Konkurs Narodowego Archiwum Cyfrowego na projekt logotypu i oprawy graficznej serwisu Szukaj w Archiwach

Aktualności

Konkurs Narodowego Archiwum Cyfrowego na projekt logotypu i oprawy graficznej serwisu Szukaj w Archiwach

Narodowe Archiwum Cyfrowe zaprasza do udziału w konkursie na projekt logotypu i oprawy graficznej serwisu Archiwów Państwowych – Szukaj w Archiwach.

Obecnie w serwisie jest ponad 7 milionów opisów archiwaliów oraz ponad 25 milionów skanów. Nowa identyfikacja powinna pokazać, że archiwa państwowe są otwarte na użytkownika, a ich celem jest zapewnienie łatwego i szybkiego dostępu do materiałów.

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie portfolio w formacie pdf na adres: konkurs.nac@stgu.pl, które zawiera projekty identyfikacji wizualnych,  w szczególności projekty związane z projektowaniem publikacji cyfrowych m.in. strony www. Jury wyłoni 5 finalistów, którzy zostaną zaproszeni do odpłatnego przygotowania koncepcji projektu (po 2.000 zł). Zwycięzca za opracowanie całości projektu otrzyma nagrodę główną w wysokości 40.000 zł
Konkurs ma charakter otwarty, dwuetapowy. 

Terminy konkursu:
• Przesłanie portfolio: do 24 września 2017 roku, godzina 24:00; 
• Ogłoszenie listy pięciu Uczestników zaproszonych do II etapu: 27 września 2017 roku; 

Portfolio i projekty oceni jury w składzie:
• Marianna Otmianowska, Dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego,
• 
Maciej Zdunek, Dyrektor Departamentu Archiwistyki, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych,
• dr Piotr Rypson, Z-ca Dyrektora ds. Naukowych w Muzeum Narodowym w Warszawie,
Tomek Głowacki
Bartek Gołębiowski
• Dominik Cymer
• dr hab. Dawid Korzekwa, prof. ASP

Regulamin