II Konferencja Zachowanie cyfrowego dziedzictwa archiwalnego

Miejsce: Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
Termin: 23-24 czerwca 2016 roku
Organizatorzy: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kierownicy naukowi: dr Wojciech Woźniak, dr hab. Waldemar Chorążyczewski, prof. UMK, dr Bartosz Ogórek

 

W 2016 roku nie wypada już mówić o rewolucji informatycznej, o pojawieniu się nowych technologii i nowych mediów. Internet w Polsce datuje się od 1991 roku, a więc od ćwierćwiecza, na świecie mówi się o ponad 40-letnim wynalazku. Komunikacja elektroniczna jest dla nas codziennością – bywa, że nie odróżniamy już e-maila od komunikatu przesłanego przez jeden z wielu dostępnych protokołów. W życiu prywatnym większości z nas wersje elektroniczne dokumentacji – pisanej, fotograficznej lub filmowej – dawno wyparły te tradycyjne.

Gdy słyszymy opinię Erica Schmidta, prezesa wykonawczego Google, że za kilka lat Internet zniknie, rozumiemy, że ten proces już się zaczął – obecność Internetu oraz połączonych z nim urządzeń (IoT – Internet rzeczy) i baz danych jest tak powszechna, że zapominamy o ich istnieniu, tak jak nie myślimy o powietrzu, którym oddychamy. Ciągle natykamy się jeszcze na pozostałości analogowej rzeczywistości, które z każdym rokiem mocniej nas uwierają, bo przeszkadzają w szybkim i zdalnym załatwianiu codziennych spraw. Administracja publiczna, mimo licznych przeszkód i trudności, z roku na rok staje się coraz bardziej cyfrowa, co dla nas, archiwistów, oznacza jedno: cyfrowa staje się jej dokumentacja, a więc dziedzictwo, które jesteśmy zobowiązani już teraz (albo będziemy zobowiązani za chwilę) zabezpieczyć dla kolejnych pokoleń.

W 2015 roku NAC we współpracy z UMK zorganizowało pierwszą konferencję pod hasłem Zachowanie cyfrowego dziedzictwa archiwalnego. Podczas tego spotkania staraliśmy się zdefiniować główne problemy w sferze dokumentacji elektronicznej gromadzonej w archiwach. Zdaliśmy sobie sprawę, że gromadzenie cyfrowych zasobów archiwalnych nie jest kwestią przyszłości, ale tematem jak najbardziej aktualnym i zjawiskiem, które zachodzi na naszych oczach. Idąc za tą refleksją, drugą konferencję zdecydowaliśmy się poświęcić przeglądowi aktualnych i planowanych praktyk związanych z przejmowaniem, przechowywaniem, opracowaniem i udostępnianiem dokumentacji elektronicznej. Chcemy, aby to spotkanie było okazją do zaprezentowania praktycznych rozwiązań – ale też faktycznych problemów, z którymi stykają się archiwiści w kontekście dokumentacji elektronicznej. Pragniemy również, aby w ramach obrad, obok analizy praktycznych przypadków, znalazło się miejsce na refleksje z zakresu terminologii i metodyki związanej z dokumentacją elektroniczną.


Zapraszamy do zgłaszania wystąpień w następujących obszarach tematycznych:

  • Zagadnienia terminologiczne związane z dokumentacją elektroniczną.
  • Archiwizacja dużych zbiorów danych, w tym rejestrów publicznych.
  • Archiwizacja elektroniczna spuścizn i dokumentacji podmiotów niepublicznych.
  • Archiwizacja Internetu.
  • Dokumentacja elektroniczna w organach wymiaru sprawiedliwości, uczelniach wyższych, podmiotach gospodarczych w kontekście jej archiwizacji.
  • Problemy przechowywania i opisu dokumentacji elektronicznej.

Termin zgłaszania tematów wystąpień wraz z krótkimi (maks. 1000 znaków) abstraktami upływa 31 marca 2016 roku. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: cyfrowe2016@nac.gov.pl. Organizatorzy konferencji przekażą zaproszenia wybranym referentom do 30 kwietnia.