Rozmowy o digitalizacji z delegacją z Ukrainy

11 października w Narodowym Archiwum Cyfrowym odbyło się spotkanie dr Pawła Pietrzyka, Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i Anastasii Bondar, Wiceminister Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy.

W składzie delegacji ukraińskiej znalazły się osoby odpowiedzialne za ochronę dziedzictwa kulturowego, transformację cyfrową i projekty teleinformatyczne. Gości powitali Dyrektor Archiwum Akt Nowych Mariusz Olczak i Dyrektor NAC Piotr Zawilski. Przedmiotem rozmów była digitalizacja materiałów archiwalnych, na pytania przybyłych odpowiedzi udzielali specjaliści z NAC.

Dr Paweł Pietrzyk na wstępie poruszył kwestie organizacji archiwów w Polsce i rozwoju ich infrastruktury, w tym planowanej adaptacji obiektu dla Narodowego Archiwum Cyfrowego. Zapewnił o trwającej pomocy archiwów polskich dla ukraińskich w trakcie obecnej wojny. Poinformował też o polsko-ukraińskiej wystawie „Mamo, ja nie chcę wojny”, która była przygotowana przez Archiwum Akt Nowych i jest dostępna w kolejnych miejscach na świecie.

Anastasiia Bondar przekazała, że ukraińskie materiały archiwalne to niezwykle cenne dziedzictwo historii całej państwowości, które powinno zostać zachowane. Podkreśliła znaczenie digitalizacji w tym procesie. Zwróciła uwagę na konieczność koordynacji w zakresie standardów cyfrowych, które są niezbędne by zachować wspólną przestrzeń digitalizacji.

Dyrektor NAC Piotr Zawilski zaprezentował skalę działania instytucji, która oprócz repozytorium dokumentacji audiowizualnej, projektuje, utrzymuje i rozwija systemy oraz infrastrukturę cyfrową dla sieci archiwów. Poinformował o niedawnym rozwoju Centralnego Repozytorium Cyfrowego – rozbudowie przestrzeni dla danych oraz systemów ich zabezpieczenia. Zwrócił uwagę na kwestie standaryzacji digitalizacji archiwów państwowych i otwartość na inne podmioty, w tym archiwa kościelne i fundacje korzystające z programu MKiDN Kultura Cyfrowa.

W dalszej części spotkania była okazja do zapoznania się z funkcjonowaniem oddziału IT i pracowni digitalizacji oraz dalszej wymiany doświadczeń.

11.10.2022

Spotkajmy się w NAC!

Narodowe Archiwum Cyfrowe zaprasza wszystkich zainteresowanych na popołudniowe, jesienne odwiedziny przy ul. Hankiewicza 1 w Warszawie, gdzie będziemy prezentować tematy związane z archiwalną fotografią.

Chcesz bliżej poznać archiwalne fotografie? Przyjdź do nas.

Na jedno popołudnie lub cykl spotkań.

Po szkole, pracy lub podczas wolnego popołudnia.

Dowiesz się, co przechowujemy w zbiorach ponad 15 milionów fotografii, poznasz tajemnice retuszu przedwojennych zdjęć prasowych, uzyskasz podpowiedź jak wykorzystać archiwalia podczas lekcji, dotkniesz obrazowej historii PRL, zdobędziesz wiedzę o właściwym przechowywaniu odbitek albo ich datowaniu i rozpoznawaniu.

Interesujesz się fotografią albo historią? Jesteś nauczycielem, genealogiem, dziennikarzem a może zupełnie kimś innym, ale pasjonuje Cię przeszłość naszego kraju, Warszawy lub własnej rodziny? Chętnie dowiemy się czegoś nowego od Ciebie.

Zapraszamy!

 

Daty spotkań: 24, 28 października; 7, 10, 21, 24 listopada; w godzinach 17:00-18:30

Tematy spotkań: https://www.nac.gov.pl/wiedza-i-edukacja/spotkania-w-nac/

Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/663506728494085/663506735160751/?ref=newsfeed

Zgłoszenia: pocztą elektroniczną na adres sekretariat[at]nac.gov.pl

 

 

7.10.2022

Dni Digitalizatora 2022

Tegoroczna edycja szkolenia kierowanego do pracowników archiwów zajmujących się cyfrowym zabezpieczaniem materiałów archiwalnych była wspólnym przedsięwzięciem Narodowego Archiwum Cyfrowego i Wytwórni Filmów Oświatowych, a znaczna jego część dotyczyła zabezpieczania taśmy filmowej.

Spotkanie odbyło się w dniach 29-30 września w miejscu doskonale oddającym atmosferę produkcji filmowej – Muzeum Kinematografii w Łodzi. Zebranych powitali Dyrektor NAC Piotr Zawilski i Prezes WFO Waldemar Drozd.

Następnie zabrał głos Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk, który przybliżył cele połączenia w archiwach państwowych, od przyszłego roku, oddziałów zajmujących się digitalizacją i konserwacją. Jak uzasadniał, służyć ma to lepszemu planowaniu zabezpieczenia zbiorów. Znalazło się miejsce na dyskusję między pracownikami archiwów i Naczelnym Dyrektorem. W dalszej części, kwestiami organizacyjnymi, w tym sprawozdawczością, zajęła się Eliza Dąbrowska z NDAP.

Na podstawie ankiet wypełnionych przez archiwa, organizatorzy zidentyfikowali potrzebę poruszenia tematyki zamówień publicznych. Procedury zakupowe omówił Łukasz Radzikowski, praktykę pisania SIWZ i OPZ z zakresu digitalizacji – Andrzej Daniluk. Mateusz Bolesta przedstawił najnowszy zakup NAC – stanowisko reprograficzne oparte na aparacie cyfrowym.

Ostatnią część pierwszego dnia uczestnicy spędzili podzieleni na grupy. Na ekranie kinowym pojawiły się najnowsze filmy szkoleniowe autorstwa centrum kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych (NAC), które były realizowane w różnych ośrodkach archiwalnych. Możliwości kreatywnego wykorzystania zbiorów ukazały prezentacje wirtualnej rzeczywistości, oglądane przez obecnych w goglach 3D. Historię polskiego filmu można było poczuć zwiedzając wnętrza i zapoznając z eksponatami Muzeum Kinematografii.

Kolejny dzień spotkania był skoncentrowany na digitalizacji filmów. Prezentacje z elementami warsztatów dotyczyły identyfikacji nośników, sposobów przechowywania taśmy, problemów konserwatorskich, priorytetów digitalizacji i przygotowania zamówień zewnętrznych a także parametrów kontroli jakości cyfrowego obrazu. Prowadzili je pracownicy i specjaliści zewnętrzni zaproszeni przez Wytwórnię Filmów Oświatowych: Marcin Korzekwa, Jakub Krakowiak, Karolina Grams oraz Mateusz Starzak.

Dziękujemy prelegentom i uczestnikom spotkania, mamy nadzieję że była to wymiana wiedzy, która zaowocuje jeszcze lepszym zabezpieczeniem naszego dziedzictwa narodowego.


03.10.2022

30.09 – Dzień Archiwisty – konkurs zakończony

Dziękujemy za interesujące zgłoszenia, z laureatami skontaktowaliśmy się w celu przekazania nagród.

Wygraj album z fotografiami Stefana Rassalskiego!

Z okazji święta wszystkich archiwistów z przyjemnością ogłaszamy konkurs, w którym do wygrania jest 50 albumów z serii wydawniczej NAC – „Stolica Rassalskiego”.

Co należy zrobić?

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • wejść do zbiorów online NAC na szukajwarchiwach.gov.pl
  • następnie umieścić je wraz z sygnaturą i krótkim uzasadnieniem wyboru w komentarzu pod postem konkursowym na profilu NAC na FB, który będzie opublikowany 30 września.

Nagrody

Z nadesłanych przez Państwa propozycji komisja konkursowa wybierze 50 zgłoszeń, które nagrodzi albumami „Stolica Rassalskiego”. Ze zwycięskich zdjęć stworzymy kolekcję w serwisie Szukaj w Archiwach.

Termin

Na Państwa zgłoszenia czekamy na naszym profilu na FB przez cały Dzień Archiwisty30 września 2022!

Prosimy o zapoznanie się z poniższym Regulaminem Konkursu.

Zachęcamy wszystkich gorąco do udziału!

Prezentacja spuścizny fotograficznej Jana Magierskiego

W dniach 22-23 września 2022 r. w Kaliszu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Spuścizny w zbiorach archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych bazą źródłową w badaniach biograficznych”, podczas której wspólnie obradowali archiwiści, bibliotekarze, muzealnicy, akademicy i naukowcy z całej Polski.

Organizatorem konferencji było Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Jako przedstawicielka Narodowego Archiwum Cyfrowego, w konferencji wzięła udział Olga Nasińska – starsza archiwistka z Oddziału Zbiorów Fotograficznych. Wygłosiła referat pt. Spuścizna Fotograficzna Jana Magierskiego w zbiorach narodowego Archiwum Cyfrowego”.

Jan Magierski (1936-2021) – nauczyciel akademicki, fotograf, znawca historii fotografii lubelskiej, autor tekstów poświęconych fotografii, aktywny opozycjonista w latach 70. i 80. XX w., ukończył Wydział Chemii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. W latach 1963-2002 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Rolniczej. Jan Magierski uczestniczył w czterech naukowych ekspedycjach na Spitsbergen (w latach 1988, 1989, 1990 i 2001), gdzie – oprócz prac badawczych – fotografował. Z fotografii wykonanych podczas wypraw powstała wystawa „Krajobrazy Spitzbergenu”. Brał udział w ponad 60 wystawach monograficznych i zbiorowych w kraju i za granicą. Jest laureatem wielu nagród, m.in. FIAP 1992 w Barcelonie oraz Memorial Maria Luisa w Infiesto w 2002 r.

Jan Magierski był synem Stanisława Magierskiego, będącego jednym z czołowych fotografów międzywojennego Lublina oraz Danuty Magierskiej z domu Jankowskiej, harcerki, komendantki Lubelskiej Chorągwi Harcerek, działaczki Szarych Szeregów i Armii Krajowej.

Jan Magierski przekazał do NAC swoją spuściznę w darze, w 2019 r.

26.09.2022

Wizyta wrocławskich archiwistów

23 września odwiedzili nas członkowie i sympatycy oddziału wrocławskiego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Wycieczka obejmowała budynek archiwalny przy ul. Hankiewicza 1, czyli pracownie i magazyny Archiwum Akt Nowych oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Uczestnicy zainteresowani byli systemami informatycznymi do ewidencjonowania i udostępniania materiałów archiwalnych (czyli ZoSIA i Szukaj w Archiwach), które przedstawił Piotr Strembski. Następnie Renata Balewska i Monika Mossakowska-Biało z Oddziału Komunikacji i Udostępniania zaprezentowały przykładowe zbiory, wśród których były oryginalne zdjęcia stereoskopowe z lat 40. XX wieku oraz negatywy zdjęć obiektów z terenu Dolnego Śląska.

Archiwiści mieli też okazję zapoznać się z zasadami digitalizacji i posiadanym sprzętem, które omówił Mateusz Bolesta z Oddziału Digitalizacji. Była również okazja do obejrzenia pomieszczeń i zbiorów Oddziału Filmów i Nagrań Dźwiękowych, o których opowiedziała Jolanta Kliś.

26.09.2022

Gdynia w fotografiach Henryka Poddębskiego

Od 23 września do 23 kwietnia przyszłego roku w Muzeum Miasta Gdyni potrwa wystawa „Wymiary Nowoczesności. Gdynia w fotografiach Henryka Poddębskiego”, której partnerem jest Narodowe Archiwum Cyfrowe.

23 września 1922 roku Sejm przyjął ustawę o budowie portu w Gdyni. Decyzja ta spowodowała, że w ciągu kilkunastu lat nadmorska wieś stała się ponad 120-tysięcznym miastem z największym portem na Bałtyku i jednym z najnowocześniejszych w Europie. Rezultat tej decyzji został udokumentowany na fotografiach Henryka Poddębskiego, wykonanych podczas jego podróży na Wybrzeże w latach 1927-1938. Jego zdjęcia przedstawiają wymiary nowoczesności, która była marzeniem, celem do którego dążyły inne regiony II RP. Niezwykły postęp przemysłowy i technologiczny, rozwój infrastruktury miejskiej, funkcjonalistycznej architektury użyteczności publicznej, obrazy nowoczesnych transatlantyków cumujących przy Dworcu Morskim, ale przede wszystkim nowoczesny styl życia oddziaływały na masową wyobraźnię.

Część prezentowanych zbiorów pochodzi z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego, z Archiwum fotograficznego Henryka Poddębskiego. W zespole znajdują się czarno-białe negatywy na błonie i na szkle oraz diapozytywy, a także autorskie odbitki pozytywowe, obejmujące cały obszar odrodzonej Rzeczpospolitej oraz Wolne Miasto Gdańsk. Fotograf dokumentował głównie architekturę miast i wsi, a także przemysł i rolnictwo. Uwieczniał ludzi różnych profesji, podczas prac polowych, robót budowlanych, handlu, pracy w fabrykach, a także w czasie relaksu (mecze piłki nożnej, zabawy ludowe, plaża).

 

Wernisaż: 23.09.2022

Finisaż: 23.04.2023

Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1A, Gdynia

23.09.2022

 

Czwartoklasiści poznają archiwalne fotografie

Lekcje w Narodowym Archiwum Cyfrowym to sposób na ciekawe spędzenie czasu i pogłębienie wiedzy na temat archiwalnej fotografii!

Przekonali się o tym uczniowie klasy 4 ze Szkoły Podstawowej nr 23 z Warszawy, którzy 16 września odwiedzili nasze archiwum. Podczas rozmowy okazało się, że właściwie każdy zetknął się w domu z utrwalonymi na papierze obrazami…

W NAC dzieci poznały prawdziwe skarby – unikatowe, dawne fotografie wykonane technikami szlachetnymi. Zajrzały też do albumu zdjęć stanowiącego dar dla prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

Na koniec wspólnie zobaczyliśmy w jaki sposób można wykorzystać archiwalne zdjęcia do projektów cyfrowych. Największy entuzjazm wzbudziła wystawa on-line prezentująca międzywojenny Toruń na ożywionych zdjęciach i baloniarskie tradycje tego miasta – Archiwalny Fotoplastikon w Toruniu.

Przez moment pobujaliśmy w chmurach!

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą lekcji archiwalnych.

 

 

19.09.2022

Migawki z finisażu wystawy „Powojenna Warszawa”

Wystawa fotografii Zbyszka Siemaszki, której partnerem jest Narodowe Archiwum Cyfrowe, odbyła się 10 września w Centrum Praskim Koneser w Sali Filtracja.

W spotkaniu uczestniczyła rodzina fotografa.

Katarzyna Kalisz, kierownik Oddziału Zbiorów Fotograficznych przybliżyła uczestnikom spotkania temat Warszawy i warszawiaków na fotografiach Zbyszko Siemaszki w Narodowym Archiwum Cyfrowym, a Łukasz Karolewski, kustosz z tegoż oddziału, opowiedział o powojennych fotografach Warszawy.

Wydarzenie zgromadziło wielu pasjonatów fotografii a rozmowom nie było końca…

16.09.2022

Informacja o stratach wojennych #bezprzedawNIEnia

Lata II wojny światowej i dwie okupacje: niemiecka i sowiecka skutkowały bezpowrotną utratą i fizycznym zniszczeniem wielu archiwaliów. Szczególnie tragiczne były losy zasobów centralnych archiwów warszawskich. Bombardowania miasta w początkowej fazie wojny nie miały jeszcze katastrofalnych następstw. Symbolem unicestwienia 5 archiwów warszawskich i ich zasobów, liczących ponad 50 km akt, stały się dopiero wydarzenia z końcowego okresu działań wojennych.

W 1944 r. po upadku powstania warszawskiego niemieccy okupanci, niszcząc niemal dom po domu, doprowadzili do spalenia najważniejszych zasobów archiwalnych państwa polskiego. Nastąpiło to już po ustaniu walk z powstańcami warszawskimi. Niemcy dokonali tych czynów z premedytacją oraz łamiąc postanowienia układu kapitulacyjnego.

Więcej informacji o stratach materiałów archiwalnych

1 2 3 4 31