Szkolenie dla archiwistów kościelnych

W ramach współpracy z Ośrodkiem Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Narodowym Archiwum Cyfrowym miało miejsce szkolenie dla archiwistów kościelnych.

W dniach 18-19 października odbyły się warsztaty poświęcone opracowaniu, digitalizacji i przechowywaniu materiałów fotograficznych oraz nagrań dźwiękowych.

W części poświęconej opracowaniu i przechowywaniu archiwalnych materiałów fotograficznych i dźwiękowych przedstawiono akty normatywne NDAP regulujące opracowanie dokumentacji fotograficznej i dźwiękowej, a także wypracowane w NAC kryteria oceny wartości dokumentacji fotograficznej z prywatnych spuścizn i kolekcji przy przejmowaniu jej do archiwum. Następnie omówiono i przećwiczono w praktyce inwentaryzację materiałów fotograficznych i dźwiękowych w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej (ZoSIA). Uzupełnieniem była prezentacja różnych rodzajów nośników fotograficznych oraz dźwiękowych i sposobów ich zabezpieczania, a także przechowywania.

W tracie warsztatów poświęconych fotografii cyfrowej uczestnicy zostali zapoznani z najnowszym, zaawansowanym systemem fotograficznym na wyposażeniu Oddziału Digitalizacji w Narodowym Archiwum Cyfrowym, a także wdrożeni w proces obrazowania cyfrowego materiałów transparentnych przy użyciu powyższego sprzętu. Była to również okazja do pogłębionych dyskusji nad zagadnieniami zarządzania barwą, standardów digitalizacji, a także nad kierunkami rozwoju nowoczesnej digitalizacji w procesie masowym i nowoczesnej digitalizacji zabezpieczającej. Warsztaty poprzedzone zostały wstępem dotyczącym najnowszych trendów i wytycznych w digitalizacji zarówno w Narodowym Archiwum Cyfrowym, jak i na świecie.

Warsztaty poświęcone digitalizacji materiałów dźwiękowych składały się z części teoretycznej oraz praktycznej. W części pierwszej zostały omówione pojęcia dotyczące dźwięku, historii rejestracji i odtwarzania dźwięku, przegląd nośników, sprzętu, programów oraz parametry i standardy digitalizacji nagrań dźwiękowych. 

W części praktycznej wraz z uczestnikami warsztatów poddaliśmy digitalizacji taśmę magnetyczną. Otrzymany plik cyfrowy został edytowany (przycinanie, normalizacja, odszumianie, eksport do formatu mp3).

 

20.10.2022

Warsztaty archiwalne, czyli NAC od kuchni

17 października Narodowe Archiwum Cyfrowe odwiedzili członkowie łódzkiego oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Dwie dwudziestoosobowe grupy archiwistów miały okazję poznać specyfikę archiwum audiowizualnego.

Uczestników warsztatów powitali dyrektorzy obydwu archiwów mieszczących się pod adresem Hankiewicza 1: Mariusz Olczak (AAN) i Piotr Zawilski (NAC).

Łukasz Karolewski przybliżył, skąd pochodzą materiały fotograficzne dominujące w NAC, a Joanna Aderek-Wiśniewska prezentowała cymelia ze zbiorów. Tomasz Szulc mierzył się z pytaniami o sprzęt do digitalizacji nośników dźwięku a Jolanta Kliś oprowadzała po magazynie nagrań. Mateusz Bolesta zdradził tajniki cyfrowego odwzorowywania negatywów.

Archiwiści mieli też zapewnioną prezentację dziejów i materiałów archiwalnych AAN w miejscach ich przechowywania.

 

18.10.2022

Rozmowy o digitalizacji z delegacją z Ukrainy

11 października w Narodowym Archiwum Cyfrowym odbyło się spotkanie dr Pawła Pietrzyka, Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i Anastasii Bondar, Wiceminister Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy.

W składzie delegacji ukraińskiej znalazły się osoby odpowiedzialne za ochronę dziedzictwa kulturowego, transformację cyfrową i projekty teleinformatyczne. Gości powitali Dyrektor Archiwum Akt Nowych Mariusz Olczak i Dyrektor NAC Piotr Zawilski. Przedmiotem rozmów była digitalizacja materiałów archiwalnych, na pytania przybyłych odpowiedzi udzielali specjaliści z NAC.

Dr Paweł Pietrzyk na wstępie poruszył kwestie organizacji archiwów w Polsce i rozwoju ich infrastruktury, w tym planowanej adaptacji obiektu dla Narodowego Archiwum Cyfrowego. Zapewnił o trwającej pomocy archiwów polskich dla ukraińskich w trakcie obecnej wojny. Poinformował też o polsko-ukraińskiej wystawie „Mamo, ja nie chcę wojny”, która była przygotowana przez Archiwum Akt Nowych i jest dostępna w kolejnych miejscach na świecie.

Anastasiia Bondar przekazała, że ukraińskie materiały archiwalne to niezwykle cenne dziedzictwo historii całej państwowości, które powinno zostać zachowane. Podkreśliła znaczenie digitalizacji w tym procesie. Zwróciła uwagę na konieczność koordynacji w zakresie standardów cyfrowych, które są niezbędne by zachować wspólną przestrzeń digitalizacji.

Dyrektor NAC Piotr Zawilski zaprezentował skalę działania instytucji, która oprócz repozytorium dokumentacji audiowizualnej, projektuje, utrzymuje i rozwija systemy oraz infrastrukturę cyfrową dla sieci archiwów. Poinformował o niedawnym rozwoju Centralnego Repozytorium Cyfrowego – rozbudowie przestrzeni dla danych oraz systemów ich zabezpieczenia. Zwrócił uwagę na kwestie standaryzacji digitalizacji archiwów państwowych i otwartość na inne podmioty, w tym archiwa kościelne i fundacje korzystające z programu MKiDN Kultura Cyfrowa.

W dalszej części spotkania była okazja do zapoznania się z funkcjonowaniem oddziału IT i pracowni digitalizacji oraz dalszej wymiany doświadczeń.

11.10.2022

Spotkajmy się w NAC!

Narodowe Archiwum Cyfrowe zaprasza wszystkich zainteresowanych na popołudniowe, jesienne odwiedziny przy ul. Hankiewicza 1 w Warszawie, gdzie będziemy prezentować tematy związane z archiwalną fotografią.

Chcesz bliżej poznać archiwalne fotografie? Przyjdź do nas.

Na jedno popołudnie lub cykl spotkań.

Po szkole, pracy lub podczas wolnego popołudnia.

Dowiesz się, co przechowujemy w zbiorach ponad 15 milionów fotografii, poznasz tajemnice retuszu przedwojennych zdjęć prasowych, uzyskasz podpowiedź jak wykorzystać archiwalia podczas lekcji, dotkniesz obrazowej historii PRL, zdobędziesz wiedzę o właściwym przechowywaniu odbitek albo ich datowaniu i rozpoznawaniu.

Interesujesz się fotografią albo historią? Jesteś nauczycielem, genealogiem, dziennikarzem a może zupełnie kimś innym, ale pasjonuje Cię przeszłość naszego kraju, Warszawy lub własnej rodziny? Chętnie dowiemy się czegoś nowego od Ciebie.

Zapraszamy!

 

Daty spotkań: 24, 28 października; 7, 10, 21, 24 listopada; w godzinach 17:00-18:30

Tematy spotkań: https://www.nac.gov.pl/wiedza-i-edukacja/spotkania-w-nac/

Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/663506728494085/663506735160751/?ref=newsfeed

Zgłoszenia: pocztą elektroniczną na adres sekretariat[at]nac.gov.pl

 

 

7.10.2022

Dni Digitalizatora 2022

Tegoroczna edycja szkolenia kierowanego do pracowników archiwów zajmujących się cyfrowym zabezpieczaniem materiałów archiwalnych była wspólnym przedsięwzięciem Narodowego Archiwum Cyfrowego i Wytwórni Filmów Oświatowych, a znaczna jego część dotyczyła zabezpieczania taśmy filmowej.

Spotkanie odbyło się w dniach 29-30 września w miejscu doskonale oddającym atmosferę produkcji filmowej – Muzeum Kinematografii w Łodzi. Zebranych powitali Dyrektor NAC Piotr Zawilski i Prezes WFO Waldemar Drozd.

Następnie zabrał głos Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk, który przybliżył cele połączenia w archiwach państwowych, od przyszłego roku, oddziałów zajmujących się digitalizacją i konserwacją. Jak uzasadniał, służyć ma to lepszemu planowaniu zabezpieczenia zbiorów. Znalazło się miejsce na dyskusję między pracownikami archiwów i Naczelnym Dyrektorem. W dalszej części, kwestiami organizacyjnymi, w tym sprawozdawczością, zajęła się Eliza Dąbrowska z NDAP.

Na podstawie ankiet wypełnionych przez archiwa, organizatorzy zidentyfikowali potrzebę poruszenia tematyki zamówień publicznych. Procedury zakupowe omówił Łukasz Radzikowski, praktykę pisania SIWZ i OPZ z zakresu digitalizacji – Andrzej Daniluk. Mateusz Bolesta przedstawił najnowszy zakup NAC – stanowisko reprograficzne oparte na aparacie cyfrowym.

Ostatnią część pierwszego dnia uczestnicy spędzili podzieleni na grupy. Na ekranie kinowym pojawiły się najnowsze filmy szkoleniowe autorstwa centrum kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych (NAC), które były realizowane w różnych ośrodkach archiwalnych. Możliwości kreatywnego wykorzystania zbiorów ukazały prezentacje wirtualnej rzeczywistości, oglądane przez obecnych w goglach 3D. Historię polskiego filmu można było poczuć zwiedzając wnętrza i zapoznając z eksponatami Muzeum Kinematografii.

Kolejny dzień spotkania był skoncentrowany na digitalizacji filmów. Prezentacje z elementami warsztatów dotyczyły identyfikacji nośników, sposobów przechowywania taśmy, problemów konserwatorskich, priorytetów digitalizacji i przygotowania zamówień zewnętrznych a także parametrów kontroli jakości cyfrowego obrazu. Prowadzili je pracownicy i specjaliści zewnętrzni zaproszeni przez Wytwórnię Filmów Oświatowych: Marcin Korzekwa, Jakub Krakowiak, Karolina Grams oraz Mateusz Starzak.

Dziękujemy prelegentom i uczestnikom spotkania, mamy nadzieję że była to wymiana wiedzy, która zaowocuje jeszcze lepszym zabezpieczeniem naszego dziedzictwa narodowego.


03.10.2022