15 lat Narodowego Archiwum Cyfrowego

8 marca minęło 15 lat od powołania Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Z tej okazji przygotowaliśmy kilka niespodzianek. Wspólnie z Fundacją Koncept Kultura zaprosiliśmy małych i dużych miłośników fotografii do podwodnej podróży z Wirtualnym Teatrem Historii, który w technologii VR (Virtual Reality) opowiada historię najwspanialszego polskiego transatlantyku MS Piłsudski. Archiwalne zdjęcia NAC były doskonałym źródłem do odtworzenia wyglądu i aranżacji tego statku. Goście obejrzeli efekt kreatywnego wykorzystania kopii cyfrowych archiwalnych fotografii przy zastosowaniu nowych technologii.

Odwiedzający naszą siedzibę, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 23 w Warszawie, studenci Akademii Sztuk Pięknych i seniorzy mogli również podejrzeć w drewnianym fotoplastikonie retro trzy wybrane wystawy z naszej serii Archiwalnego Fotoplastikonu – fotografie Opola, Gdańska i “Niepodległą Poddębskiego”.

Opowiedzieliśmy także o naszej codziennej pracy, pokazaliśmy pracownię digitalizacji i zaprezentowaliśmy najciekawsze spuścizny fotograficzne w zasobie NAC.

10.03.2023

#FotoZagadka NAC

Baner konkursu z detalami fotografii oraz napisem #fotozagadkaNAC

 

UWAGA KONKURS! Wygraj kultowy album Warszawa Siemaszki!

6 lutego ruszamy na naszym profilu na FB z konkursem, w którym do wygrania będą albumy z pięknymi fotografiami Zbyszka Siemaszki. Konkurs będzie trwał 3 dni: 06.02.2023, 20.02.2023 i 27.02.2023.

Co należy zrobić?

Należy poprawnie odpowiedzieć na pytanie konkursowe, które będzie dotyczyło identyfikacji fotografii Zbyszka Siemaszki na podstawie przedstawionego fragmentu zdjęcia oraz odszukać i pobrać zidentyfikowane przez Uczestnika zdjęcie z Archiwum Zbyszka Siemaszki z serwisu Szukaj w Archiwach i zamieścić je wraz z odpowiedzią w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Facebook NAC wraz z metadanymi zawartymi pod zdjęciem.

Nagrody

W każdym z 3 terminów konkursu zwycięży po 10 uczestników, którzy jako pierwsi poprawnie odpowiedzą na pytanie konkursowe. Zwycięzców nagrodzimy albumami „Warszawa Siemaszki”.

Terminy

Na Państwa zgłoszenia czekamy na naszym profilu na FB przez 3 dni:

  • 06.02.2023,
  • 20.02.2023,
  • 27.02.2023.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

Zachęcamy wszystkich do udziału w fotozabawie!

 

03.02.2023

Przywrócenie dostępu zagranicznego do Szukaj w Archiwach

Od 25 stycznia serwis Szukaj w Archiwach jest ponownie dostępny dla użytkowników zagranicznych.

 

Prowadzone prace informatyczne, które skutkowały tymczasową niedostępnością serwisu, wynikały z potrzeby usprawnienia zabezpieczenia ewidencji i kopii materiałów archiwalnych.

 

Wszyscy użytkownicy mogą już korzystać ze strony na dotychczasowych zasadach. Do czasu pełnego ukończenia prac wstrzymana została jedynie funkcjonalność dodawania nowych kont użytkowników w systemie.

 

25.01.2023

 

 

Wsparcie eksperckie NAC dla instytucji polonijnej w Rzymie

W dniach 8-22 grudnia 2022 r. Katarzyna Kalisz i Katarzyna Plewka z Narodowego Archiwum Cyfrowego wsparły swoją wiedzą ekspercką w zakresie dokumentacji audiowizualnej Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie. Placówka jest prowadzona i zarządzana przez Fundację Jana Pawła II, utworzoną w 1981 r. i mającą swoją siedzibę w Watykanie.

Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II posiada zbiory muzealne, biblioteczne i archiwalne, związane z życiem i działalnością papieża-Polaka. Materiały zgromadzone w archiwum – filmy, rejestracje wizyjne, nagrania dźwiękowe itp. – zostały zapisane na różnego rodzaju nośnikach: i tych najbardziej popularnych i rzadziej spotykanych. Przeprowadzone przez archiwistki z NAC prace polegały m.in. w pierwszej kolejności na zidentyfikowaniu nośników oraz na opracowaniu programu dalszego postępowania ze zgromadzonymi w Ośrodku materiałami audiowizualnymi. Prowadzono także prace ewidencyjne.

 

30.12.2022

Wznowienie albumu Warszawa Siemaszki

Narodowe Archiwum Cyfrowe przygotowało drugie wydanie poszukiwanej publikacji zawierającej unikatowe fotografie Zbyszka Siemaszki. Wydanie albumu zostało dofinansowane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Warszawa Siemaszki przedstawia stolicę z lat 50., 60. i 70. XX wieku – powojenną odbudowę oraz nowo wybudowane dzielnice. Fotograf konsekwentnie korzystał z najlepszych rozwiązań technicznych, by w plastyczny sposób uchwycić miasto w ruchu. Oglądamy obiekty architektury w momencie ich największej świetności i rzesze mieszkańców stolicy uchwycone czujnym okiem reportażysty tygodnika “Stolica”.

22 grudnia w Och-teatrze odbyło się spotkanie promujące album. Gości i pracowników powitał dyrektor NAC Piotr Zawilski. W spotkaniu wzięli udział Anna i Filip Siemaszko, którzy zaprezentowali oryginalny aparat, przy pomocy którego powstawały fotografie oraz opowiedzieli o ulubionych kadrach. Nie zabrakło anegdot z historii rodziny.

O tym jak powstawał album, jak dokonywano wyboru zdjęć i kształtowała się koncepcja wydawnictwa zapoczątkowująca serię wydawniczą Narodowego Archiwum Cyfrowego wspominali autorzy: Katarzyna Kalisz i Bartłomiej Kuczyński.

Prowadząca spotkanie Monika Mossakowska-Biało rozmawiała również o fotografiach Zbyszka Siemaszki z varsavianistami: Jakubem Jastrzębskim oraz Ryszardem Mączewskim. Okazją do dalszych rozmów o fotografii i archiwach był towarzyszący wydarzeniu bankiet.

Album nie jest przeznaczony do sprzedaży, będzie dostępny podczas kolejnych wydarzeń organizowanych przez Narodowe Archiwum Cyfrowe.

23.12.2022

Fotografie Czesława Czaplińskiego trafiają do NAC

6 grudnia, podczas uroczystych obchodów Dnia Darczyńcy, podczas których prezentowane są materiały przekazane do Archiwów Państwowych, miało miejsce zdalne spotkanie z Czesławem Czaplińskim, który opowiadał o swojej kilkudziesięcioletniej pracy i spuściźnie przekazywanej do Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Czesław Czapliński to znany polsko-amerykański fotograf, od 1979 roku dzielący czas między Nowy Jork i Warszawę. Fotografuje najsłynniejszych przedstawicieli świata kultury, polityki, biznesu i sportu. Jego prace można było podziwiać na ponad 300 wystawach na całym świecie. Jest również autorem filmów dokumentalnych i 45 książek. Ostatnią z nich, będącą zapisem swoich rozmów z Ryszardem Kapuścińskim, zaprezentował podczas wydarzenia.

Na spotkaniu nie zabrakło wspomnień dotyczących początków pracy fotografa. Autor opowiedział jak powstawały kadry podczas pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski czy historię zdjęć Jerzego Kosińskiego wykonanych w Nowym Jorku.

Negatywy, odbitki, kopie cyfrowe oraz nagrania dźwiękowe z bogatego archiwum Czesława Czaplińskiego są obecnie przekazywane do Polski. Twórca podkreślił, że w Archiwach Państwowych będą one dobrze zabezpieczone. Trafiają do ewidencji Narodowego Archiwum Cyfrowego, zostaną stopniowo zdigitalizowane, by w przyszłości mogły być udostępniane, w tym podczas wystaw planowanych we współpracy z autorem.

Za przekazywane zbiory podziękowali Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Paweł Pietrzyk oraz dyrektor NAC Piotr Zawilski.

 

 

07.12.2022

Filmy o digitalizacji materiałów archiwalnych

Narodowe Archiwum Cyfrowe pełni rolę Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych. We współpracy z praktykami digitalizacji, przygotowaliśmy kolejne filmy informacyjne dotyczące specyfiki skanowania różnych typów materiałów i zastosowania aktualnych technik obrazowania cyfrowego.

 

  1. Przykład postępowania z aktami, które przez dziesięciolecia służyły pracy urzędników. Obecnie są w złym stanie technicznym i przed digitalizacją muszą trafić do specjalistycznej pracowni konserwacji. Przedstawione jest skanowanie dawnych, obszernych ksiąg z Archiwum Państwowego w Łodzi, zawierających ewidencję ludności oraz akta notarialne przy wykorzystaniu skanera posiadającego szalki do bezpiecznego umieszczenia materiałów oprawnych i szybę dociskową dla zapewnienia właściwego odwzorowania geometrii obrazu.

2. Prezentacja digitalizacji obiektów kartograficznych – atlasów i map – z zasobu Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Zbiory kartograficzne, mają dużą wartość dla badaczy rożnych dyscyplin naukowych, ale ich częste udostępnianie w oryginale naraża je na zniszczenie. Rozwiązaniem jest digitalizacja przy użyciu dedykowanych urządzeń. Omówiona jest specyfika skanowania obiektów wielkoformatowych do formatu A0, a nawet go przewyższających. Wykorzystany zostaje skaner z dużym stołem roboczym, ruchomą głowicą z matrycą CMOS i oświetleniem LED.


3. Niektóre materiały archiwalne zawierają elementy przestrzenne, które trudno jest odwzorować na tradycyjnym, jednorazowym skanie 2D. Należą do nich np. pieczęcie lakowe, czy zabytkowe elementy opraw. Rozwiązaniem tego problemu jest użycie wielu obrazów cyfrowych wykonanych ze zmiennym kątem oświetlenia, przy stałym ustawieniu kamery i obiektu. Projekt realizowany był we współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej oraz Archiwum Państwowego we Wrocławiu.


4. Prezentacja procesu digitalizacji dokumentacji aktowej w Archiwum Akt Nowych. Począwszy od sprawdzenia poprawności układu jednostek archiwalnych i paginacji dokumentów, skończywszy na  skanowaniu. Stanowiska digitalizacji dostosowane są do skanowania różnorodnych formatów akt. Zwrócona jest uwaga na stosowanie odpowiednich teł dla różnych typów papieru w celu zachowania czytelności treści.


5. Film omawia sposób masowej digitalizacji dokumentacji fotograficznej w Narodowym Archiwum Cyfrowym, w tym zdjęć stereoskopowych na podłożu szklanym oraz negatywów. Kopie zabezpieczające wykonywane są przy użyciu aparatu fotograficznego z dedykowanym obiektywem. Omówione jest przygotowanie urządzenia do pracy, ustawienia parametrów i zakres niezbędnej obróbki cyfrowej obrazu.


Realizacja: Narodowe Archiwum Cyfrowe
koordynator: Anna Skała
rok produkcji: 2022
Filmy powstały dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Centrów Kompetencji.

Konkurs architektoniczny na adaptację obiektu dla NAC

Narodowe Archiwum Cyfrowe oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w konkursie architektonicznym na koncepcję adaptacji i modernizacji nowej siedziby Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie.

Teren opracowania konkursowego znajduje się przy ul. Rakowieckiej 2D w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, jest to część dawnych Koszar Mokotowskich.

Uczestnicy konkursu powinni przedstawić koncepcję przebudowy budynku (wraz z adaptacją poddasza), w wyniku której powstanie układ funkcjonalno – przestrzenny odpowiadający wytycznym Organizatora zawartym w Regulaminie konkursu.

Wszelkie informacje o Konkursie w tym Regulamin konkursu wraz z Załącznikami dostępne są na stronie internetowej Konkursu pod adresem: konkurs-nac.sarp.warszawa.pl.

8.11.2022

Kiedy zacząć przygodę z archiwalną fotografią?

Okazuje się, że można już od najmłodszych lat! 4 listopada gościliśmy u nas dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej i okazało się, że podróż do przeszłości może być ciekawa i twórcza nawet dla 6 latków.
 
Odkrywaliśmy wspólnie tajemnicze zakamarki archiwalnych magazynów a na pamiątkę dzieci zabrały własnoręcznie zrobione zakładki do książek.
 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą lekcji archiwalnych:
 
Oferta dla szkół
 

8.11.2022

Szkolenie dla archiwistów kościelnych

W ramach współpracy z Ośrodkiem Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Narodowym Archiwum Cyfrowym miało miejsce szkolenie dla archiwistów kościelnych.

W dniach 18-19 października odbyły się warsztaty poświęcone opracowaniu, digitalizacji i przechowywaniu materiałów fotograficznych oraz nagrań dźwiękowych.

W części poświęconej opracowaniu i przechowywaniu archiwalnych materiałów fotograficznych i dźwiękowych przedstawiono akty normatywne NDAP regulujące opracowanie dokumentacji fotograficznej i dźwiękowej, a także wypracowane w NAC kryteria oceny wartości dokumentacji fotograficznej z prywatnych spuścizn i kolekcji przy przejmowaniu jej do archiwum. Następnie omówiono i przećwiczono w praktyce inwentaryzację materiałów fotograficznych i dźwiękowych w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej (ZoSIA). Uzupełnieniem była prezentacja różnych rodzajów nośników fotograficznych oraz dźwiękowych i sposobów ich zabezpieczania, a także przechowywania.

W tracie warsztatów poświęconych fotografii cyfrowej uczestnicy zostali zapoznani z najnowszym, zaawansowanym systemem fotograficznym na wyposażeniu Oddziału Digitalizacji w Narodowym Archiwum Cyfrowym, a także wdrożeni w proces obrazowania cyfrowego materiałów transparentnych przy użyciu powyższego sprzętu. Była to również okazja do pogłębionych dyskusji nad zagadnieniami zarządzania barwą, standardów digitalizacji, a także nad kierunkami rozwoju nowoczesnej digitalizacji w procesie masowym i nowoczesnej digitalizacji zabezpieczającej. Warsztaty poprzedzone zostały wstępem dotyczącym najnowszych trendów i wytycznych w digitalizacji zarówno w Narodowym Archiwum Cyfrowym, jak i na świecie.

Warsztaty poświęcone digitalizacji materiałów dźwiękowych składały się z części teoretycznej oraz praktycznej. W części pierwszej zostały omówione pojęcia dotyczące dźwięku, historii rejestracji i odtwarzania dźwięku, przegląd nośników, sprzętu, programów oraz parametry i standardy digitalizacji nagrań dźwiękowych. 

W części praktycznej wraz z uczestnikami warsztatów poddaliśmy digitalizacji taśmę magnetyczną. Otrzymany plik cyfrowy został edytowany (przycinanie, normalizacja, odszumianie, eksport do formatu mp3).

 

20.10.2022

1 2 3 4 5 6