Warsztaty „In Between? W poszukiwaniu lokalnych historii na pograniczach Europy”

Aktualności

Warsztaty „In Between? W poszukiwaniu lokalnych historii na pograniczach Europy”

15 września odbyły się warsztaty dla młodzieży „In Beetween?” prowadzone przez archiwistów NAC. Warsztaty polegały na nauce opisywania materiałów archiwalnych aktowych i fotograficznych. Projekt “In Between? W poszukiwaniu lokalnych historii na pograniczach Europy” przybliża zainteresowanym historią narzędzia oraz metody badania i dokumentowania przeszłości.