NAC na Powszechnym Zjeździe Archiwistów Polskich

Aktualności

NAC na Powszechnym Zjeździe Archiwistów Polskich

Co pięć lat odbywa się święto polskich archiwistów, okazja do spotkań, wymiany myśli i refleksji o archiwistyce i codziennej pracy w naszym zawodzie. W tym roku obrady powszechnego zjazdu miały miejsce pomiędzy 7 a 9 września w Łodzi, przewodniczącym komitetu organizacyjnego wydarzenia był dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego Piotr Zawilski.

W drugim dniu, p.o. zastępczyni dyrektora NAC Katarzyna Plewka moderowała panel Pamięć oderwana od nośnika, czyli o procesach digitalizacji materiałów archiwalnych oraz o nowych funkcjach archiwów. Przedstawiła również referat Rozdwojenie jaźni, czyli jak opracowywać dokumenty dźwiękowe w archiwach państwowych bez spójnych aktów normatywnych (streszczenie), odnosząc się do zmian przepisów dotyczących materiałów fonograficznych i postulując przygotowanie spójnych wskazówek postępowania z tą dokumentacją.

Wystąpienie Katarzyny Kalisz (kierowniczki Oddziału Zbiorów Fotograficznych NAC) Kryteria oceny fotografii: jak wartościować i jak brakować „z głową”? podkreśliło z kolei rolę konieczności wglądu w działalność twórcy podczas przejmowania spuścizn, zbiorów lub kolekcji od osób prywatnych oraz oceny szeregu technicznych zagadnień z dziedziny fotografii.

Kolejny referat, Pamięć niewybiórcza. O digitalizacji zabezpieczającej i kopii cyfrowej jako niematerialnym nośniku pamięci przygotowali Mateusz Bolesta oraz Joanna Wrotek-Dźwigalska z Oddziału Digitalizacji NAC. Przedstawiona została specyfika i rozwiązania digitalizacji archiwum audiowizualnego, gdzie prace koncentrują się na fotograficznych materiałach transparentnych.

Wśród wydarzeń towarzyszących, znacznym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty sekcji edukacji archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich: Mówić, żeby nas słuchali czyli o tym jak popularyzować, by odnieść sukces. Monika Mossakowska-Biało (główny specjalista ds. promocji NAC) wzięła udział w panelu dotyczącym popularyzacji archiwów w mediach społecznościowych, omawiając codzienną pracę związaną z utrzymywaniem profili najczęściej obserwowanego przez internautów archiwum.

W zaaranżowanej na miejscu zjazdu księgarni, można było bezpłatnie otrzymać albumy fotograficzne z serii wydawniczej Narodowego Archiwum Cyfrowego.

 

09.09.2022