30.09 – Dzień Archiwisty – konkurs zakończony

Dziękujemy za interesujące zgłoszenia, z laureatami skontaktowaliśmy się w celu przekazania nagród.

Wygraj album z fotografiami Stefana Rassalskiego!

Z okazji święta wszystkich archiwistów z przyjemnością ogłaszamy konkurs, w którym do wygrania jest 50 albumów z serii wydawniczej NAC – „Stolica Rassalskiego”.

Co należy zrobić?

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • wejść do zbiorów online NAC na szukajwarchiwach.gov.pl
  • następnie umieścić je wraz z sygnaturą i krótkim uzasadnieniem wyboru w komentarzu pod postem konkursowym na profilu NAC na FB, który będzie opublikowany 30 września.

Nagrody

Z nadesłanych przez Państwa propozycji komisja konkursowa wybierze 50 zgłoszeń, które nagrodzi albumami „Stolica Rassalskiego”. Ze zwycięskich zdjęć stworzymy kolekcję w serwisie Szukaj w Archiwach.

Termin

Na Państwa zgłoszenia czekamy na naszym profilu na FB przez cały Dzień Archiwisty30 września 2022!

Prosimy o zapoznanie się z poniższym Regulaminem Konkursu.

Zachęcamy wszystkich gorąco do udziału!

Prezentacja spuścizny fotograficznej Jana Magierskiego

W dniach 22-23 września 2022 r. w Kaliszu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Spuścizny w zbiorach archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych bazą źródłową w badaniach biograficznych”, podczas której wspólnie obradowali archiwiści, bibliotekarze, muzealnicy, akademicy i naukowcy z całej Polski.

Organizatorem konferencji było Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Jako przedstawicielka Narodowego Archiwum Cyfrowego, w konferencji wzięła udział Olga Nasińska – starsza archiwistka z Oddziału Zbiorów Fotograficznych. Wygłosiła referat pt. Spuścizna Fotograficzna Jana Magierskiego w zbiorach narodowego Archiwum Cyfrowego”.

Jan Magierski (1936-2021) – nauczyciel akademicki, fotograf, znawca historii fotografii lubelskiej, autor tekstów poświęconych fotografii, aktywny opozycjonista w latach 70. i 80. XX w., ukończył Wydział Chemii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. W latach 1963-2002 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Rolniczej. Jan Magierski uczestniczył w czterech naukowych ekspedycjach na Spitsbergen (w latach 1988, 1989, 1990 i 2001), gdzie – oprócz prac badawczych – fotografował. Z fotografii wykonanych podczas wypraw powstała wystawa „Krajobrazy Spitzbergenu”. Brał udział w ponad 60 wystawach monograficznych i zbiorowych w kraju i za granicą. Jest laureatem wielu nagród, m.in. FIAP 1992 w Barcelonie oraz Memorial Maria Luisa w Infiesto w 2002 r.

Jan Magierski był synem Stanisława Magierskiego, będącego jednym z czołowych fotografów międzywojennego Lublina oraz Danuty Magierskiej z domu Jankowskiej, harcerki, komendantki Lubelskiej Chorągwi Harcerek, działaczki Szarych Szeregów i Armii Krajowej.

Jan Magierski przekazał do NAC swoją spuściznę w darze, w 2019 r.

26.09.2022

Wizyta wrocławskich archiwistów

23 września odwiedzili nas członkowie i sympatycy oddziału wrocławskiego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Wycieczka obejmowała budynek archiwalny przy ul. Hankiewicza 1, czyli pracownie i magazyny Archiwum Akt Nowych oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Uczestnicy zainteresowani byli systemami informatycznymi do ewidencjonowania i udostępniania materiałów archiwalnych (czyli ZoSIA i Szukaj w Archiwach), które przedstawił Piotr Strembski. Następnie Renata Balewska i Monika Mossakowska-Biało z Oddziału Komunikacji i Udostępniania zaprezentowały przykładowe zbiory, wśród których były oryginalne zdjęcia stereoskopowe z lat 40. XX wieku oraz negatywy zdjęć obiektów z terenu Dolnego Śląska.

Archiwiści mieli też okazję zapoznać się z zasadami digitalizacji i posiadanym sprzętem, które omówił Mateusz Bolesta z Oddziału Digitalizacji. Była również okazja do obejrzenia pomieszczeń i zbiorów Oddziału Filmów i Nagrań Dźwiękowych, o których opowiedziała Jolanta Kliś.

26.09.2022

Gdynia w fotografiach Henryka Poddębskiego

Od 23 września do 23 kwietnia przyszłego roku w Muzeum Miasta Gdyni potrwa wystawa „Wymiary Nowoczesności. Gdynia w fotografiach Henryka Poddębskiego”, której partnerem jest Narodowe Archiwum Cyfrowe.

23 września 1922 roku Sejm przyjął ustawę o budowie portu w Gdyni. Decyzja ta spowodowała, że w ciągu kilkunastu lat nadmorska wieś stała się ponad 120-tysięcznym miastem z największym portem na Bałtyku i jednym z najnowocześniejszych w Europie. Rezultat tej decyzji został udokumentowany na fotografiach Henryka Poddębskiego, wykonanych podczas jego podróży na Wybrzeże w latach 1927-1938. Jego zdjęcia przedstawiają wymiary nowoczesności, która była marzeniem, celem do którego dążyły inne regiony II RP. Niezwykły postęp przemysłowy i technologiczny, rozwój infrastruktury miejskiej, funkcjonalistycznej architektury użyteczności publicznej, obrazy nowoczesnych transatlantyków cumujących przy Dworcu Morskim, ale przede wszystkim nowoczesny styl życia oddziaływały na masową wyobraźnię.

Część prezentowanych zbiorów pochodzi z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego, z Archiwum fotograficznego Henryka Poddębskiego. W zespole znajdują się czarno-białe negatywy na błonie i na szkle oraz diapozytywy, a także autorskie odbitki pozytywowe, obejmujące cały obszar odrodzonej Rzeczpospolitej oraz Wolne Miasto Gdańsk. Fotograf dokumentował głównie architekturę miast i wsi, a także przemysł i rolnictwo. Uwieczniał ludzi różnych profesji, podczas prac polowych, robót budowlanych, handlu, pracy w fabrykach, a także w czasie relaksu (mecze piłki nożnej, zabawy ludowe, plaża).

 

Wernisaż: 23.09.2022

Finisaż: 23.04.2023

Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1A, Gdynia

23.09.2022

 

Czwartoklasiści poznają archiwalne fotografie

Lekcje w Narodowym Archiwum Cyfrowym to sposób na ciekawe spędzenie czasu i pogłębienie wiedzy na temat archiwalnej fotografii!

Przekonali się o tym uczniowie klasy 4 ze Szkoły Podstawowej nr 23 z Warszawy, którzy 16 września odwiedzili nasze archiwum. Podczas rozmowy okazało się, że właściwie każdy zetknął się w domu z utrwalonymi na papierze obrazami…

W NAC dzieci poznały prawdziwe skarby – unikatowe, dawne fotografie wykonane technikami szlachetnymi. Zajrzały też do albumu zdjęć stanowiącego dar dla prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

Na koniec wspólnie zobaczyliśmy w jaki sposób można wykorzystać archiwalne zdjęcia do projektów cyfrowych. Największy entuzjazm wzbudziła wystawa on-line prezentująca międzywojenny Toruń na ożywionych zdjęciach i baloniarskie tradycje tego miasta – Archiwalny Fotoplastikon w Toruniu.

Przez moment pobujaliśmy w chmurach!

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą lekcji archiwalnych.

 

 

19.09.2022

Migawki z finisażu wystawy „Powojenna Warszawa”

Wystawa fotografii Zbyszka Siemaszki, której partnerem jest Narodowe Archiwum Cyfrowe, odbyła się 10 września w Centrum Praskim Koneser w Sali Filtracja.

W spotkaniu uczestniczyła rodzina fotografa.

Katarzyna Kalisz, kierownik Oddziału Zbiorów Fotograficznych przybliżyła uczestnikom spotkania temat Warszawy i warszawiaków na fotografiach Zbyszko Siemaszki w Narodowym Archiwum Cyfrowym, a Łukasz Karolewski, kustosz z tegoż oddziału, opowiedział o powojennych fotografach Warszawy.

Wydarzenie zgromadziło wielu pasjonatów fotografii a rozmowom nie było końca…

16.09.2022

Informacja o stratach wojennych #bezprzedawNIEnia

Lata II wojny światowej i dwie okupacje: niemiecka i sowiecka skutkowały bezpowrotną utratą i fizycznym zniszczeniem wielu archiwaliów. Szczególnie tragiczne były losy zasobów centralnych archiwów warszawskich. Bombardowania miasta w początkowej fazie wojny nie miały jeszcze katastrofalnych następstw. Symbolem unicestwienia 5 archiwów warszawskich i ich zasobów, liczących ponad 50 km akt, stały się dopiero wydarzenia z końcowego okresu działań wojennych.

W 1944 r. po upadku powstania warszawskiego niemieccy okupanci, niszcząc niemal dom po domu, doprowadzili do spalenia najważniejszych zasobów archiwalnych państwa polskiego. Nastąpiło to już po ustaniu walk z powstańcami warszawskimi. Niemcy dokonali tych czynów z premedytacją oraz łamiąc postanowienia układu kapitulacyjnego.

Więcej informacji o stratach materiałów archiwalnych

NAC na Powszechnym Zjeździe Archiwistów Polskich

Co pięć lat odbywa się święto polskich archiwistów, okazja do spotkań, wymiany myśli i refleksji o archiwistyce i codziennej pracy w naszym zawodzie. W tym roku obrady powszechnego zjazdu miały miejsce pomiędzy 7 a 9 września w Łodzi, przewodniczącym komitetu organizacyjnego wydarzenia był dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego Piotr Zawilski.

W drugim dniu, p.o. zastępczyni dyrektora NAC Katarzyna Plewka moderowała panel Pamięć oderwana od nośnika, czyli o procesach digitalizacji materiałów archiwalnych oraz o nowych funkcjach archiwów. Przedstawiła również referat Rozdwojenie jaźni, czyli jak opracowywać dokumenty dźwiękowe w archiwach państwowych bez spójnych aktów normatywnych (streszczenie), odnosząc się do zmian przepisów dotyczących materiałów fonograficznych i postulując przygotowanie spójnych wskazówek postępowania z tą dokumentacją.

Wystąpienie Katarzyny Kalisz (kierowniczki Oddziału Zbiorów Fotograficznych NAC) Kryteria oceny fotografii: jak wartościować i jak brakować „z głową”? podkreśliło z kolei rolę konieczności wglądu w działalność twórcy podczas przejmowania spuścizn, zbiorów lub kolekcji od osób prywatnych oraz oceny szeregu technicznych zagadnień z dziedziny fotografii.

Kolejny referat, Pamięć niewybiórcza. O digitalizacji zabezpieczającej i kopii cyfrowej jako niematerialnym nośniku pamięci przygotowali Mateusz Bolesta oraz Joanna Wrotek-Dźwigalska z Oddziału Digitalizacji NAC. Przedstawiona została specyfika i rozwiązania digitalizacji archiwum audiowizualnego, gdzie prace koncentrują się na fotograficznych materiałach transparentnych.

Wśród wydarzeń towarzyszących, znacznym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty sekcji edukacji archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich: Mówić, żeby nas słuchali czyli o tym jak popularyzować, by odnieść sukces. Monika Mossakowska-Biało (główny specjalista ds. promocji NAC) wzięła udział w panelu dotyczącym popularyzacji archiwów w mediach społecznościowych, omawiając codzienną pracę związaną z utrzymywaniem profili najczęściej obserwowanego przez internautów archiwum.

W zaaranżowanej na miejscu zjazdu księgarni, można było bezpłatnie otrzymać albumy fotograficzne z serii wydawniczej Narodowego Archiwum Cyfrowego.

 

09.09.2022

Wystawa fotografii Zbyszka Siemaszki

10 września w Centrum Praskim Koneser odbędzie się prezentacja fotografii Zbyszka Siemaszki przechowywanych przez Narodowe Archiwum Cyfrowe – a udostępnianych pierwszy raz w kolorze.

Zbyszko Siemaszko (1925-2015) był fotografem w latach 1953-1969 współpracującym z ilustrowanym tygodnikiem “Stolica” oraz autorem licznych publikacji poświęconych Warszawie. Zbiór jego fotografii w NAC liczy ponad 6 tys. klatek negatywów, powstałych od 50. do 90. lat XX wieku. Na zdjęciach fotografa widać powstającą z ruin Warszawę (zdjęcia lotnicze dzielnic i osiedli), ulice, jak i życie codzienne mieszkańców stolicy. Narodowe Archiwum Cyfrowe w 2014 r. opublikowało album “Warszawa Siemaszki”, który jest dostępny do pobrania.

Obecnie wybrane kopie fotografii zostały poddane retuszowi i koloryzacji. Organizatorem wydarzenia, odbywającego się pod patronatem honorowym Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, jest Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

W prezentacji wezmą udział członkowie rodziny fotografa: Filip Siemaszko i Anna Siemaszko.

Podczas wydarzenia Katarzyna Kalisz (kierownik Oddziału Zbiorów Fotograficznych NAC) opowie o Warszawie i warszawiakach na fotografiach Zbyszka Siemaszki w Narodowym Archiwum Cyfrowym a Łukasz Karolewski (kustosz w NAC) o innych powojennych fotografach Warszawy, którymi byli: Mogens Tørsleff, Grażyna Rutowska i Lech Zielaskowski.

Następnie odbędzie się spacer po warszawskiej Pradze, który poprowadzą przewodnicy ze Stowarzyszenia “Praska Ferajna”.

Na wydarzenie obowiązują bezpłatne wejściówki, liczba miejsc jest ograniczona. Następnie, do poniedziałku 12 września, wystawę można oglądać w godzinach 10:00-18:00.

Więcej informacji i skany Archiwum fotograficznego Zbyszka Siemaszki

05.09.2022