wiśniewska (UMK):, Cyfrowe Archiwum Łodzian Miastograf.pl – raport z badania terenowego
 • Paulina Wierzba, Maria Woszczek (UP), Standardy jakości zapisu danych w wybranych cyfrowych archiwach społecznych i ośrodkach dokumentacyjnych.
 • Marta Różyńska, Monika Weiss (UMK), Korespondencja elektroniczna jako część spuścizn
 • Monika Cołbecka (UMK), Baza danych prac dyplomowych z zakresu tak zwanej archiwistyki cyfrowej
 • Julia Piwowarczyk (UP), SEKAP – System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

6. 16.15-16.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

miejsce obrad:
UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ul. Podchorążych 2
Audytorium im. Prof. Wincentego Danka

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie konferencji

Kontakt: cyfrowe2016@nac.gov.pl