Harmonogram szkoleń modułowych z digitalizacji materiałów archiwalnych

Aktualności

Harmonogram szkoleń modułowych z digitalizacji materiałów archiwalnych

W tym roku uruchamiamy dwie edycje szkoleń Digitalizacja materiałów archiwalnych. Szkolenia modułowe. Rekrutacja ruszy 2 listopada 2016 r.

Zakres merytoryczny

 1. Zarządzanie w projekcie digitalizacji
 2. Finansowanie projektu digitalizacji
 3. Opracowanie materiałów archiwalnych przed digitalizacją
 4. Prawne aspekty digitalizacj
 5. Infrastruktura digitalizacji

W module Zarządzanie w projekcie digitalizacji przeprowadzimy uczestnika przez zagadnienia gromadzenia zasobów ludzkich i sprzętowych w ramy projektu, budowania harmonogramu projektu, identyfikacji i minimalizacji ryzyk. Uczestnicy modułu przygotują w grupach własną dokumentację projektu.

W module Finansowanie projektu digitalizacji pokażemy gdzie szukać środków finansowych na przeprowadzenie digitalizacji, pokażemy jak przygotować preliminarz projektu, co to są koszty kwalifikowane, jak skonstruować umowę na digitalizację i rozliczyć dotację.

Podczas modułu Opracowanie materiałów archiwalnych przed digitalizacją nauczymy opiekunów archiwów jak obchodzić się z archiwum analogowym, jak je uporządkować i stworzyć do niego opisy w formie metadanych. Opisy zostaną przeniesione do bazodanowego systemu informacji archiwalnej, na podstawie którego dokonywana jest następnie digitalizacja.

Moduł Prawne aspekty digitalizacji wprowadzi uczestników w zagadnienia prawne związane z digitalizacją różnego rodzaju materiałów archiwalnych. W trakcie wykładów oraz ćwiczeń wskażemy wszelkie regulacje prawne, na które trzeba zwrócić uwagę prowadząc digitalizację, omówimy elementy prawa autorskiego i praw pokrewnych ważne w tym procesie, zwrócimy uwagę na szczególną sytuację materiałów audiowizualnych, przyjrzymy się definicji domeny publicznej i możliwościom, jakie dają licencje Creative Commons w udostępnianiu cyfrowych kopii materiałów audiowizualnych.

W module Infrastruktura digitalizacji poruszymy zagadnienie zarządzania barwą, opowiemy o budowie skanerów i innych urządzeń przetwarzających analog na cyfrę, przedstawimy sposób działania urządzeń kalibrujących i monitorów. Przyjrzymy się również zapleczu informatycznemu digitalizacji, potrzebnej sieci informatycznej i miejscom na składowanie kopii cyfrowych, pokażemy jak bezstratnie przesłać kopię wzorcową. Wszystko to z uwzględnieniem różnorodności nośników materiału archiwalnego oraz możliwości infrastrukturalnych instytucji prowadzących digitalizację.
Zajęcia poprowadzą zarówno pracownicy NAC o wieloletnim doświadczeniu w digitalizacji materiałów archiwalnych, jak i wysoko wykwalifikowani specjaliści zewnętrzni.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkoleń sygnowany przez Narodowe Archiwum Cyfrowe, Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych.

Kiedy?

Zarządzanie w projekcie digitalizacji

 •  I edycja: 19 listopada 2016 r.
 • II edycja: 20 listopada 2016 r.

Finansowanie projektu digitalizacji

 •  I edycja: 26 listopada 2016 r.
 • II edycja: 27 listopada 2016 r

Opracowanie materiałów archiwalnych przed digitalizacji

 • I edycja: 3 grudnia 2016 r.
 • II edycja: 4 grudnia 2016 r

Prawne aspekty digitalizacji

 • I edycja: 10 grudnia 2016 r.
 • II edycja: 11 grudnia 2016 r.

Infrastruktura digitalizacji

 •  I edycja: 17 grudnia 2016 r.
 • II edycja: 18 grudnia 2016 r

Gdzie?

Zajęcia odbywają się w siedzibie Narodowego Archiwum Cyfrowego przy ul. Hankiewicza 1 w Warszawie.

Dla kogo?

Szkolenia skierowane są do osób, które ukończyły szkolenia zorganizowane przez NAC w latach poprzednich.

Jak wygląda rekrutacja?

Kwalifikacja uczestników na jedną z edycji danego modułu odbywa się na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym. Jedna osoba może wziąć udział w więcej niż w jednym module. Formularze zgłoszeniowe oraz szczegółowy program każdego z modułów zostaną udostępnione 2 listopada br.

Limit miejsc:

12 osób na każdy moduł na jedną edycję.
Wszelkie zapytania dotyczące szkoleń prosimy kierować na adres mailowy: szkolenia@nac.gov.pl