Szukaj w Archiwach
Kilkadziesiąt milionów skanów
i opisów materiałów archiwalnych
dostępnych w Internecie

Szukaj w Archiwach

Szukaj w Archiwach to rozwijany przez NAC serwis internetowy, na którym prezentowane są opisy i skany materiałów archiwalnych zgromadzonych w polskich archiwach:

 

  Logo strony Szukaj w Archiwach (PNG)  

 

 

108

15 milionów

 57 milionów

zarejestrowanych instytucji opisów materiałów
archiwalnych
skanów materiałów
archiwalnych

 


Zawartość serwisu

Opisy archiwaliów w serwisie pochodzą ze Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA). Ponadto serwis zawiera dane z bazy Program Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego (PRADZIAD), w której znajdują się informacje o materiałach genealogicznych przechowywanych w archiwach państwowych. Skany materiałów archiwalnych pochodzą ze zbiorów polskich archiwów państwowych, a także innych instytucji kultury.

Łatwość wyszukiwania interesujących informacji gwarantuje prosta w obsłudze wyszukiwarka, która oferuje wiele przydatnych filtrów i opcji.

Kopie materiałów archiwalnych prezentowane w serwisie, o ile nie zastrzeżono inaczej w opisach tych materiałów lub na samych kopiach cyfrowych, mogą być w dowolny sposób wykorzystywane, w tym pobierane ze strony na dysk lokalny, kopiowane i rozpowszechniane w inny sposób z wykorzystaniem dowolnej techniki.

Szukaj w Archiwach jest wyposażony w dodatkowe funkcjonalności dostępne dla użytkowników zarejestrowanych na portalu. Osoby zalogowane w serwisie mają możliwość zapisywania wyników wyszukiwania, tworzenia katalogów z ulubionymi materiałami lub kolekcji tematycznych z wybranymi skanami.

Serwis daje sposobność do prowadzenia dodatkowej komunikacji między archiwami a osobami korzystającymi z ich zasobów. Każda instytucja publikująca w serwisie ma do dyspozycji podstronę, na której prezentuje aktualności oraz najciekawsze materiały. Informacje o nowościach publikowane są w zakładce “Aktualności”.

W serwisie istnieje możliwość zgłaszania uwag do opisów archiwaliów, umieszczania tagów, jak również uczestniczenia w identyfikacji fotografii z nierozpoznanego zasobu archiwów. Dzięki tym wszystkim narzędziom każdy z użytkowników serwisu może wspierać archiwa i przyczyniać się do ulepszenia ewidencji materiałów archiwalnych.

Użytkownicy

Z serwisu szukajwarchiwach.gov.pl korzystać mogą genealodzy, studenci, uczniowie, nauczyciele, pracownicy naukowi oraz wszystkie inne osoby zainteresowane korzystaniem z zasobu polskich archiwów. Serwis umożliwia korzystanie z materiałów archiwalnych przechowywanych w archiwach z różnych części Polski bez wychodzenia z domu. Do korzystania z serwisu potrzebne są tylko dostęp do Internetu i przeglądarka internetowa.

Instytucje  w serwisie

W gronie instytucji zarejestrowanych w serwisie znajdują się 33 archiwa państwowe wraz z ich oddziałami oraz wiele instytucji spoza sieci archiwów państwowych.

Więcej informacji o archiwach i instytucjach obecnych na Szukaj w Archiwach w zakładce „O serwisie”.


Historia rozwoju

 • 2009 Premiera serwisu Szukaj w Archiwach (listopad). Ogólnodostępna część systemu ZoSIA została udostępniona na stronie internetowej www.szukajwarchiwach.pl z danymi pochodzącymi z Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz Archiwum Państwowego w Lublinie. Obok opisów ponad 1,2 mln jednostek archiwalnych internauci mogli przeglądać ponad 70 tys. skanów materiałów archiwalnych z Archiwum Państwowego w Lublinie.
 • 2010 Archiwum m.st. Warszawy rozpoczęło udostępnianie skanów materiałów archiwalnych w serwisie (maj), gdzie łącznie dostępnych było ponad 470 tys. kopii cyfrowych.
 • 2011 Udostępnienie kolejnych skanów w szukajwarchiwach.pl – stan: ponad 3 mln. W systemie ZoSIA było już ponad 1,3 mln opisów jednostek (prawie milion z nich dostępnych online) i 11 tys. opisów zespołów. W grudniu w serwisie publikowały 4 archiwa państwowe (AAN, AP w Lublinie z oddziałami, AP w Poznaniu z oddziałami, AP m. st. Warszawy) oraz Archiwum Instytutu Hoovera.
 • 2012 Do instytucji publikujących w serwisie dołączyło Archiwum Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. W grudniu w serwisie zarejestrowanych było łącznie 12 instytucji (4 archiwa państwowe z 6 oddziałami oraz 2 inne instytucje).
 • 2013 Premiera nowej wersji Szukaj w Archiwach (marzec). Zaprezentowano nowy interfejs graficzny, a liczba skanów przekroczyła 5 milionów (w czerwcu przekroczyła 7 milionów). W grudniu w serwisie zarejestrowanych było 39 instytucji, w tym 25 archiwów państwowych z 12 oddziałami oraz 2 instytucje spoza sieci archiwów państwowych.
 • 2014 10 milionów skanów na 6. urodziny NAC (marzec) i ponad 14 mln dostępnych skanów w listopadzie. W ciągu roku do serwisu dołączyły nowe archiwa powiększając liczbę instytucji publikujących. W grudniu było zarejestrowanych 46 podmiotów (29 archiwów państwowych z 15 oddziałami oraz 2 instytucje spoza sieci archiwów państwowych).
 • 2015 Na początku stycznia w serwisie zostało udostępnionych ponad 14 mln skanów. 22 kwietnia serwis szukajwarchiwach.pl otrzymał nagrodę Skrzydła IT w Administracji w kategorii Narzędzia do komunikacji z obywatelami. 31 grudnia serwis udostępniał prawie 18 mln skanów, a liczba instytucji obecnych w serwisie wzrosła do 54, z których 32 stanowiły archiwa państwowe z 19 oddziałami. Wśród instytucji spoza sieci archiwów państwowych znalazło się Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.
 • 2016 6 lipca liczba skanów w szukajwarchiwach.pl przekroczyła 20 mln. W grudniu w serwisie było zarejestrowanych 58 instytucji, w tym 32 archiwa państwowe z 20 oddziałami oraz 6 innych ośrodków.
 • 2017 12 stycznia zaktualizowano serwis, znalazło się w nim prawie 23 mln skanów i 4,3 mln opisów jednostek archiwalnych. Po aktualizacji w listopadzie w serwisie było 27 087 543 skanów. Z końcem roku w szukajwarchiwach.pl publikowało 74 instytucji (33 archiwa państwowe z 34 oddziałami, 7 innych instytucji).
 • 2018 Po aktualizacji na początku stycznia w serwisie było 28 041 354 skanów, zaś w październiku łączna liczba skanów wynosiła 34 251 946. W grudniu na szukajwarchiwach.pl publikowały 82 instytucje (33 archiwa państwowe z 38 oddziałami, 11 innych instytucji).
 • 2019 Po lutowej aktualizacji serwis liczył 37 199 601 skanów, a na koniec tego miesiąca zawierał dane z 85 instytucji (33 archiwa państwowe z 38 oddziałami i 14 spoza sieci archiwów państwowych). 8 czerwca uruchomiono nową odsłonę serwisu do testowania przez użytkowników pod adresem szukajwarchiwach.gov.pl. W ciągu roku wdrożono również kilka modyfikacji funkcjonalności. W grudniu zarejestrowano w serwisie 100 instytucji (33 archiwa państwowe z 38 oddziałami i 29 ośrodków spoza sieci archiwów państwowych) udostępniających archiwalia, ponad 30 mln skanów i materiałów oraz ponad 13 mln opisów materiałów archiwalnych.
 • 2020 W związku z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych serwis został poddany audytowi mającemu na celu ocenę jej zgodności z wymaganymi wytycznymi. W ramach rozwoju serwisu przeprowadzono również testy użyteczności strony. Wyniki przeprowadzonych badań posłużyły do wdrożenia poprawek w działaniu portalu. W grudniu w serwisie były zarejestrowane 102 instytucje (w tym 30 instytucji spoza sieci archiwów państwowych) udostępniających archiwalia, ponad 46 mln skanów oraz 13 mln opisów archiwalnych.
 • 2021 31 maja została wyłączona z użytkowania strona szukajwarchiwach.pl. Na początku czerwca w serwisie szukajwarchiwach.gov.pl było 108 instytucji udostępniających archiwalia, ponad 49 mln skanów i ponad 14 mln opisów archiwalnych. 22 września 2021 r. wprowadzono możliwość publikacji wpisów PRADZIAD w ramach systemu ZoSIA. Wdrożono też kolejne zmiany w funkcjonowaniu serwisu, które dotyczyły m.in. plików pochodzących z systemu Archiwum Dokumentacji Elektronicznej.
 • 2022 Na początku roku liczba opublikowanych skanów wzrosła do ponad 51 mln a liczba instytucji zarejestrowanych w serwisie do 109. We współpracy z Warszawskim Towarzystwem Genealogicznym opracowano nową stronę z wyszukiwarką akt metrykalnych, której premiera odbyła się 28 maja na 4. Środkowoeuropejskich Spotkaniach Genealogicznych.