Rekrutacja na szkolenia z digitalizacji materiałów archiwalnych rozpoczęta!

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach z digitalizacji materiałów archiwalnych. Podczas tegorocznej edycji szkoleń uruchomionych zostanie czternaście modułów tematycznych:

Moduły szkoleniowe:

Moduł I: Wprowadzenie do digitalizacji materiałów archiwalnych

Termin: 7 października 2017 r.

Moduł II: Przygotowanie materiałów archiwalnych do digitalizacji

Termin: 7 października 2017 r.

Moduł III: Zarządzanie barwą w digitalizacji materiałów archiwalnych

Termin: 8 października 2017 r.

Moduł IV: Opracowanie materiałów archiwalnych przed digitalizacją

Termin: 14 października 2017 r.

Moduł V: Digitalizacja fotografii

Termin: 15 października 2017 r.

Moduł VI: Kontrola jakości kopii cyfrowych

Termin: 28 października 2017 r.

Moduł VII: Zabezpieczenie kopii cyfrowych materiałów archiwalnych

Termin: 28 października 2017 r.

Moduł VIII: Udostępnianie kopii cyfrowych materiałów archiwalnych

Termin: 29 października 2017 r.

Moduł IX: Digitalizacja materiałów aktowych

Termin: 4 listopada 2017 r.

Moduł X: Digitalizacja materiałów dźwiękowych

Termin: 5 listopada 2017 r.

Moduł XI: Digitalizacja materiałów filmowych

Termin: 5 listopada 2017 r.

Moduł XII: Prawne aspekty digitalizacji materiałów archiwalnych

Termin: 18 listopada 2017 r.

Moduł XIII: Finansowanie projektów digitalizacji

Termin: 25 listopada 2017 r.

Moduł XIV: Zarządzanie projektem digitalizacji.

Termin: 26 listopada 2017 r.

Każdy uczestnik wybiera tematy w różnych stopniach certyfikacji. Stopień “Digitalizatora” obejmuje podstawy teoretyczne i praktykę digitalizacji różnego rodzaju materiałów archiwalnych, ze szczególnym naciskiem na zajęcia warsztatowe. W trakcie wykładów wprowadzających uczestnicy zapoznani zostaną z zagadnieniami oraz terminologią, które dotyczą zarówno postępowania z dokumentacją archiwalną, jak również poszczególnych etapów procesu digitalizacji. Przeprowadzane w grupach warsztaty wdrażają w procedury digitalizacji oraz samodzielną pracę na sprzęcie dedykowanym cyfryzacji dokumentacji aktowej, mikrofilmów, fotografii oraz nagrań dźwiękowych, posiadanym przez Narodowe Archiwum Cyfrowe. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy poznają m.in. czynności wykonywane w ramach profilaktyki konserwatorskiej materiałów archiwalnych, wytyczne dotyczące parametrów kopii wzorcowych skanów, kontroli jakości oraz zarządzania barwą, oprogramowanie komputerowe wykorzystywane na każdym etapie procesu digitalizacji, a także zasady obsługi oraz doboru urządzeń do cyfryzacji.

Oferta dydaktyczna Narodowego Archiwum Cyfrowego obejmuje również moduły rozszerzone tematycznie o praktyczne aspekty procesu digitalizacji, oparte jednak przede wszystkim na formule zajęć teoretycznych. Przekazywany podczas szkoleń zespół zagadnień, w stopniu certyfikacji “Menedżera digitalizacji”, daje możliwość rozwinięcia i pogłębienia podstawowej wiedzy w dziedzinie cyfryzacji archiwaliów, a także w zakresie zarządzania całościowymi projektami digitalizacyjnymi.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkoleń sygnowane przez Narodowe Archiwum Cyfrowe – Centrum Kompetencji ds. digitalizacji materiałów archiwalnych.

Program szkoleń:

Uwaga!

W trakcie szkoleń zapewniamy uczestnikom posiłek.

Gdzie?

Zajęcia prowadzimy w siedzibie Narodowego Archiwum Cyfrowego przy ulicy Hankiewicza 1 w Warszawie.

Dla kogo?

Szkolenia skierowane są do pracowników archiwów państwowych, muzeów, bibliotek, urzędów administracji publicznej, instytucji edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych, którzy planują i prowadzą digitalizację materiałów archiwalnych.

Jak wygląda rekrutacja?

  1. Pobierz formularz zgłoszeniowy
  2. Wypełnij formularz. Wybierz interesujące Cię moduły
  3. Do dnia 22 września br. odeślij formularz zgłoszeniowy na adres mailowy szkolenia@nac.gov.pl
  4. Czekaj cierpliwie na odpowiedź. Do dnia 28 września br. skontaktujemy się zarówno z zakwalifikowanymi uczestnikami, jak też kandydatami, którzy niestety nie przeszli procesu rekrutacji.

Limit miejsc: Ograniczony

Wszelkie pytania dotyczące szkoleń prosimy kierować na adres mailowy: szkolenia@nac.gov.pl

Wszystkie szkolenia finansowane są ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach działalności Narodowego Archiwum Cyfrowego jako Centrum Kompetencji ds. digitalizacji materiałów archiwalnych.

Rekrutacja na szkolenia z zakresu digitalizacji

Uprzejmie informujemy, że 4 września 2017 r. uruchomiona zostanie rekrutacja na szkolenia z zakresu digitalizacji materiałów archiwalnych.

Podobnie jak w latach ubiegłych, szkolenia organizowane przez Narodowe Archiwum Cyfrowe, skierowane są do pracowników archiwów państwowych, muzeów, bibliotek, urzędów administracji publicznej, instytucji edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych, którzy odpowiedzialni są za cyfryzację zbiorów archiwalnych.

Od bieżącego roku szkolenia z digitalizacji materiałów archiwalnych przeprowadzane będą w formule modułowej, zaś dokładny harmonogram poszczególnych modułów opublikowany zostanie na stronie internetowej Narodowego Archiwum Cyfrowego w Aktualnościach.

Wszystkie szkolenia finansowane są ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach działalności Centrów Kompetencji.

ŚWIATŁA WIELKIEGO MIASTA — Szlakiem fotografii. Spacery z NAC #4

ŚWIATŁA WIELKIEGO MIASTA —
— Szlakiem fotografii. Spacery z NAC #4
24 sierpnia (czwartek), godz.18.00
start: róg Alei Jerozolimskich i Pankiewicza
wstęp wolny

Narodowe Archiwum Cyfrowe zaprasza na spacery szlakiem archiwalnych fotografii.

Który z okolicznych lokali upodobali sobie międzywojenni artyści? Jakie zadanie miały mieć rumaki na Dworcu Głównym? Jak wielkie możliwości dawała amatorom fotografii ulica Wielka?
Odpowiedzi na te pytania poszukamy podczas spaceru, którego podstawą będą zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego. Historyczny komentarz zapewni Hanka Warszawianka.

 

Na te pytania poszukamy odpowiedzi podczas spaceru, którego podstawą będą zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego. Historyczny komentarz zapewni Hanka Warszawianka.

REGULAMIN: https://goo.gl/qyizpf

Cykl wycieczek „Szlakiem fotografii. Spacery z NAC” dedykowany jest wszystkim zainteresowanym historią Warszawy. Uczestnicy biorąc udział w wycieczce akceptują regulamin. Uczestnictwo we wszystkich wycieczkach jest bezpłatne.

 

20638307_10155099525829032_5440134632225557410_n

Warszawskie neony, fot. Zbyszko Siemaszko, 1961

14 sierpnia (poniedziałek) NAC będzie nieczynne

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 14 sierpnia jest dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej. Tego dnia Narodowe Archiwum Cyfrowe będzie nieczynne.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dn. 29.03.2017 r., dniem pracującym będzie 9 września (sobota). W tym dniu NAC będzie czynne od godz. 8.00 do godz. 16.00, a Biuro Obsługi Klienta będzie czynne dla odwiedzających od godz. 9.00 do godz. 15.00.

STARE MIASTO OD-NOWA — Szlakiem fotografii. Spacery z NAC #3

STARE MIASTO OD-NOWA —
— Szlakiem fotografii. Spacery z NAC #3
17 sierpnia (czwartek), godz.18.00
start: przed kościołem Św. Anny / Krakowskie Przedmieście 68
wstęp wolny


Narodowe Archiwum Cyfrowe zaprasza na spacery szlakiem archiwalnych fotografii.


Jak przedwojenne praktyki studenckie przyczyniły się do powojennej odbudowy? Kogo upamiętnia stado kamiennych gołębi, które przysiadły na Długiej? Czyje córki trafiły na… elewację jednego z nowomiejskich pałaców?

Na te pytania poszukamy odpowiedzi podczas spaceru, którego podstawą będą zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego. Historyczny komentarz zapewni Hanka Warszawianka.

REGULAMIN: https://goo.gl/qyizpf

Cykl wycieczek „Szlakiem fotografii. Spacery z NAC” dedykowany jest wszystkim zainteresowanym historią Warszawy. Uczestnicy biorąc udział w wycieczce akceptują regulamin. Uczestnictwo we wszystkich wycieczkach jest bezpłatne.

#spaceryzNAC

Przodownicy odbudowy Starego Miasta w Warszawie, fot. Zbyszko Siemaszko, ok. 1951-1953

 

 

1 23 24 25 26 27 37