Dni Digitalizatora 2022

Aktualności

Dni Digitalizatora 2022

Tegoroczna edycja szkolenia kierowanego do pracowników archiwów zajmujących się cyfrowym zabezpieczaniem materiałów archiwalnych była wspólnym przedsięwzięciem Narodowego Archiwum Cyfrowego i Wytwórni Filmów Oświatowych, a znaczna jego część dotyczyła zabezpieczania taśmy filmowej.

Spotkanie odbyło się w dniach 29-30 września w miejscu doskonale oddającym atmosferę produkcji filmowej – Muzeum Kinematografii w Łodzi. Zebranych powitali Dyrektor NAC Piotr Zawilski i Prezes WFO Waldemar Drozd.

Następnie zabrał głos Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk, który przybliżył cele połączenia w archiwach państwowych, od przyszłego roku, oddziałów zajmujących się digitalizacją i konserwacją. Jak uzasadniał, służyć ma to lepszemu planowaniu zabezpieczenia zbiorów. Znalazło się miejsce na dyskusję między pracownikami archiwów i Naczelnym Dyrektorem. W dalszej części, kwestiami organizacyjnymi, w tym sprawozdawczością, zajęła się Eliza Dąbrowska z NDAP.

Na podstawie ankiet wypełnionych przez archiwa, organizatorzy zidentyfikowali potrzebę poruszenia tematyki zamówień publicznych. Procedury zakupowe omówił Łukasz Radzikowski, praktykę pisania SIWZ i OPZ z zakresu digitalizacji – Andrzej Daniluk. Mateusz Bolesta przedstawił najnowszy zakup NAC – stanowisko reprograficzne oparte na aparacie cyfrowym.

Ostatnią część pierwszego dnia uczestnicy spędzili podzieleni na grupy. Na ekranie kinowym pojawiły się najnowsze filmy szkoleniowe autorstwa centrum kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych (NAC), które były realizowane w różnych ośrodkach archiwalnych. Możliwości kreatywnego wykorzystania zbiorów ukazały prezentacje wirtualnej rzeczywistości, oglądane przez obecnych w goglach 3D. Historię polskiego filmu można było poczuć zwiedzając wnętrza i zapoznając z eksponatami Muzeum Kinematografii.

Kolejny dzień spotkania był skoncentrowany na digitalizacji filmów. Prezentacje z elementami warsztatów dotyczyły identyfikacji nośników, sposobów przechowywania taśmy, problemów konserwatorskich, priorytetów digitalizacji i przygotowania zamówień zewnętrznych a także parametrów kontroli jakości cyfrowego obrazu. Prowadzili je pracownicy i specjaliści zewnętrzni zaproszeni przez Wytwórnię Filmów Oświatowych: Marcin Korzekwa, Jakub Krakowiak, Karolina Grams oraz Mateusz Starzak.

Dziękujemy prelegentom i uczestnikom spotkania, mamy nadzieję że była to wymiana wiedzy, która zaowocuje jeszcze lepszym zabezpieczeniem naszego dziedzictwa narodowego.


03.10.2022