Rekrutacja na szkolenia z digitalizacji materiałów archiwalnych rozpoczęta!

Aktualności

Rekrutacja na szkolenia z digitalizacji materiałów archiwalnych rozpoczęta!

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach z digitalizacji materiałów archiwalnych. Podczas tegorocznej edycji szkoleń uruchomionych zostanie czternaście modułów tematycznych:

Moduły szkoleniowe:

Moduł I: Wprowadzenie do digitalizacji materiałów archiwalnych

Termin: 7 października 2017 r.

Moduł II: Przygotowanie materiałów archiwalnych do digitalizacji

Termin: 7 października 2017 r.

Moduł III: Zarządzanie barwą w digitalizacji materiałów archiwalnych

Termin: 8 października 2017 r.

Moduł IV: Opracowanie materiałów archiwalnych przed digitalizacją

Termin: 14 października 2017 r.

Moduł V: Digitalizacja fotografii

Termin: 15 października 2017 r.

Moduł VI: Kontrola jakości kopii cyfrowych

Termin: 28 października 2017 r.

Moduł VII: Zabezpieczenie kopii cyfrowych materiałów archiwalnych

Termin: 28 października 2017 r.

Moduł VIII: Udostępnianie kopii cyfrowych materiałów archiwalnych

Termin: 29 października 2017 r.

Moduł IX: Digitalizacja materiałów aktowych

Termin: 4 listopada 2017 r.

Moduł X: Digitalizacja materiałów dźwiękowych

Termin: 5 listopada 2017 r.

Moduł XI: Digitalizacja materiałów filmowych

Termin: 5 listopada 2017 r.

Moduł XII: Prawne aspekty digitalizacji materiałów archiwalnych

Termin: 18 listopada 2017 r.

Moduł XIII: Finansowanie projektów digitalizacji

Termin: 25 listopada 2017 r.

Moduł XIV: Zarządzanie projektem digitalizacji.

Termin: 26 listopada 2017 r.

Każdy uczestnik wybiera tematy w różnych stopniach certyfikacji. Stopień “Digitalizatora” obejmuje podstawy teoretyczne i praktykę digitalizacji różnego rodzaju materiałów archiwalnych, ze szczególnym naciskiem na zajęcia warsztatowe. W trakcie wykładów wprowadzających uczestnicy zapoznani zostaną z zagadnieniami oraz terminologią, które dotyczą zarówno postępowania z dokumentacją archiwalną, jak również poszczególnych etapów procesu digitalizacji. Przeprowadzane w grupach warsztaty wdrażają w procedury digitalizacji oraz samodzielną pracę na sprzęcie dedykowanym cyfryzacji dokumentacji aktowej, mikrofilmów, fotografii oraz nagrań dźwiękowych, posiadanym przez Narodowe Archiwum Cyfrowe. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy poznają m.in. czynności wykonywane w ramach profilaktyki konserwatorskiej materiałów archiwalnych, wytyczne dotyczące parametrów kopii wzorcowych skanów, kontroli jakości oraz zarządzania barwą, oprogramowanie komputerowe wykorzystywane na każdym etapie procesu digitalizacji, a także zasady obsługi oraz doboru urządzeń do cyfryzacji.

Oferta dydaktyczna Narodowego Archiwum Cyfrowego obejmuje również moduły rozszerzone tematycznie o praktyczne aspekty procesu digitalizacji, oparte jednak przede wszystkim na formule zajęć teoretycznych. Przekazywany podczas szkoleń zespół zagadnień, w stopniu certyfikacji “Menedżera digitalizacji”, daje możliwość rozwinięcia i pogłębienia podstawowej wiedzy w dziedzinie cyfryzacji archiwaliów, a także w zakresie zarządzania całościowymi projektami digitalizacyjnymi.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkoleń sygnowane przez Narodowe Archiwum Cyfrowe – Centrum Kompetencji ds. digitalizacji materiałów archiwalnych.

Program szkoleń:

Uwaga!

W trakcie szkoleń zapewniamy uczestnikom posiłek.

Gdzie?

Zajęcia prowadzimy w siedzibie Narodowego Archiwum Cyfrowego przy ulicy Hankiewicza 1 w Warszawie.

Dla kogo?

Szkolenia skierowane są do pracowników archiwów państwowych, muzeów, bibliotek, urzędów administracji publicznej, instytucji edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych, którzy planują i prowadzą digitalizację materiałów archiwalnych.

Jak wygląda rekrutacja?

  1. Pobierz formularz zgłoszeniowy
  2. Wypełnij formularz. Wybierz interesujące Cię moduły
  3. Do dnia 22 września br. odeślij formularz zgłoszeniowy na adres mailowy szkolenia@nac.gov.pl
  4. Czekaj cierpliwie na odpowiedź. Do dnia 28 września br. skontaktujemy się zarówno z zakwalifikowanymi uczestnikami, jak też kandydatami, którzy niestety nie przeszli procesu rekrutacji.

Limit miejsc: Ograniczony

Wszelkie pytania dotyczące szkoleń prosimy kierować na adres mailowy: szkolenia@nac.gov.pl

Wszystkie szkolenia finansowane są ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach działalności Narodowego Archiwum Cyfrowego jako Centrum Kompetencji ds. digitalizacji materiałów archiwalnych.