Skrzydla IT w administracji dla szukajwarchiwach.pl

Aktualności

Skrzydla IT w administracji dla szukajwarchiwach.pl

 Skrzydła IT w Administracji to nagrody przyznawane przez miesięcznik „IT w Administracji” projektom informatycznym zrealizowanym przez instytucje publiczne. Nagrody otrzymują projekty, które pod względem sposobu wdrożenia i osiągniętych efektów mogą stanowić wzór do naśladowania. Celem nagrody jest wyróżnienie instytucji, które poprzez zrealizowane projekty ułatwiły dostęp do usług publicznych, poprawiły jakość obsługi i komunikację na linii urząd – obywatel. Nagroda przyznawana jest w pięciu kategoriach: e-Administracja, e-Kultura i e-Edukacja, e-Usługi dla obywatela, Oprogramowanie do obsługi urzędu, Narzędzia do komunikacji z obywatelami.

 

Skrzydła IT w administracji dla szukajwarchiwach.pl

 

 

Serwis szukajwarchiwach.pl został stworzony, jest utrzymywany i rozwijany przez Narodowe Archiwum Cyfrowe od 2009 r. Od początku istnienia serwis odwiedziło już ponad 1 000 000 użytkowników. Portal jest interfejsem internetowym Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA) i służy do prezentacji opisów oraz kopii cyfrowych materiałów archiwalnych. Skany prezentowane w serwisie są efektem prowadzonej w sieci archiwów państwowych intensywnej digitalizacji materiałów archiwalnych. Obecnie serwis prezentuje ponad 14 000 000 kopii cyfrowych z ponad 30 instytucji, głównie archiwów państwowych. W najbliższym czasie planowane jest dodanie kolejnych kopii cyfrowych oraz znaczna modernizacja serwisu.