Szkolenie dla archiwistów kościelnych

Aktualności

Szkolenie dla archiwistów kościelnych

W ramach współpracy z Ośrodkiem Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Narodowym Archiwum Cyfrowym miało miejsce szkolenie dla archiwistów kościelnych.

W dniach 18-19 października odbyły się warsztaty poświęcone opracowaniu, digitalizacji i przechowywaniu materiałów fotograficznych oraz nagrań dźwiękowych.

W części poświęconej opracowaniu i przechowywaniu archiwalnych materiałów fotograficznych i dźwiękowych przedstawiono akty normatywne NDAP regulujące opracowanie dokumentacji fotograficznej i dźwiękowej, a także wypracowane w NAC kryteria oceny wartości dokumentacji fotograficznej z prywatnych spuścizn i kolekcji przy przejmowaniu jej do archiwum. Następnie omówiono i przećwiczono w praktyce inwentaryzację materiałów fotograficznych i dźwiękowych w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej (ZoSIA). Uzupełnieniem była prezentacja różnych rodzajów nośników fotograficznych oraz dźwiękowych i sposobów ich zabezpieczania, a także przechowywania.

W tracie warsztatów poświęconych fotografii cyfrowej uczestnicy zostali zapoznani z najnowszym, zaawansowanym systemem fotograficznym na wyposażeniu Oddziału Digitalizacji w Narodowym Archiwum Cyfrowym, a także wdrożeni w proces obrazowania cyfrowego materiałów transparentnych przy użyciu powyższego sprzętu. Była to również okazja do pogłębionych dyskusji nad zagadnieniami zarządzania barwą, standardów digitalizacji, a także nad kierunkami rozwoju nowoczesnej digitalizacji w procesie masowym i nowoczesnej digitalizacji zabezpieczającej. Warsztaty poprzedzone zostały wstępem dotyczącym najnowszych trendów i wytycznych w digitalizacji zarówno w Narodowym Archiwum Cyfrowym, jak i na świecie.

Warsztaty poświęcone digitalizacji materiałów dźwiękowych składały się z części teoretycznej oraz praktycznej. W części pierwszej zostały omówione pojęcia dotyczące dźwięku, historii rejestracji i odtwarzania dźwięku, przegląd nośników, sprzętu, programów oraz parametry i standardy digitalizacji nagrań dźwiękowych. 

W części praktycznej wraz z uczestnikami warsztatów poddaliśmy digitalizacji taśmę magnetyczną. Otrzymany plik cyfrowy został edytowany (przycinanie, normalizacja, odszumianie, eksport do formatu mp3).

 

20.10.2022