Stworzony przez NAC system ZoSIA działa już we wszystkich Archiwach Państwowych

Aktualności

Stworzony przez NAC system ZoSIA działa już we wszystkich Archiwach Państwowych

W 10 lat od powstania Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA) Narodowe Archiwum Cyfrowe świętuje zakończenie wdrażania systemu w Archiwach Państwowych.

W 2007 roku rozpoczęto prace nad prototypem Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA), a w listopadzie 2017 zakończył się proces wdrażania systemu we wszystkich Archiwach Państwowych.
Z tej okazji 28 listopada, w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych odbyło się spotkanie podsumowujące wdrożenie systemu, w którym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich 33 archiwów państwowych oraz NDAP.
Zorganizowane przez NAC spotkanie miało charakter warsztatowy, dzięki czemu archiwiści mogli podzielić się obserwacjami na temat pracy w systemie i dyskutować o jego przyszłości.  Po spotkaniu uczestnicy udali się na zwiedzanie Muzeum Narodowego w Warszawie zakończone bankietem.

Jednym z głównych zadań Narodowego Archiwum Cyfrowego jest budowa i zarządzanie systemami informatycznymi niezbędnymi do obsługi archiwów państwowych. ZoSIA to główne narzędzia informatyczne, nad którymi pracuje NAC i jest aplikacją przeznaczoną do opracowania (ewidencji i inwentaryzacji) zbiorów archiwalnych na wszystkich poziomach ich struktury. Dodatkowo umożliwia zunifikowanie ewidencji w Archiwach Państwowych oraz innych jednostkach, które zdecydowały się na korzystanie z systemu.

Prev-024 Prev-022 Prev-017 Prev-009 Prev-005 Prev-006 Prev-004 Prev-001