Spotkania w NAC
Spotkajmy się
w NAC!

Spotkania w NAC

 

Dla osób i grup zainteresowanych archiwalnymi zbiorami fotograficznymi

 

Zakres oferty? Bezpłatne spotkania tematyczne w siedzibie Narodowego Archiwum Cyfrowego, przy ul. Hankiewicza 1 w Warszawie.

Do kogo kierujemy naszą ofertę? Do wszystkich miłośników archiwalnej fotografii, regionalistów, varsavianistów, genealogów i osób badających dzieje własnej rodziny, archiwistów społecznych, dziennikarzy i nauczycieli.

W jakich godzinach? 17:00-18:30

Ważne informacje:

 • spotkania są prowadzone przez kustosza Łukasza Karolewskiego z Oddziału Zbiorów Fotograficznych Narodowego Archiwum Cyfrowego,
 • liczba uczestników spotkania: 5 – 20,
 • spotkania odbywają się zgodnie z podanymi przez NAC terminami,
 • każde spotkanie rozpoczynamy od omówienia najważniejszych zadań NAC, jego misji i okoliczności powstania,
 • istnieje możliwość łączenia spotkań w bloki tematyczne,
 • zgłoszenia uczestników przyjmujemy z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem (e-mail: sekretariat[at]nac.gov.pl).

Terminy i tematyka spotkań

 

24 października 2022

 • Zasób fotograficzny Narodowego Archiwum Cyfrowego (przekrojowy przegląd najważniejszych zespołów)

W zbiorach NAC jest ponad 15 mln fotografii. Najstarsze sięgają połowy XIX w., najnowsze ocierają się o współczesność. W czasie spotkania przyjrzymy się największym, najciekawszym i najcenniejszym poznawczo zespołom z zasobu. Zobaczymy też, jak bardzo zróżnicowany obraz przeszłości prezentują nam autorzy tych zdjęć.


27 października 2022

 • Tajemnice zdjęć Ilustrowanego Kuriera Codziennego (retusz, fotomontaż)

„Nic tak nie kłamie, jak fotografia” – szczególnie fotografia retuszowana i montowana na użytek „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” (1910-1939) czyli popularnego „Ikaca”, najpoczytniejszej ogólnopolskiej przedwojennej gazety. Przekonamy się, że edycja zdjęć jest zjawiskiem tak starym, jak fotografia, zmieniły się tylko stosowane metody.  


7 listopada 2022

 • Zdjęcia archiwalne w służbie szkolnictwa

Fotografie z zasobu NAC dotyczą bardzo zróżnicowanych dziedzin wiedzy, spośród których znajdą się praktycznie wszystkie przedmioty szkolne, od fizyki po wychowanie fizyczne. Ilustrowanie lekcji archiwalnymi zdjęciami jest prostym sposobem na uatrakcyjnienie nauki – i to nie tylko przedmiotów bezpośrednio powiązanych z historią.


10 listopada 2022

 • Grażyna Rutowska – sylwetka fotografki

Przez archiwistów pieszczotliwie zwana „Rucią”, Grażyna Rutowska (1946-2002) była fotoreporterką, dziennikarką, miłośniczką psów i motoryzacji. W czasie swej kariery wykonała 40 tysięcy zdjęć, dokumentujących architekturę, przemysł, kulturę i codzienne życie polskich wsi i miast.  Doskonale radziła sobie w zdominowanym przez mężczyzn zawodzie fotoreportera, jednocześnie nie zatracając swej kobiecości. Jej twórczość stanowi wyjątkowy portret PRL-u od końca lat 60. do początku lat 80, ze szczególnym uwzględnieniem dekady Edwarda Gierka.


21 listopada 2022

 • Ogólne warunki przechowywania dokumentacji archiwalnej, zarówno fotograficznej, jak i aktowej

Zaprezentowanie najważniejszych rodzajów nośników (negatyw szklany, błona, odbitka) wraz z metodami przechowywania oraz prostymi zabiegami konserwatorskimi (czyszczenie, klejenie).


24 listopada 2022

 • Tajniki właściwej identyfikacji fotografii

 jak ustalić lokalizację zdjęcia na podstawie numeru tramwaju? Opracowując zdjęcia, archiwista musi pracować niczym Sherlock Holmes i brać pod uwagę wszelkie nasuwające się przesłanki. Czasem pozornie nieistotny szczegół może okazać się kluczowy dla poprawnej identyfikacji.