Ponad 600 tys. nowych skanów w SzukajwArchiwach.pl

Aktualności

Ponad 600 tys. nowych skanów w SzukajwArchiwach.pl

Trzecia w tym roku aktualizacja serwisu Szukaj w Archiwach przyniosła kolejne materiały do badań nad historią rodzinną. To m.in. XIX – wieczne akta stanu cywilnego z blisko stu miejscowości w Wielkopolsce oraz imienne wykazy mieszkańców gmin i miast z terenu obecnego województwa łódzkiego. W serwisie udostępniono także dokumentację dotyczącą działalności Komitetu Narodowego Polskiego oraz przedwojenne akta Komendy Głównej Policji Państwowej w Warszawie.

Nowo opublikowane materiały pochodzą ze zbiorów Archiwum Akt Nowych, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze oraz archiwów państwowych w Kaliszu, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Poznaniu.

Z Muzeum Romantyzmu w Opinogórze pochodzi dokumentacja Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, który w czasie I wojny światowej pełnił funkcję rządu polskiego na emigracji. W serwisie można zapoznać się z wykazami i aplikacjami składanymi przez ochotników do Armii Polskiej we Francji, których znaczną część stanowili polscy emigranci ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Brazylii. Znajdują się tu także wspomnienia porucznika I Pułku Strzelców Pieszych Witolda H. Trawińskiego zatytułowane “Odyseja Polskiej Armii Błękitnej”.

Dokumentcja Komitetu Narodowego Polskiego

“Odyseja Polskiej Armii Błękitnej” Witolda H. Trawińskiego

Wspomnienia Witolda H. Trawińskiego z pobytu w Szkole Podchorążych w Toronto

Karta zgłoszenia do Armii Polskiej we Francji

 

6 (4)

Pochodzące ze zbiorów Archiwum Akt Nowych akta Komendy Głównej Policji Państwowej w Warszawie obejmują lata 1919-1939. Zawierają m.in. dokumentację organizacyjną i kadrową, w tym wykazy funkcjonariuszy, oraz sprawozdania poszczególnych referatów. Pośród akt Referatu Kryminalnego, który prowadził m.in. sprawy zabójstw, fałszerstw, handlu ludźmi i narkotykami, znajdują się miesięczne statystyki przestępstw za lata 1927-1939. W serwisie udostępniono także raporty sytuacyjne Wydziału Defensywy Politycznej, który zajmował się m.in. walką ze szpiegostwem i inwigilacją osób podejrzanych o działalność antypaństwową.

Dokumentcja Komendy Głównej Policji Państwowej w Warszawie

Statystyka przestępstw w Polsce za lata 1927-1939

9 (1)

Materiały do badań genealogicznych dotyczące obecnego województwa łódzkiego zamieściły w serwisie archiwa państwowe w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim. To ostatnia instytucja opublikowała XIX-wieczne wykazy osób zamieszkujących ówczesne gminy i miasta m.in.: Piotrków, Wolbórz, Szydłów, Radomsko, Gosławice i Uszczyn.

Dla osób poszukujących rodzinnych korzeni cennym źródłem informacji mogą okazać się również akta stanu cywilnego z blisko stu miejscowości położonych na terenie obecnego województwa wielkopolskiego, udostępnione przez archiwa państwowe w Kaliszu i Poznaniu.

Serwis szukajwarchiwach.pl jest największym źródłem dokumentacji historycznej dotyczącej Polski dostępnym online. Oferuje ponad 21 mln skanów dokumentacji pochodzącej z zasobu archiwów państwowych i innych instytucji pamięci. Obok aktów stanu cywilnego i ksiąg metrykalnych z tysięcy miejscowości w Polsce, ewidencji mieszkańców (m.in. Krakowa, Poznania, Lublina i Łodzi) oraz archiwów rodowych, za pośrednictwem serwisu można zapoznać się z dokumentacją wytworzoną przez instytucje państwowe, samorządowe i społeczne np. agendy Rządu RP na uchodźstwie, Biura Odbudowy Stolicy, Rozgłośni Polskiej „Radia Wolna Europa”, a także dotyczącą hitlerowskich obozów koncentracyjnych czy łódzkiego getta.

Od momentu uruchomienia w 2009 r. serwis odwiedziło 2,1 mln użytkowników. Codziennie korzysta z niego około 5 tys. osób. Serwis stworzyło oraz rozwija Narodowe Archiwum Cyfrowe.