Konkurs Narodowego Archiwum Cyfrowego na projekt logotypu i oprawy graficznej serwisu Szukaj w Archiwach

Narodowe Archiwum Cyfrowe zaprasza do udziału w konkursie na projekt logotypu i oprawy graficznej serwisu Archiwów Państwowych – Szukaj w Archiwach.

Obecnie w serwisie jest ponad 7 milionów opisów archiwaliów oraz ponad 25 milionów skanów. Nowa identyfikacja powinna pokazać, że archiwa państwowe są otwarte na użytkownika, a ich celem jest zapewnienie łatwego i szybkiego dostępu do materiałów.

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie portfolio w formacie pdf na adres: konkurs.nac@stgu.pl, które zawiera projekty identyfikacji wizualnych,  w szczególności projekty związane z projektowaniem publikacji cyfrowych m.in. strony www. Jury wyłoni 5 finalistów, którzy zostaną zaproszeni do odpłatnego przygotowania koncepcji projektu (po 2.000 zł). Zwycięzca za opracowanie całości projektu otrzyma nagrodę główną w wysokości 40.000 zł
Konkurs ma charakter otwarty, dwuetapowy. 

Terminy konkursu:
• Przesłanie portfolio: do 24 września 2017 roku, godzina 24:00; 
• Ogłoszenie listy pięciu Uczestników zaproszonych do II etapu: 27 września 2017 roku; 

Portfolio i projekty oceni jury w składzie:
• Marianna Otmianowska, Dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego,
• 
Maciej Zdunek, Dyrektor Departamentu Archiwistyki, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych,
• dr Piotr Rypson, Z-ca Dyrektora ds. Naukowych w Muzeum Narodowym w Warszawie,
Tomek Głowacki
Bartek Gołębiowski
• Dominik Cymer
• dr hab. Dawid Korzekwa, prof. ASP

Regulamin

 

Odsłuchiwanie nagrań dźwiękowych w Narodowym Archiwum Cyfrowym

Przypominamy, że w Biurze Obsługi Klienta NAC istnieje możliwość odsłuchania nagrań dźwiękowych z kolekcji archiwum.

Aby odsłuchać wybrany materiał, należy przygotować numer sygnatury, a następnie skontaktować się z BOK (bok@nac.gov.pl lub tel. 22 572 16 19). Po weryfikacji wskazanego materiału, pracownik BOK wyznaczy termin wizyty.

Opisy nagrań oraz numery sygnatur można znaleźć w serwisie audiovis.nac.gov.pl.

W BOK można wykonywać kopie materiałów archiwalnych samodzielnie przy pomocy nieprofesjonalnego sprzętu.

Rekrutacja na szkolenia z digitalizacji materiałów archiwalnych rozpoczęta!

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach z digitalizacji materiałów archiwalnych. Podczas tegorocznej edycji szkoleń uruchomionych zostanie czternaście modułów tematycznych:

Moduły szkoleniowe:

Moduł I: Wprowadzenie do digitalizacji materiałów archiwalnych

Termin: 7 października 2017 r.

Moduł II: Przygotowanie materiałów archiwalnych do digitalizacji

Termin: 7 października 2017 r.

Moduł III: Zarządzanie barwą w digitalizacji materiałów archiwalnych

Termin: 8 października 2017 r.

Moduł IV: Opracowanie materiałów archiwalnych przed digitalizacją

Termin: 14 października 2017 r.

Moduł V: Digitalizacja fotografii

Termin: 15 października 2017 r.

Moduł VI: Kontrola jakości kopii cyfrowych

Termin: 28 października 2017 r.

Moduł VII: Zabezpieczenie kopii cyfrowych materiałów archiwalnych

Termin: 28 października 2017 r.

Moduł VIII: Udostępnianie kopii cyfrowych materiałów archiwalnych

Termin: 29 października 2017 r.

Moduł IX: Digitalizacja materiałów aktowych

Termin: 4 listopada 2017 r.

Moduł X: Digitalizacja materiałów dźwiękowych

Termin: 5 listopada 2017 r.

Moduł XI: Digitalizacja materiałów filmowych

Termin: 5 listopada 2017 r.

Moduł XII: Prawne aspekty digitalizacji materiałów archiwalnych

Termin: 18 listopada 2017 r.

Moduł XIII: Finansowanie projektów digitalizacji

Termin: 25 listopada 2017 r.

Moduł XIV: Zarządzanie projektem digitalizacji.

Termin: 26 listopada 2017 r.

Każdy uczestnik wybiera tematy w różnych stopniach certyfikacji. Stopień “Digitalizatora” obejmuje podstawy teoretyczne i praktykę digitalizacji różnego rodzaju materiałów archiwalnych, ze szczególnym naciskiem na zajęcia warsztatowe. W trakcie wykładów wprowadzających uczestnicy zapoznani zostaną z zagadnieniami oraz terminologią, które dotyczą zarówno postępowania z dokumentacją archiwalną, jak również poszczególnych etapów procesu digitalizacji. Przeprowadzane w grupach warsztaty wdrażają w procedury digitalizacji oraz samodzielną pracę na sprzęcie dedykowanym cyfryzacji dokumentacji aktowej, mikrofilmów, fotografii oraz nagrań dźwiękowych, posiadanym przez Narodowe Archiwum Cyfrowe. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy poznają m.in. czynności wykonywane w ramach profilaktyki konserwatorskiej materiałów archiwalnych, wytyczne dotyczące parametrów kopii wzorcowych skanów, kontroli jakości oraz zarządzania barwą, oprogramowanie komputerowe wykorzystywane na każdym etapie procesu digitalizacji, a także zasady obsługi oraz doboru urządzeń do cyfryzacji.

Oferta dydaktyczna Narodowego Archiwum Cyfrowego obejmuje również moduły rozszerzone tematycznie o praktyczne aspekty procesu digitalizacji, oparte jednak przede wszystkim na formule zajęć teoretycznych. Przekazywany podczas szkoleń zespół zagadnień, w stopniu certyfikacji “Menedżera digitalizacji”, daje możliwość rozwinięcia i pogłębienia podstawowej wiedzy w dziedzinie cyfryzacji archiwaliów, a także w zakresie zarządzania całościowymi projektami digitalizacyjnymi.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkoleń sygnowane przez Narodowe Archiwum Cyfrowe – Centrum Kompetencji ds. digitalizacji materiałów archiwalnych.

Program szkoleń:

Uwaga!

W trakcie szkoleń zapewniamy uczestnikom posiłek.

Gdzie?

Zajęcia prowadzimy w siedzibie Narodowego Archiwum Cyfrowego przy ulicy Hankiewicza 1 w Warszawie.

Dla kogo?

Szkolenia skierowane są do pracowników archiwów państwowych, muzeów, bibliotek, urzędów administracji publicznej, instytucji edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych, którzy planują i prowadzą digitalizację materiałów archiwalnych.

Jak wygląda rekrutacja?

  1. Pobierz formularz zgłoszeniowy
  2. Wypełnij formularz. Wybierz interesujące Cię moduły
  3. Do dnia 22 września br. odeślij formularz zgłoszeniowy na adres mailowy szkolenia@nac.gov.pl
  4. Czekaj cierpliwie na odpowiedź. Do dnia 28 września br. skontaktujemy się zarówno z zakwalifikowanymi uczestnikami, jak też kandydatami, którzy niestety nie przeszli procesu rekrutacji.

Limit miejsc: Ograniczony

Wszelkie pytania dotyczące szkoleń prosimy kierować na adres mailowy: szkolenia@nac.gov.pl

Wszystkie szkolenia finansowane są ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach działalności Narodowego Archiwum Cyfrowego jako Centrum Kompetencji ds. digitalizacji materiałów archiwalnych.

Rekrutacja na szkolenia z zakresu digitalizacji

Uprzejmie informujemy, że 4 września 2017 r. uruchomiona zostanie rekrutacja na szkolenia z zakresu digitalizacji materiałów archiwalnych.

Podobnie jak w latach ubiegłych, szkolenia organizowane przez Narodowe Archiwum Cyfrowe, skierowane są do pracowników archiwów państwowych, muzeów, bibliotek, urzędów administracji publicznej, instytucji edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych, którzy odpowiedzialni są za cyfryzację zbiorów archiwalnych.

Od bieżącego roku szkolenia z digitalizacji materiałów archiwalnych przeprowadzane będą w formule modułowej, zaś dokładny harmonogram poszczególnych modułów opublikowany zostanie na stronie internetowej Narodowego Archiwum Cyfrowego w Aktualnościach.

Wszystkie szkolenia finansowane są ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach działalności Centrów Kompetencji.

Digitalizatorzy w archiwach państwowych!

Uprzejmie informujemy o przeniesieniu tegorocznego spotkania pracowników archiwów państwowych zajmujących się digitalizacją materiałów archiwalnych.

Dni Digitalizatora 2017 odbędą się 27-28 września w Domu Spotkań z Historią, przy ulicy Karowej 20 w Warszawie. Temat przewodni to aktualizacja Zarządzenia nr 14 NDAP z 31.08.2015 r. w sprawie digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów państwowych.

Szczegółowy program zostanie udostępniony wkrótce. Do zobaczenia we wrześniu.

Ponad 2,5 miliona nowych skanów na portalu szukajwarchiwach.pl

Skany dokumentów archiwalnych z 18 archiwów państwowych zostały w lipcu udostępnione na portalu szukajwarchiwach.pl. Łączna liczba skanów, które obecnie znajdują się na portalu to 25 828 446. Ponad 1/3 nowych zespołów archiwalnych znalazła się na portalu dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pozostających w dyspozycji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Wśród udostępnionych on-line dokumentów znalazły się m.in. 492 skany Księgi praw miejskich Głubczyc, zwanej również Kodeksem Głubczyckim.

 

Zagubiony w trakcie wojny rękopis znajduje się obecnie w zbiorach Archiwum Państwowego w Opolu. Po wojnie w akcję poszukiwania księgi włączyli się polscy i niemieccy żołnierze. Początkowo przypuszczano, że spłonęła w pożarze głubczyckiego ratusza lub została zrabowana. Cenny oryginał unikalnego kodeksu odnaleziony został jednak w 1945 roku w Pisarach koło Bystrzycy Kłodzkiej i trafił do zbiorów amerykańskiej milionerki polskiego pochodzenia. W 2002 roku właścicielka przekazała go w darze Narodowi Polskiemu.

Pochodząca z 1421 roku księga to jeden z najciekawszych średniowiecznych kodeksów prawa miejskiego i najstarszy iluminowany kodeks śląski. Na szczególną uwagę zasługuje strona kodeksu zawierająca słowa Ottokara II, który odnawia miastu Głubczyce prawa miejskie: „Ottokar, z Bożej Łaski król Czech, książę Austrii, Styrii, Karyntii ogłasza wszystkim na zawsze (…), że uznajemy sprawiedliwe życzenie ogółu mieszczan Głubczyc i odnowiliśmy im prastary i z powodu starości zmurszały, nadany przez naszych przodków przywilej, który ze szczególną łaską potwierdziliśmy”.

Autorem miniatur zdobiących kodeks był Jan z Żytawy, który wzorował się prawdopodobnie na ówczesnych pieczęciach z miejskich dokumentów. Pergaminowa, bogato ilustrowana księga została spisana w języku niemieckim przez Mikołaja Brewisa z Krakowa na zamówienie rajców głubczyckich. Ze względu na bogate zdobienia i iluminacje egzemplarz nie miał charakteru użytkowego i posługiwano się nim jedynie w wyjątkowych sytuacjach.

– Z tak wyjątkowych rękopisów korzystano przede wszystkim w kręgach elitarnych – opowiada Marianna Otmianowska, dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego. – Obecnie jesteśmy świadkami wielkiej zmiany. Era digitalizacji i cyfryzacji to czas, gdy każdy może uzyskać bezpłatnie dostęp do wiedzy i źródeł. Historia Kodeksu Głubczyckiego świetnie to ilustruje. Dziś udostępniamy Kodeks w całości na portalu szukajwarchiwach.pl, dzięki czemu każdy może przekartkować ten niezwykły zabytek piśmiennictwa w wersji wirtualnej – dodaje Otmianowska.

Szukajwarchiwach.pl to rozwijany przez Narodowe Archiwum Cyfrowe serwis internetowy, na którym prezentowane są skany i opisy materiałów archiwalnych zgromadzonych w polskich archiwach. Z serwisu szukajwarchiwach.pl korzystają genealodzy, studenci, uczniowie, nauczyciele, pracownicy naukowi oraz wszystkie inne osoby zainteresowane zasobami polskich archiwów. Podczas ostatniej aktualizacji zostało dodanych ponad 2,5 miliona skanów. Łączna liczba skanów, które znajdują się na portalu to 25 828 446. Od początku roku z serwisu skorzystało 354 025 użytkowników, a liczba odsłon to aż 22 726 096.

Pełny spis nowych zespołów do pobrania

logo_szukajwarchiwach-kopia-300x122

1 2 3 4